Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 Milletvekilinin; İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi(2/3911)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:05 .11.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Şimdi, Sayın Başkan, eğer bunun sınırı yoksa...

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Her şeyi getirebilirsiniz anlamına gelir.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - ...görüştüğümüz yasa teklifiyle hiçbir ilgisi olmayan yasa önerebiliyorsak, yasa değişikliği önerebiliyorsak biz burada sonsuz sayıda yasayla ilgili sonsuz teklifte bulunabilir miyiz, bulunabilir miyiz Sayın Başkan? Yani bulunabilir miyiz? Siz bunu yaparak aynı zamanda gelecekte bambaşka şeylerin önünü açmış olacaksınız.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Altında imzası olan arkadaşlar hukuk biliyorlarsa bunu geri çeksinler.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Biz görüştüğümüz teklifle hiç ilgisi olmayan yüzlerce yasa değişikliği önergesi sunup, bunların dağıtılmasını sağlayıp Komisyon çalışmaları sırasında her konuyla ilgili konuşma yaparız Sayın Başkan.