Komisyon Adı: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Yasama Yılı:2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f) Hakimler ve Savcılar Kurulu g) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ) Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Birleşim:27
Tarih:4
Tarih:10 .11.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, Türkiye'de tahliye koşulları açısından Adli Tıbba sevk edilmiş kaç hasta mahpus bulunmaktadır? Covid-19'dan yaşamını yitiren mahpus sayısı kaçtır? Bakanlığın izni veya onayı olmadan bir milletvekilinin cezaevlerinde mahpuslarla görüşme yapamamasının yasal dayanağı nedir? Bu uygulamayı yani izin uygulamasını doğru buluyor musunuz? AİHM kararına rağmen, mahpusları ailelerinin ikamet ettiği kentlerden yüzlerce kilometre uzağa göndermeye neden hâlâ devam ediyorsunuz? Ailelerine yakın cezaevlerine gitmek için sevk başvurusunda bulunanların taleplerini neden reddediyorsunuz?