Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve 49 Milletvekilinin; İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3592)
Birleşim:27
Tarih:4
Tarih:26 .05.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Şimdi, esaslı olarak itiraz ettiğimiz bir madde değil aslında 10'uncu madde. Özellikle 3'üncü ve 7'nci maddeye itirazlarımız var ve bunu aşamalarda dile getirdik. Bu 10'uncu maddeyle ilgili olarak itirazımız şu: Yani bu torba yasa mantığıyla önce İcra ve İflas Kanunu deyip içerisine bir sürü madde konuluyor, bunlardan bir tanesi de işte bu 10'uncu madde. 10'uncu maddedeki değişiklikle harçlarla ilgili bir düzenleme yapıyorsunuz, diyorsunuz ki: "İyi niyetli bir şey yapıyoruz. Bundan sonra on defa oraya gitmek, buraya gitmek, belediyelere defalarca gitmek, bunun yerine kolaylaştırıyoruz." Teknik olarak, en azından genel gerekçede böyle bir ifadeniz var. Kolaylaştırmak amacıyla bu düzenlemeyi yapıyoruz, insanlar belediyeye gitmeyecek, gelmeyecek, elektronik ortamda harçlar ödenecek, eğer ödenmezse de daha sonra 6183'e göre belediyelerden tahsil edilecek gibi bir düzenleme yapıyorsunuz.

En başta konuştuğumuz konulardan bir tanesi bir alt komisyon kurulmasıydı. Alt komisyon kurulmuş olsaydı belki bu konuda en azından ilgililerden, Belediyeler Birliğinden, odalardan bu konuda bir görüş alabilirdik. Gerçekten bu düzenleme halkın işlerini kolaylaştıracak mı yoksa zorlaştıracak mı, bunu görme şansımız olacaktı. Genel gerekçeye bakarak doğru bir düzenleme gibi gözüküyor ama bir alt komisyonda tartışılmasının yararlı olacağını düşündüğümüz için aslında 10'uncu maddeye bir teklif sunduk ve metinden çıkarılmasını önerdik. Gerekçemiz, biraz kamuoyunun çok yakından bildiği bu malum şirketlerin, her işi üstlenen şirketlerin işlerini kolaylaştırma olasılığı var mı? Bununla ilgili de grup olarak bir kaygı taşıyoruz. Gerekçemizde de özellikle bunun altını çizdik. Şimdilik söyleyeceğim bunlar.

Teşekkür ediyorum.