Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 Milletvekilinin; İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi(2/3911)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:05 .11.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Sayın Başkan, bence Mustafa Bey aslında neden olmaması gerektiğini söyledi, yanıtladı yani iki tane örnek vererek.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Evet, karar da onu açıkladı.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Birincisi şu: Dedi ki: "Yargı kararı var zaten." Yani hani böyle bir yasa değişikliği olmadan da velayet kendisinde olan ebeveyn, eğer kişisel ilişki kurmayı engellemişse ve mahkeme tarafından uyarıya rağmen bunun gereğini yerine getirmemişse mahkeme karar verebilmiş. Dolayısıyla böyle bir yasaya ihtiyaç yok, Hukuk Genel Kurul kararı var.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Burada şöyle: Yükümlüye diyor ki böyle bir mahkeme kararı... Sayın Tiryaki, o başka...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bu Hukuk Genel Kurulu kararını niye söyledi Mustafa Bey? Böyle bir Hukuk Genel Kurulu kararı var.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Şunun için söyledi...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hayır, şunun için soruyorum Başkanım... Birincisi bu.

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Yargı kararı...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Doğru yanlış, mevcut durumda Hukuk Genel Kurulu böyle bir karar vermiş mi? Vermiş, bu yasa değişikliği olmasa bile yapılabileceğine dair.

İkincisi "Ben hani avukat olarak da iyi avukatlık yaptım, otuz yıl avukatlık yaptım ve zaten mevcut durumda velayetin değiştirilmesi çok zor." diyor Mustafa Bey. Doğru mu?

MUSTAFA ARSLAN (Tokat) - Doğru.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Mevcut durum bu ve bunu olumsuz bir şey olarak da söylemiyorsunuz.

MUSTAFA ARSLAN (Tokat) - Söylemiyorum.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Olumsuz bir şey değil yani mahkemeler kolay kolay velayetin değiştirilmesi yönünde karar vermiyorlar. Peki, bu yasa değişikliğini ne için yapıyorsunuz o zaman? Herhâlde bir sorun görüyor olmalısınız.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Bu, Mustafa Bey'in okuduğu...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bu yasa değişikliğini yaptıktan sonra ne yapmış olacaksınız? Velayetin değiştirilmesini kolaylaştırmış olacaksınız. Her mahkeme kararında "Bak, eğer sen kişisel ilişki kurulmasına izin vermezsen ben velayeti senden alırım." demiş olacaksınız. Ayrıca, bunun kötüye kullanılması mümkün, tekrar tekrar söylüyorum. Dolayısıyla, velayetin değiştirilmesi konusunda yeni sorunlar ortaya çıkabilir.

Şimdi, bu "Zor kullanma yetkisi olmayacak artık, bu yüzden bu disiplin meselesiyle velayetin alınması müessesesini önlem olarak getirdik." diyor teklif sahipleri. Bence burada da bir sorun var, Sayın Başkan, burada da önemli bir sorun var yani nasıl önemli bir sorun var? Bununla çözülebilecek bir sorun değil yani teklif sahiplerinin sorun olarak ortaya koydukları şeyle çözüm olarak getirdikleri şey birbiriyle örtüşmüyor zaten. Yani hem "Yargı kararı böyle." diyeceksin hem "Zaten mahkemeler çok zor karar veriyor." diyeceksin, ondan sonra yasada bir değişiklik yapacaksın ve hiçbir sorun olmayacağını düşüneceksin. Emin olun, velayetin değiştirilmesi konusunda da mahkemeler daha çok karar verecektir. Kaldı ki mevcut durumu şöyle düşünelim: Mahkeme velayetin değiştirilmesi kararı verdi. Anayasa madde 138 uyarınca yargı kararları herkesi bağlamıyor mu? Diyelim ki anne vermedi, kim alacak? Velayet değiştirildi, zor kullanma yetkisi hiçbir zaman olmayacak mı? Hiçbir zaman mı olmayacak? Elbette zor kullanma yetkisi olacak yani yargı kararının gereğini yerine getirmek zorunda olacak. Dolayısıyla, şimdi de kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi varsa, söz konusuysa bu aynı zamanda bir mahkeme kararının uygulanmasının engellemesi olacak. Herhangi bir yargı kararının uygulanması için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya kamu otoritesi her neyi yapıyorsa, bu kişisel ilişki kurulmasını da aynı biçimde yapacak. Öncekinden farkı ne? Orada teklif sahipleri doğru bir şey yapıyorlar, diyorlar ki: "Bundan sonra icra memurları ile polisi göndermeyeceğiz; sosyal hizmet uzmanlarını göndereceğiz, psikologları göndereceğiz, pedagogları göndereceğiz; yerinde inceleme yapacağız, konuşma yapacaklar...

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Göndermeyeceğiz Ruştu BBey, göndermeyeceğiz. Merkezde...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - "Göndereceğiz."i "Onlarla görüştüreceğiz." anlamında söylüyorum canım yani, hani bunu yapacaksınız ama. Sonuçta bunu yaptıktan sonra ne diye mahkemeye zorlama yetkisini veresiniz ki? Bu kötü bir yol açabilir Başkan, gerçekten kötü bir yol açabilir. Bakın, bir yasa değişikliği yaparsınız, üç yıl içerisinde velayetin değiştirilmesi için açılacak dava sayısını 3'e, 5'e katlarsınız ve şu anki 1.200 sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog yeterli olmaz, 10 bin kişi de alsanız yine sorunu çözemeyebilirsiniz. O yüzden tekrar tekrar düşünsünler derim.