Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve 43 Milletvekilinin; Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/3261)
Birleşim:27
Tarih:4
Tarih:18 .12.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ben bir soru sorayım da Abdullah Bey'e.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda zaten Cumhurbaşkanı...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Evet.

Yani daha önce Bakanlar Kurulunun karar aldığı gibi olacak değil mi?

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Tabii ki.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, 1267, 1313'te olduğu gibi onlar listeyi verecekler, daha önce Bakanlar Kurulu bunu hayata geçirmek için verdiği karar gibi, bu da öyle olacak.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Buyurun Sayın Güler.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Evet, aynen öyle.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Peki, Türkiye'de yeni bir şey yapılacak mı?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Hayır, bu doğrudan...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Madde öyle anlaşılıyor, başka bir yetki yok. Yani madde diyor ki: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararları uyarınca..." "Biz, aldığınız kararlara uyacağız." diyorsunuz.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Evet.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bunu da eskiden Bakanlar Kurulunun yerine Cumhurbaşkanı tek başına kararı alacak, hayata geçirecek.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Hayır, bakın, karar almıyor.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bakanlar Kurulunun şu kararı uyarınca listeyi Resmî Gazete'de yayımlaması gibi...

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Sayın Tiryaki, Sayın Güler bir anlatsın önceki sistemden bir farkının olup olmadığını.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Bakın, buradaki sistem şu: Yani 6415'in bu mahiyetteki 5'inci ve 6'ncı maddeleri var. 5'inci maddede yine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin doğrudan aldığı yaptırım kararları var. Bu kararlar Türkiye'ye Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla geldikten sonra MASAK'a geliyor, MASAK bir yazıyla beraber Cumhurbaşkanının onayına sunuyor ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor; sistem böyle işliyor. 6'ncı maddede ise mütekabiliyet esası çerçevesinde yabancı diğer devletlerin talepleri var bu konuda. O zaman MASAK, o değerlendirme komisyonuyla beraber bir öneri hazırlıyor yani yaptırımın niteliği, özelliği, durumu hakkında, uygun görürse Cumhurbaşkanımızın onayına sunuyor; bu da aynı. Kitle imha silahlarına yönelik -nükleer, biyolojik, kimyasal- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir yaptırım kararı aldı, yaptırım kararıyla da ilgili olarak doğrudan, dolaylı kurum, kuruluş, organizasyon, neyse, bunların Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili talep geldi, geldiği gibi MASAK'ta Cumhurbaşkanının kararıyla beraber Resmî Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giriyor. Burada bir değerlendirme, yargı kararı gibi doğrudan herhangi bir işlem tesis edilmiyor. Kanunların da bütünlüğünü sağlamış oluyoruz bu uygulamada.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Benim açımdan anlaşılmıştır Başkanım.