Komisyon Adı: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Yasama Yılı:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)İçişleri Bakanlığı b)Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç)Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı f)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .11.2018

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Sayın Bakan, B grubu komiserler çok dertli ve ayrımcılığa uğradıklarını, daha geç terfi ettiklerini, emirlerindeki komiser yardımcılarının daha önce rütbe alıp amirleri hâline geldiğini, amirler arasındaki bu eşitsiz uygulamayla yaşça küçük ve daha az tecrübelilerin amir olduğunu, aynı kurumda aynı işi yapan, farklı senelerde terfi alan iki grubun olmasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, belirli bir gruba imtiyaz tanıyacak şekilde yapılan düzenlemenin değiştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Teşkilat Kanunu 55'inci maddenin yarattığı mağduriyet konusunda ve teşkilat yapısında bir düzenleme yapacak mısınız?

Az önce bahsettiğim, terörle mücadelede yaralanmış ama gazi sayılmayan vatan kahramanlarına yapılan ayıbı temizleyecek misiniz, yoksa sadece şehit olduklarında tabutları başlarında ağlayacak mısınız? Bu konuda ciddi anlamda bir söz istiyorum sizden.

Polislere 3600 ek göstergeyi ne zaman vereceksiniz? 12/12 çalışma sistemini değiştirecek misiniz? Polislerin eriyen maaşlarını iyileştirecek misiniz, yoksa polislerin yaşadığı sıkıntıları sadece seyredecek misiniz ya da bir şey yapacak mısınız diye buradan sormak istiyorum.

Teşekkür ederim.