Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 64 Milletvekilinin; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi (2/2972)
Birleşim:27
Tarih:3
Tarih:24 .06.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bu 4'üncü maddedeki en önemli konu kanımca, bu 1'inci fıkranın (ç) bendi. Arşiv araştırması sırasında adli sicil kaydının araştırılması anlaşılır. Aranıp aranmadığının somut olarak bir anlamı olmasa da anlaşılır bir şey.

(d) bendi çok anlamlı değil, zaten kamu görevinden çıkarılan bir kişi hakkındaki karar, bir daha kamu görevine alınmamak üzeredir, devlet memurluğundan çıkarma cezası o anlama gelir. Dolayısıyla bu (d) bendinin olup olmaması pratik olarak bir anlam ifade etmiyor. Fakat şu (ç) bendindeki devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların ne olduğu tam olarak anlaşılamıyor. Yani bir kişi hakkında soruşturma devam ediyor, bu soruşturma dosyasına alacak. Bir kişinin hakkında soruşturma olması o kişiyi suçlu yapar mı, hakkında bir mahkûmiyet kararı yoksa? Masumiyet karinesi yok mu? Dolayısıyla, salt bir kişi hakkında soruşturma olması o kişinin kamu görevine girmesinin önünde nasıl bir engel oluşturabilir? Teklif sahipleri de tam olarak buna ikna olmamış olmalı ki sonunda, anlaşılmaz biçimde olgulardan söz ediyorlar yani soruşturmanın içerisindeki olgular. Soruşturmanın içerisindeki olgular ne demek? Yani ben hukukçuyum, ne olduğunu bilmiyorum. Ne demek soruşturma dosyasındaki olgular? Yani neyi verecek, mesela savcılıktan soruşturma dosyasını mı isteyecek, savcılığa yazı yazdığında bu soruşturma dosyasındaki olgular nedir onları mı soracak? Hakikaten bu bir hukuk metninde, bir yasa metninde olabilecek bir kavram mı? Bunu nasıl anlayacağız biz? Bir bütün olarak soruşturma dosyasının istenmesi zaten sakat ama içerisinden bir de bu olguların istenmesi...

Sanki bir kişi hakkında bir soruşturma devam ediyorsa o kişinin kamu görevine alınamayacağı sonucunu doğurur ki değerlendirme komisyonu muhtemelen böyle değerlendirecektir. En azından bu (ç) bendindeki soruşturmaya dair ifadelerin veya bu olgu kavramının -çünkü çok soyut bir kavram- çıkarılmasında yarar var diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.