Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Zaten aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ancak, tabii, biz "bürokratlarımız" derken Sayın Bakan Yardımcımızı kastetmedik. Kendisiyle birlikte çalıştık, biz onu çalışma arkadaşımız olarak değerlendiriyoruz. Zaten Komisyon Başkanlığı sırasındaki hakkaniyetli tutumu dünya parlamentolarında da örnek olarak gösterilmişti geçtiğimiz yıllarda, bunu da biliyoruz. Tabii, işin latifesi bir yana, Sayın Bakanın bir cümlesi aslında bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Yani deniyor ki burada: İdarenin çıkardığı bir yönetmelikten bahsediyor ama kanun yapma tekeli bize aitse, Türkiye Büyük Millet Meclisine aitse, milletvekillerine aitse -Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı bir şey var, artık Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milletvekillerinin görevi asli görevi yasa yapmak nasıl olsa hükûmeti denetleme gibi bir yetkimiz de kalmadı- bari mantıklı, hakkaniyetli, hayatın doğal akışına uygun olmayan bir yönetmeliği biz bu kanunla, uzlaşarak burada değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Bu bizim hakkımız, bu aynı zamanda bizim de görevimiz, bir mağduriyeti ortadan kaldıracağız. Yani bu konuda Sayın Başkanın da aslında önergeyi makul bulduğunu gördük, işte, bütün partiler adına da konuşmalar yapıldı, AK PARTİ'li arkadaşlarımıza bakıyoruz, onların da bir itirazlarının olmadığını görüyoruz. İşleme alınmasını talep ediyoruz.