Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 Milletvekilinin; İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi(2/3911)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:05 .11.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Anayasa'nın zorla çalıştırma yasağı başlıklı 18'inci maddesi şöyle: "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır." Şimdi, bir kamu görevlisini, bir öğretmeni hafta içinde, diyelim ki, aylık karşılığı ders görevinde on beş saat çalışmak zorunda olan bir öğretmen var ve aylık karşılığı ders görevinin tamamını yerine getirdi, aylığını hak etti. Bunun dışında vereceğiniz her görev, okulda derse de girse ücret vereceksiniz ama diyorsunuz ki: "Bir öğretmeni hafta içinde alıp -teklifteki kavrama göre söyleyelim- teslim yerine çağırdım, görev verdim, yarım saat, bir saat, üç saat, beş saat her neyse, bu sürenin karşılığında hiçbir ücret vermeyeceğim." Bu, bir angarya yasağı değil mi? Göreve çağırdığınız, görev verdiğiniz hâlde ücret vermemenizin mantığı nedir? Hayır "Hafta sonu ve resmî tatillerde ücret vereceğim." diyorsunuz. Bu ne demek? Mesai saatleri içerisinde bir görev verirsem eğer ona ücret vermeyeceğim. Bunun ismi "angarya" değil mi?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Angarya değil, kamu görevini ifa ediyor burada. Hafta içinde de bir teslim söz konusu olmuyor, mahkeme kararlarının tamamı her ayın 1'inci cumartesi, 3'üncü cumartesi veya benzer şekilde kurulduğu için hafta içi bir teslim söz konusu olmuyor.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Teşekkür ederiz.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Olur mu şimdi, yani işi olmadığı hâlde çağıracaksınız, çalıştıracaksınız, karşılığında ücret vermeyeceksiniz, bunun ismi "angarya" olmayacak öyle mi?

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Karşılığında ücret veriliyor işte.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hayır, verilmiyor Başkanım. Şimdi, yasada açık bir hüküm var mı hafta içi teslim edilmez diye? Hafta içi teslim edebilirsiniz, hafta içi bir öğretmene görev verebilirsiniz fakat bunun karşılığında "Hiçbir ücret vermeyeceğim." diye yasa hükmü getiriyorsunuz. Anayasa 18'e aykırı değil mi bu?

ADALET BAKANLIĞI MEVZUAT GENEL MÜDÜRÜ NİYAZİ ACAR - Şöyle az edelim: Şimdi, hafta içi zaten çok az ve orada...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Az çok, bir tane olsun ne fark eder. Anayasa'yı bir defa ihlal etmekle bir şey olmaz mı yani?

ADALET BAKANLIĞI MEVZUAT GENEL MÜDÜRÜ NİYAZİ ACAR - Onları da asli görevi bu olan kendi ADM uzmanlarımız üzerinden kurguluyoruz yani orada dışarıdan bir başka bakanlık elemanını görevlendirmeyi düşünmüyoruz, kendi elemanlarımızla bunu yapacağız hafta içindeki tek tük meseleleri. Onlar da zaten kendi görevleri bu olduğu için görevleri bünyesinde yapacaklar.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Tamam, bunu yasaya niye yazmıyorsunuz? Diyorsunuz ki: "Hafta sonu ve resmî tatillerde görev verdiğimizde ücret vereceğiz." "Hafta içi görev vermeyeceğiz, çalışmayacaklar." diye hüküm koyun o zaman. Dışardan istihdam ettiklerinize eğer görev vermeyecekseniz bunu açıkça yazın o zaman.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Hafta içi ihtiyaç olmayacağı için Sayın Tiryaki, hafta içi zaten kendi elemanlarıyla o işleri görecekler.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Olacak mı, olmayacak mı?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Olmayacak.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Olmayacaksa niye yasaya yazmıyorsunuz Abdullah Bey?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Kendi elemanlarıyla olacak...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ya, tabii, kendi elemanlarıyla olsun.

ALPAY ANTMEN (Mersin) - İcra memurlarına para vermiyor musun? Bu garibanların ne günahı var ya?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Görevi o Alpay abi, görevi o. Görevlendirilen uzmanların görevi o olacak.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Uzman ve öğretmen, çağıracaksın, ücret vermeyeceksin. Hani para da 89 TL verdiğiniz para.