Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve 43 Milletvekilinin; Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/3261)
Birleşim:27
Tarih:4
Tarih:19 .12.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ya, burada bir bilgi eksikliği de olabilir. Yani bence bu görev gücünün böyle bir düzenleme istemesinin nedeni şu: Bu raporların herhâlde 340'ıncı paragrafında diyor ki, şöyle bir şey söylüyorlar: "Vekâletname veren bir kişinin kimlik bilgilerinin alınması Barolar Birliği ve Noterler Birliğinin üzerinde mutabık kaldığı formun standart bir parçasıdır. Vekâletname, bir avukatın müvekkil adına hareket etme yetkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu vekâletnamelerin ne sıklıkla gerekli olduğu açık değildir." Yani vekâletsiz iş görme mi kastediliyor yani kasıt o mu?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Şöyle: Vekâlet sınırını...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bir de, "Değerlendirme ekibinin görüştüğü avukatlar..." Şimdi, Türkiye'ye gelip inceleme yaptıklarında bazı avukatlarla görüşmüşler. Şimdi, bu avukatların kastettiği şey ne? Diyor ki: "Değerlendirme ekibinin görüştüğü avukatlar, vekâletname veren bir kişinin kimlik bilgilerinin alınmasına ilişkin form doldurulması şartının her zaman gözetildiği konusunda bir şüphe uyandırmıştır." Nasıl bir şüphe var burada? Yani bir vekâletname alındığında onun kimlik bilgilerinin alınmadığı diye bir bilgi söz konusu olamaz ki. Bir vekâletname mutlaka hem vekâlet verenin hem vekâlet alanın bütün bilgilerini içerir. Yani buna dair buradaki eksiklik ne?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Şöyle, bakın, alt değerlendirmede şu var...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ben burada iyi anlatılmadığı kanısındayım.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Gerçekte vekâlet verenin...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bu iyi anlatılmadığı için şimdi yanlış bir iş yapıyorsunuz.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Hayır, sadece oraya bakmayın.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hayır, bu düzenlemenin kaynağı bu. Nasıl ona bakmayalım.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Bu var, tamam, bu var ama birçok madde var orada, ona da bakın.