Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2762)
Birleşim:27
Tarih:3
Tarih:03 .04.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Karar bütün ülke çapında. Haberi yapan Kemal Göktaş diye gazeteci, aynı zamanda hukukçu bir arkadaşımız, kararı biliyorum, başına iş de açtılar. Yani ülke çapında bütün telefonların dinlenilmesine olanak verecek bir karar alındı Türkiye'de. Şimdi, güvenlik görevlileri zaman zaman uygulama yapıyorlar, biz akşam televizyonda görüyoruz, diyor ki: "İstanbul'da güvenlik görevlileri 5 bin polisle uygulama yaptı, 780 aranan şahıs bulundu." Böyle haberler geliyor. Şimdi, bir sulh ceza hâkimi diyelim ki bir kentteki bütün evleri arama kararı verebilir mi, veremez mi?

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Veremez.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Neden veremesin?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Verebilir.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Arkadaşlar, cumhuriyet kurulduğundan beri bir tane örneği yok bunun.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bakın, ben size diyorum ki: Bir mahkeme Türkiye'deki bütün telefonların dinlenilmesi yönünde bir karar verdi. Sadece bir kişiyi bir başkasının evinde aramaktan bahsetmiyoruz, bir kentin tamamında birinin aranması yönünde sulh ceza hâkimi tarafından karar verilebilir.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Meslekten ihraç edilir o adam.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - İhraç olur ayrı bir şey; sonuçta, bütün şehri arattınız güvenlik görevlilerine "Biz bir kişiyi arıyoruz." diye, ondan sonra ihraç etseniz ne olur, etmeseniz ne olur! Zaten temel hak ve özgürlükleri o kentte bitirdiniz, o bölgede bitirdiniz; sonra o vatandaşı ihraç ettiniz. Yani bu tür işler çok iyi niyetli gözükür. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülüdür arkadaşlar. Yani şimdi siz diyorsunuz ki: "Bir kaçak var, hükümlü var, biz bunu yakalamak için bir operasyon yapıyoruz, üstelik mahkeme kararı arıyoruz, acil hâllerde kuşkusuz, güvenlik birimleri, savcılıkça böyle bir karar verilebilir 119 uyarınca ama bir mahkeme tarafından verilecekse sulh ceza hâkimi verir." ve ben diyorum ki: Bir sulh ceza hâkimi sizin yaptığınız bu düzenlemeyle bir kentte, bir bölgede arama kararı alabilir ve yarın öbür gün soruşturma açtığınızda da "Siz yaptığınız bir yasal düzenlemeyle bana bu yetkiyi verdiniz." diyebilir. Dolayısıyla, bu tür düzenlemelere izin vermemek lazım.

Ayrıca, doğru olduğu için söylemiyorum, bir kişinin cezaevinden firar etmesi tek başına suç mu? Değil. Yani, hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş bir kişi, bu mahkûmiyet kararı uygulanmasın diye kaçtı diyelim, bir yıl kaçtı, üç yıl kaçtı, beş yıl kaçtı; bu bir suç mu? Suç olmayan bir fiilden bahsediyoruz. Yani, bunun kaçması suç değil ama siz bu suç olmayan fiili sadece onu yakalamak için bir kentin, bir bölgenin tamamını arama yetkisi veriyorsunuz. Bence şimdi, bu teklifi kabul etmeyeceksiniz, reddeceksiniz -muhalefet çıkarılmasını istiyor- ama en azından Genel Kurula gelmeden önce bunu düşünmenizi isterim.

Teşekkür ederim.