Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi (2/2555)
Birleşim:27
Tarih:3
Tarih:29 .01.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Emniyet teşkilatında ve Jandarma teşkilatında performans değerlendirmesine dayanak oluşturacak bir düzenleme var mı? Ödül ve disiplinden bahsetmiyorum. Performans değerlendirmesi yani bu bir forma bağlanmış mı? Performans değerlendirme karşısında nasıl yapılıyor?

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE - Bunun bir yönetmeliği var. Bu yönetmeliğe göre zaten şu anda emniyet hizmetleri sınıfında da bu uygulanan bir madde. Belli şartları var, yöntemi var yönetmelikte belirtilmiş ona göre değerlendirme yapılıyor. Şu anda uygulanan bir durum var zaten.

BAŞKAN CELALETTİN GÜVENÇ - Taltif veriliyor. Taltifi soruyor aslında, performans ve disiplinin dışında taltif var.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE - Performans değerlendirme de var.

BAŞKAN CELALETTİN GÜVENÇ - Köklü bir uygulaması var bunun, köklü bir uygulaması var Emniyette taltifin.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE - 3201 sayılı Kanun'un 85'inci maddesinde bunun dayanağı var.

BAŞKAN CELALETTİN GÜVENÇ - Dayanağı, köklü de bir uygulaması var evet. Kadimden gelen Emniyette mesela kaçakçılıkla mücadelede eğer madde yakalayanlara şu şu...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Başkan ödül başka bir şey, performans başka bir şey.

BAŞKAN CELALETTİN GÜVENÇ - Performansa dayalı, performansa dayalı evet.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Sicil değerlendirme de başka bir şey.