Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3632)
Birleşim:27
Tarih:4
Tarih:27 .05.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Sayın Başkan, buradaki sorun şu: Sınırsız, ucu açık bir yetki veriliyor. Yani belirli suçlardan mahkûm olanların -bazı suçlar sayılıyor ve bu suçlardan mahkûm olanların- mektup, faks, telgraf ve benzeri bunlara gelen bütün dijital, bütün iletişim kayıtları dijital olarak kaydedilebilecek yani bir sınırı yok. Bu suçlardan mahkûm olan bütün hükümlüler açısından geçerli bir şey yani hiçbir ayrım yapılmayacak. Yönetim istediği hükümlüyü yasanın bu maddesine dayalı olarak sınırsızca kayıt altına alabilecek. Her yıl sonunda bunları imha etmesi bir sonraki yıl tekrar bunların kaydedilmesinin önünde engel oluşturmayacak. Anımsarsanız Fetullahçıların aldığı bir karar vardı, Ankara Adliyesinde Türkiye çapında dinleme kararı almışlardı, Türkiye çapında sınırsız bir karar almışlardı. Yani istedikleri telefonun dinlenmesi için mahkemeden bir karar almışlardı.

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Nereden almışlardı?

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ankara'dan.

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Ankara'dan mı almışlardı?

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Evet.

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Muğla) - Tek yerden.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Tek yerden bütün Türkiye'deki her yurttaş için dinleme kararı almışlardı. Şimdi, bu böyle bir düzenlemeye benziyor. Evet, sınırlama bütün hükümlüler için değil ama kapsamı o kadar geniş ki ve bunlara dair hiçbir sınır koymuyorsunuz yani çünkü bir yargı kararı yok, bir gerekçe sunmanız gerekmiyor. "Ben böyle takdir ettim." deyip bütün kayıtları dinleyebilirsiniz ve bunu 2'nci yıl da yapabilirsiniz, 3'üncü yıl da yapabilirsiniz, 4'üncü yıl da yapabilirsiniz, 10'uncu yıl da yapabilirsiniz. Yirmi yıl cezaevinde kalan bir kişinin yirmi yıl boyunca bütün iletişim bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz, dijital olarak kaydedebilirsiniz. Haberleşme özgürlüğünün bu biçimde yok sayılacağı başka bir örnek mevzuatta yoktur diye düşünüyorum.

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - Sayın Vekilim, elektronik mektup bu sadece.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hayır, "hepsi için" diyor.

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - Yok, yok, diğer maddede o. Bu elektronik mektup.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hayır, hayır, hepsi.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Hayır, onu da söylüyor yani ama orada her yıl silindiği için yirmi yıla...

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - Yok, hayır elektronik mektubu konuşuyoruz şu anda sadece.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Mektup, faks, telgraflar...

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - Evet, tamam, dinleme yok. Dinlemeyi anlatıyorsunuz da.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hayır, dinlemeyi anlatmıyorum. Ben bunların kaydedilmesini...

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - "Sınırsız dinleyebilir." dediniz de.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Kaydedebilir diyorum, sınırsız kaydedebilir. Yıl sonunda bunları tekrar imha edip bir sonraki yıl tekrar kaydedebilir.

Şimdi sorun şu: Mektup inceleme komisyonları zaten var, telgraflar zaten inceleniyor, bununla ilgili bir sorun yok ki inceliyor zaten, onun için istemiyorsunuz, başka bir şey istiyor olmalısınız. İstediğiniz şey bunların hepsi kayıt altına alınsın. Kayıt altına alınsın derken bir yerde beklesin, depolansın. Ben diyelim ki o cezaevindeki bütün bu suçlardan hükümlü olan herkesin istediğim zaman istediğim yıl bütün kayıtlarını inceleyebileyim, birileri tarafından incelenebilsin. Bunun haberleşme özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini düşünüyorum.

Konuşma meselesine gelince onu daha ayrıntılı olarak söyleyeceğim 9'uncu maddede ama bu sınırsız yetkinin verilmesinin ciddi bir hukuka aykırılık olduğunu düşünüyorum.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Teşekkür ediyoruz. Bitti mi?

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Evet.