Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şimdi, bazı yasalarımızda var, idareye belli bir süre içerisinde başvuru yapıldığında sonuçlanmazsa yani reddedilmezse makul bir gerekçeyle bu işlem tamamlanmış sayılıyor. Mesela İmar Kanunu'nda da böyle bir hüküm var, yapı ruhsatlarıyla ilgili; on beş gündü galiba, on beş günlük süre içerisinde başvuru yanıtlanmazsa ruhsat verilmiş sayılır diyor. Sizin teklifinize ek olarak bu belki eklenir. Makul bir süre verilir idareye, başvurudan itibaren şu tarihe kadar ret cevabı verilmemişse...