Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2762)
Birleşim:27
Tarih:3
Tarih:03 .04.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Çok enteresan bir madde bu. Yani dünyada örneği var mı bilmiyorum ama artık kitaplara bu düzeyde bir sınırlama getirmenin sanırım örneği yok. Ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki: "Hükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan ve 62'nci maddedeki şartları taşıyan yayınlardan yararlandırılabilir." Eğer bu şartları taşımıyorsa kitap okuyamaz öyle mi? Bu kitap hakkında bir yasaklama kararı var mı? Yok. Toplatma kararı...

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Önergemiz var.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Değiştiriyorsunuz.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Değiştiriyoruz, çıkarıyoruz.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Tamam, sözlerimi burada bitiriyorum.

OTURUM BAŞKANI YILMAZ TUNÇ - Başaran sözünü geri alıyor.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Hayır, eğer çekiyorsa...

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Önergemizi okuyalım.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Evet, önergeyi okuyalım, ondan sonra konuşalım.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bu önerge, çıkarma önergesi değil mi?

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Biz, uluslararası ve ulusal standart...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Onu mu çıkarıyorsunuz? Onun dışında...