Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şimdi, Sayın Başkan, HDP'li sözcü arkadaşımızın, milletvekilimizin mera komisyonuyla ilgili tespiti doğru değil. Tarım orman müdürlüklerine bağlı olarak kurulmuyor mera komisyonları, valinin başkanlığında kuruluyor.

HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) - Vali ve ona bağlı bir sürü eleman söylüyor.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şimdi onu söyleyeceğim. Hani, bu, tarım il müdürlüğüne bağlı basit bir komisyon değil; zaten bu komisyonun başkanı vali, doğal olarak kolluk güçleri de valiye bağlı. Meralarla ilgili, yaylalarla ilgili herhangi bir tecavüz söz konusu olduğunda zaten valinin emrinde, komisyon başkanı olan valinin emrinde kolluk güçleri. Bu düzenlemeye bu durumda niye gerek duyuldu, ben onu anlamakta güçlük çekiyorum.

İkincisi, bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim: Bizim arkadaşlarımızın attığı "tweet"lerden dert yandı HDP milletvekili arkadaşlarımız. Bizim söylediğimiz şu: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili o 1'inci maddedeki düzenleme için önerge verdi HDP grubu da tıpkı MHP ve AKP'yle birlikte. Tekliften bu düzenlemenin, köy korucularına ilişkin düzenlemenin... Biz aynı zamanda onu da savunduk. O düzenlemeyle birlikte emeklilikte yaşa takılanları da gündeme getirecektik ama...

HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) - Vekilim "tweet"te öyle bir şey yok.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - ...HDP'li milletvekili arkadaşlarımızın önerisi, artı, AK PARTİ ve MHP milletvekillerinin önerisi birleştirildi, birlikte oylandı, teklif metinden çıkarıldığı için bizim önergemiz gündeme alınamadı. Doğrusu da bu zaten. Tutanaklara baktığınızda da bu gerçeği görürsünüz.