Komisyon Adı: MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Yasama Yılı:Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2778)
Birleşim:27
Tarih:3
Tarih:10 .04.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Şimdi, Sayın Başkanım, bu akademinin özerkliği önemli bir şey. Mesela, örneğin, diyelim ki dünyanın herhangi bir üniversitesinde bir akademisyen IŞİD üzerine araştırma yapabilir mi?

BAŞKAN EMRULLAH İŞLER - Bu sıra yalnız şunu da hatırlatayım. Hepimiz kullanıyoruz "mesela, örneğin" diyoruz, çok da komik oluyor ama hepimiz yapıyoruz.

Buyurun.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Başkanım. Şimdi IŞİD üzerine, El Kaide, üzerine El Nusra üzerine bir akademisyen araştırma yapabilir mi? Yapabilir değil mi? Peki bunu isterseniz propagandaya sokamaz mısınız?

HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) - Sokamazsınız.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Yani akademik... Sokarsınız yani hani örgütle ilgili... Şimdi, bu akademide bu işi iyi tartışmak lazım. Bitiriyorum. Bir de şöyle bir cezasızlıktan bahsetmiyoruz Başkanım yani sonuçta, insanlar örgüt üyeliğinden yargılanabilirler, örgüt propagandasından yargılanırlar. Bir yılın üzerinde hapis cezası aldığı için -doğal sonucu- memuriyetine son verilebilir. Yani sanki bu yer almazsa herkes her şeyi söyleyebilir, yapabilirmiş gibi .

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Zorlamayın Sayın Tiryaki. Ne olur, uygulamadaki hatayı oraya teşmil etmeyin.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Böyle değil. Hayır, hayır öyle değil, başka çözümler var. Son bir şeyi söyleyeyim. Bence teklifin birinci imza sahibi olarak Orhan Bey'in açıklaması çok değerli.

Bakın, bir örgütün terör örgütü olması için Türkiye'de iki tane koşuldan birinin olması gerekiyor. Ya Bakanlar Kurulu bir örgüte terör örgütü diyecek ya da Yargıtay diyecek ki bir örgüt terör örgütü. Onun söylediği ana kadar hiçbir örgüt terör örgütü değildir. Niye söylüyorum bunu? Türkiye'de yakın geçmişte terör örgütü FETÖ üyesi diye ihraç edilen insanların büyük bir bölümü terör örgütü kararı alınmadan önceki filleri nedeniyle örgüt üyesi gibi cezalandırılıyor. Şimdi siz bu propagandayı yazarsınız. Yarın öbür gün bir hükûmet gelir, siz 17-25 Aralık dersiniz kimse takmaz, emin olun takmaz. Mahkeme kararından öncesini siz yaptığınız için, yaptığınız her şeyi, her fiili bugün yaptığınız her fiili yarın öbür gün terör örgütü üyeliği der. O yüzden gerçekten özen göstermek lazım. Bunu yani bir kardeşiniz olarak dostça söylüyorum. Bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Orhan Bey'in söylediğine de çok kıymet veriyorum, çok değerli buluyorum. Umarım Genel Kurula gelinceye kadar düzelir.