Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Şimdi, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, terörle etkin mücadele konusundaki düşüncelerimizi bugüne kadar kamuoyuyla da birebir Parlamento aracılığıyla paylaştık. Bu noktada hiçbir tereddüt yok. Terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi noktasında yapılan yasal düzenlemelere geçmişte samimi olarak da destek verdik.

Tabii, burada hukuken çelişen bir durum var, aslında Faruk Bey'in söylediği de oydu. Sayın Yağcı'nın söylediği yerden devam edeyim. Hani, dedi ya "Devlet suçu bildireni ödüllendirmek istiyor kardeşim." Ama aynı devlet, Türk Ceza Kanunu'nun 278'inci maddesinde "Zaten bildirmek senin görevin, bildirmezsen de hapis cezasıyla seni tazyik ederim." diyor. Burada zaten hukuken bir çelişki var. Sizin temel yasanız Türk Ceza Kanunu'nda suçu bilip ihbar etmemeyi hapis cezası müeyyidesine bağlamış ama bir başka yasada da ödül düzenlemesi getirilmek isteniyor. Biz bunun hukuken bir çelişki arz ettiğini, tutanaklara geçsin diye özellikle ve tekraren söylemek istiyoruz.

İkincisi, tabii, burada biraz ölçü kaçmaya başladı. Elbette terörle mücadele konusunda vatandaşın desteğine ihtiyacımız var. Bu desteğin vatan sevgisiyle, yurt sevgisiyle yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz ama bu ihbar müessesesi -ben de buna katılıyorum- artık çok ciddi boyutlara ulaşmaya başladı.

Hani, az önce bir arkadaşım kısmen değindi. Amerika Birleşik Devletleri ilk kurulduğu dönemde, 1700'lerin sonu, 1800'lü yılların başında suç örgütleriyle mücadele ediyor, belki bölücü bir terör örgütü yok, bir yandan da iç savaş yaşıyor. O dönemde Amerika işin ölçüsünü kaçırmış, artık kahvehanelerin, birahanelerin, barların kapısına "wanted" yani ölü veya diri diye, yanına ödülü de koymuş.

Biz böyle devam edersek kaygımız o ki o noktalara doğru gideceğiz, belki bir gün bu ihbar müessesesinin ötesinde, şu suçluları ölü ve diri getirene şu kadar para ödülü noktasına geleceğiz. Kaygımız bu. Uygulanmasına ilişkin tereddütlerimiz var, vatandaşımızın iftiraya maruz kalmasına ilişkin tereddütlerimiz var. Bunları belirtmek istedik.

Teşekkür ediyorum.