Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 Milletvekilinin; İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi(2/3911)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:05 .11.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Önce şunu kesinleştirelim, netleştirelim: Bu "Hâkim isterse ihtar eder, isterse ihtar etmez." diye bir şey söz konusu değil yani buradaki hüküm çok net. Yani "Hâkim hüküm kurduğu anda kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde velayetin değiştirilebileceğini ihtar eder." Yani "değiştirileceğini" değil ama "değiştirilebileceğini..." Mutlaka her mahkeme kararında bu ibare yer alacak eğer bu hüküm kabul edilir ve yasalaşırsa; bunun altını özellikle çizmekte yarar var.

Şimdi, aslında Medeni Yasa 182'nci maddede velayet meselesini çok ayrıntılı düzenlemiş değil ve bu velayet kararından sonra durumun değişmesini de çok istisnai hâller olarak 183'üncü maddede düzenlemiş: "Anne veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, resen veya anne ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilecek." Şimdi, sadece "çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi" de velayetin devrinin bir gerekçesi olarak ortaya çıkacak. Bunun kötüye kullanılması çok mümkün, o yüzden Medeni Kanun'da bu denli önemli bir konuda yeterince tartışmadan bu hükmün konulmasının tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bu, yeni yeni tartışma başlıkları, tartışma alanları yaratacaktır. Yani velayet, bu karar bir mahkeme tarafından öyle bir celsede kolay kolay verilmiyor. Yani maddi durum araştırmaları yapılıyor, ailenin sosyal durumu, anne ve babanın ekonomik gelirleri, pek çok şey dinlendikten sonra mahkeme karar veriyor. Sadece "kişisel ilişki kurulmaması" gerekçesiyle velayetin anneden alınıp babaya verilmesi... "Anneden alınıp babaya verilmesi" diyorum çünkü velayet zaten çoğunlukla annede olduğu için bunu söylüyorum yani bu uygulanırsa velayet doğal olarak anneden alınıp babaya verilmiş olacak ve tek, annenin babayla görüştürmemesi, o da tartışmalı. Bunun kötüye kullanılması mümkün, o yüzden teklif sahiplerinin bir kez daha düşünmesini öneriyoruz. Bu konunun takdir yetkisi tanımayla çözülebilecek bir iş olduğunu da düşünmüyorum. Yani mahkemeye sadece "verebilir" denerek de çözülebilecek bir şey değil çünkü bu söylenirse bunun yolu açılmış olacak, mahkemeler öyle ya da böyle takdir hakkını kullanıp hükümlerine bunu koyabilecekler. Bu yüzden teklif sahiplerinin bunu geri çekmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Teşekkür ederim.