Komisyon Adı: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Yasama Yılı:2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c)Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d)Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e)Vakıflar Genel Müdürlüğü f)Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h)Atatürk Araştırma Merkezi ı)Atatürk Kültür Merkezi i)Türk Dil Kurumu j)Türk Tarih Kurumu k)Kapadokya Alan Başkanlığı
Birleşim:27
Tarih:3
Tarih:14 .11.2019

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Bakanlığın değerli bürokratları; Türkiye Büyük Millet Meclisine hoş geldiniz.

Sevgili basın mensupları, sevgili milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Çok ayrıntılı bir konuşma yapmayacağım ama içimi yakan bir şey var, Batman Milletvekili olarak: On iki bin yıllık bir tarih göz göre göre sular altında kalıyor. Evet, iktidara yakın olanlar 3 parça eseri taşıyarak kurtardıklarını düşünüyorlar oysa bu havzanın yüzde 10'u bile ortaya çıkarılmış değil. Hasankeyf için o kadar çok yerde, o kadar çok konuştum ama benden daha iyi anlatan biri var, müellifini bilmiyorum, onu sizinle paylaşacağım. Ondan önce, birkaç resim göstereyim: Dünyadaki en önemli tarihî destinasyonlardan biridir Hasankeyf; bakın, hâli bu. Geçen hafta tarihî çarşıyı yıktınız! Bu da tarihi, betonun altına gömdüğünüzün resmidir, Hasankeyf'in durumu budur.

Ben müellifinden özür dileyerek -çünkü adını bilmiyorum- yazdığı şiirimsi bir yazı var, onu sizinle paylaşacağım; emin olun, hepimizden daha iyi anlatıyor: "Adım Hasankeyf, 12 bin yaşındayım. Henüz Asurlular yokken, Urartular yokken, Sümerler, Babilliler, Gutiler, Hurriler, bunların hiçbiri yokken ben vardım. Daha İbrahim doğmamışken, Zerdüşt doğmamışken, Yunus, Musa, İsa ve Hazreti Muhammed doğmamışken ben vardım. Avesta yokken, Tevrat yokken, İncil ve Kur'an yokken ben vardım. Tanrı, evreni ve insanları; insanlar, medeniyetleri; medeniyetler, beni yarattı. Gördükleriniz içinde benden daha eski olan tek şey, beni beslemek ve doyurmak için yaratılan Dicle Nehri'nin şiir gibi akan sularıdır. Mezopotamya dediğiniz ne ki? Torunum yaşında sayılır. Kral Dakyanus'tan kaçan o yedi genç ve bir köpek, Ashâb-ı Kehf, benim mağaralarımda saklandılar; üç yüz dokuz yıl uyudular koynumda. Her gece üstlerini örtüyordum hastalanmasınlar diye, o tertemiz alınlarını okşuyordum; o imanlı yüreklerine korku düşmesin diye o yedi delikanlıya kahramanlık ninnileri okuyup kendilerine cesaret aşılıyordum. Avesta, benim serin gölgemin altında yazıldı. Ben ilham kaynağı olmasaydım, nasıl edebilirdi Zerdüşt onca güzel sözü? Ahura Mazda'nın ilahî buyruğuydu: 'Bana hiç zarar vermedi Bilge Zerdüşt. Bir çakıl taşıma bile zarar vermedi, veremezdi. Ahura Mazda yasaklamıştı. İlk beni sevmeyi öğretmişti.' 'Hasankeyf'i inciten Tanrı'yı incitmiş olur. Hasankeyf'in kıymetini bilen, Tanrı'ya yakın olandır. O hâlde Hasankeyf'i koruyun, Dicle'nin sularını kirletmeyin.' Buydu ilk âyetleri Avesta'nın. İbrahim doğduğunda adını ben koymuştum. 'Bra-xîm' yani 'mağaranın kardeşi'. Ebesi oluyorum; kardeşi Harran'ın da aynı şekilde. Abraham ve Harran, bu iki kardeşi ben büyüttüm, temel eğitimlerini ben verdim, onlara Tanrı'yı anlattım, Tanrı'nın bana öğrettiklerini ben de onlara öğrettim. Makedonya Kralı Büyük İskender'e seferinde ben yol gösterdim. Selahaddîn Eyyubî'ye Kudüs'ün yolunu ben açtım. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a ata binmeyi ben öğrettim. Kerimxan Zend'i ta Afganistan'lara ben sürdüm. Ahmed-i Xanî'ye, Fakih-i Teyran'a o şiirleri ben yazdırdım. Benim suyumdan içmeseydi hiç o kadar güzel olur muydu Adiabane Kraliçesi Helena? Tam on iki bin yıllık hayatım sizin barbarlığınız yüzünden sona eriyor.. Tam on iki bin yıl depremlere dayandım; sellere, savaşlara hatta sayısız istilaya. Şimdi ise kurban ediliyorum 3 kuruşluk ranta."

Lütfen, Hasankeyf'e sahip çıkalım, henüz Hasankeyf için geç değil diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.