Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şimdi, Sayın Başkan, iki konu var. Bir: Ne zaman sıkıntıya düşsek "Bu Komisyonun işi değil." diyor arkadaşlarımız. Şimdi, bana göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenleme yapabiliyorsa bir komisyon, trafik cezalarını belirleyebiliyorsa, böyle kapsamlı düzenlemeler yapıyorsa bu konuda niye düzenleme yapamasın? Bu birinci sorum. Yani yapabileceği kanaatindeyim.

İkincisi: Hiçbir makul gerekçesi yok yani şimdi, 65 yaşında milletvekili oluyorsunuz, bizim yaptığımız görevi yapıyorsunuz, 65 yaşından sonra bakanlık yapıyorsunuz, ülkeyi yönetiyorsunuz, söz sahibi oluyorsunuz, cumhurbaşkanı oluyorsunuz bu ülkede, başbakanlıklar yapıyorsunuz, özel otomobilinle çıkabiliyorsun kara yollarına ama her nedense ticari taksi kullanamıyorsun. Bunun hiçbir mantığı yok.

Bir de şunu da görmek lazım: Bu yönetmelik ne zaman yayımlanmış bilmiyorum ama Türkiye'de ortalama ömür...

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DAİRE BAŞKANI MEHMET YAVUZ - 2004.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - 2004'te mi?

Ben 1997 yılında avukatlığa başladığımda Türkiye'de erkeklerde ortalama ömür 48 yaştı, şimdi çıkmış erkeklerde 76 yaşa. Biz neden bahsediyoruz? Yani bunu da dikkate almamız lazım. Bunlar haşa Allah'ın kelamı değil, kul yapımı. Birisi oraya "65 yaş" diye bir şey koymuş. Başka kanunlarda da bu konuda sıkıntılar var yani 65 yaşın üstündeyseniz tapuda işlem yapacağınız zaman rapor alıyorsunuz ama 65 yaşın üstündeyseniz devletin ali menfaatlerini içeren konularda imza atıyorsunuz. Hatta yeni noktada o imzanız da kararname oluyor. Şimdi, dolayısıyla, bu konuda inatlaşmanın bir anlamı yok. Bürokrat arkadaşların da bu konuda niye bu kadar katı durduğunu da ben anlayabilmiş değilim. Biz milletvekili olarak var olan bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ne Yaşar Bey'in ne benim ne diğer arkadaşlarımın ticari anlamda iş yapan bir otobüs şoförü ne dayısı var ne de yengesi var, böyle bir şeyimiz de yok. Sadece bize iletilen konuları -ki aynı şekilde AK PARTİ milletvekillerine, diğer milletvekillerimize de iletiliyor- sorunları çözmek için mücadele ediyoruz hazır böyle bir ortam yakalamışken. O yüzden bürokrat arkadaşlarımızın da bu konuda inat içerisinde olmasını anlamakta güçlük çekiyorum.