Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizin işleme almama konusundaki gerekçenize katılmıyorum çünkü zaten adı üstünde bu kanun, Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Diyorsunuz ki gerekçe olarak... Biz bugün iddia ettik, yirmi bir değişik kanunda değişiklik yapılıyor. Şimdi, adı "Trafik Kanunu" değil mi, genel adı? Trafik Kanunu'yla ilgili düzenlemeler yapılması gerekirken yirmi ayrı kanunda değişiklik yapılıyor. Şimdi, mera komisyonuna kolluk gücünün eklenmesi ile ilgili düzenleme Komisyonumuzu ilgilendiriyor diyorsunuz, muhbirlikle ilgili düzenleme Komisyonumuzu ilgilendiriyor diyorsunuz ancak geldiğimiz noktada, milyonlarca insanı ilgilendiren, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, mağdur olmuş olan, haklarını arayan insanların durumu Komisyonumuzu ilgilendirmez diyorsunuz. Şununla ilgili de bir takvim vermiyorsunuz. Yani bu bizim Komisyonumuzu ilgilendirmez ama biz önümüzdeki günlerde bunun şu komisyonda görüşülmesini sağlamaya çalışacağız veya bu önergenizi işleme koymayacağız ama falanca komisyona ben Komisyon Başkanı olarak havale edeceğim taahhüdünde dahi bulunmuyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu konuda hiç samimi değilmişsiniz, milyonlarca insanı kandırdınız, oy uğruna kandırdınız. Yani eğer farklı olsaydı bugün en azından bu konuda inisiyatif kullanmaya çalışabilirdiniz ama öyle görülüyor ki saraydan henüz gerekli izni alamamışsınız, talimatı alamamışsınız. Her ne kadar "Türkiye'de sistem değişti, artık Parlamentonun tekelinde yasa yapma yetkisi." deniyorsa da bunun gerçek olmadığını...