Komisyon Adı: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Yasama Yılı:2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ile Sayıştay tezkereleri
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:19 .11.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

MÜRSEL ALBAN (Muğla) - Hazırlamışım, hazırlamışım; çıkaracağım hepsini.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; süre zaten kısa, baştan alırsanız sevinirim.

Şimdi, Komisyonda bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RTÜK de içerisinde olmak üzere 14 tane kamu kurum ve kuruluşunun bütçesini görüşüyoruz. Beş dakikalık sürem var, hepsiyle ilgili değerlendirme yapamayacağım; efektif kullanmak istiyorum, RTÜK'le ilgili değerlendirmelerimi paylaşacağım.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun var. 1'inci maddesine göre 4 amacı var, bir tanesi de şu: İfade ve haber alma özgürlüğünü sağlamak. Kanunun 8'inci maddesinde yayın hizmeti ilkeleri düzenlenmiş; tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerini esas almak gibi, suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilemeyeceği gibi, siyasi partilere ve demokratik gruplarla ilgili tek yönlü veya taraf tutucu nitelikte yayın olamayacağıyla ilgili, kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak gibi. Peki, bu yayın hizmeti ilkelerini kim kontrol edecek? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. O da 34'üncü maddeyle düzenlenmiş. Sunumunuzda aynen şu ifadeyi kullanmışsınız Sayın Başkan, diyorsunuz ki: "RTÜK her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam edecektir."

Gerçekten öyle mi? Bakın, hiç unutmayacağız -sevgili Erol Vekilimiz de söyledi- Sevda Noyan adlı bir kişi, Ülke TV'ye çıktı, açıkça tehdit mesajları yayınladı ve siz şu cevabı verdiniz: "Darbe sevicilerini sevindirecek bir karar alamayız." Bu ülkede yaşayan milyonlar değil, on milyonlarca yurttaşın dinlediği Grup Yorum'un, "Cemo" adlı türküsünü yayınladığı için bir televizyon kanalını cezalandırdınız "Terör propagandası yapıyor." dediniz. Halk TV'ye canlı yayında yapılan saldırıyı kınarken bile nedense "Ülke TV'ye yapılan saldırıyı kınadığımız gibi bunu da kınıyoruz." dediniz. Bu saldırıyı kınadığınız için üzgün müsünüz Sayın Başkan, niye böyle şeyleri aynı anda söylüyorsunuz? Bakın, bir üyenizi, Twitter paylaşımlarında gündemi önceden bildirdi diye toplantıya almadınız Sayın Başkan. Oysa siz pek çok televizyon kanalıyla ilgili açık bir biçimde tehdit mesajları olarak nitelendirilebilecek "Şunu, şunu, şunu görüşeceğiz." diye "tweet"ler atmakta beis görmüyorsunuz ama bir başka üyeniz, bir mesaj attığında, onu oy çokluğuyla o kurul toplantısına almayabiliyorsunuz.

Bakın, bir RTÜK üyesi, geçen yıl bir rapor paylaştı, diyor ki: "Bir buçuk yılda, iktidara yakın olan televizyon kanallarıyla ilgili neredeyse hiç ceza verilmedi ama muhalif yayın yapanlarla ilgili 8 kat,10 kat cezalar verildi; para cezaları verildi, yayın durdurma cezaları verildi." Sürem az ayrıntılarına girmeyeceğim.

Şimdi, TRT, kamu yayıncılığını tekelinde bulunduran bir televizyon, gelirlerinin yüzde 85'i de kamusal kaynaklardan geliyor. Kanun uyarınca da, 2954 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca da tarafsızlık, doğruluk ilkelerine göre yayın yapmak zorunda, tek yanlı, taraf tutan yayın yapamaz; bu da yasanın emredici hükmü. Ama âdeta iktidarın propaganda kanalı gibi çalışıyor, üstelik iktidar için bir maliyeti de yok, cebinden tek bir kuruş para çıkmadan bir televizyon kanalı yedi gün yirmi dört saat, daha doğrusu birden fazla televizyon kanalı, lehine propaganda faaliyeti yürütüyor.

Bakın, birkaç seçimde TRT'nin yaptıklarını sizinle paylaşacağım. Ve siz neler yapmışsınız? 31 Mart, en son seçimlerde, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı lehine yüz altmış dört saat yayın yapmış, Millet İttifakı lehine kırk altı saat yayın yapmış, HDP'ye üç saat ayırmış, bu üç saatin iki saat elli dokuz dakika yirmi dört saniyesinde HDP hedef gösterilmiş, hakaretler edilmiş, sadece otuz altı saniyelik nötr bir haber var.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Son cümlelerinizi alalım lütfen.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - 298 sayılı Kanun uyarınca TRT'dde propaganda konuşmaları yapılıyor, bütün siyasi partilerin. Bakın, Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın konuşması YouTube kanallarında yayınlandı, siz "Bunlar benim televizyonlarımda yayınlandı, kaldırın." diye YouTube'a başvurdunuz.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Süreniz doldu Sayın Tiryaki.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Son cümlelerimi söylüyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Son cümlenizi söyleyin lütfen.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Aynı YouTube kanallarında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı dâhil olmak üzere hiçbir siyasi parti liderinin, başkanının, genel başkanının yaptığı konuşma için "Telif hakkımız var." diye başvuruda bulundunuz mu Sayın Başkan? Bulunmadınız. Taraflısınız diyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum.