Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Tanal'ın görüşlerine aynen katıldığımı ifade ederek başlamak istiyorum.

Bugün, biliyorsunuz, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir konuda AK PARTİ başta olmak üzere bazı siyasi partilerin toplumu açık bir şekilde kandırdığı, doğruyu söylemediği ortaya çıktı. Tabii, polis memurlarımızla ilgili konu gündeme gelince biz bir konuda daha uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Siz sadece "Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz." demediniz -polis memurları başta olmak üzere- 3.600 ek gösterge sözünüz de var. Bu söz de yerine gelmedi. Polis memurlarımızı da açık bir şekilde kandırmaya devam ediyorsunuz. Eğer samimi olsaydı bu teklif sahipleri -anlaşılıyor ki Hükûmetin de görüşünü alarak getirmişler- bu kanun teklifine polis memurlarıyla ilgili, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme de gelebilirdi. Siz belki diyeceksiniz ki: "Canım, bizim Komisyonun işi değil." O zaman, emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte şu 3600 ek gösterge probleminin de ivedi bir şekilde, hangi komisyon görevliyse -biz hepsine varız- oraya getirilmesini talep ediyoruz. Aileleriyle birlikte, bana göre, 1-1,5 milyon insanı, belki 2 milyon insanı çok yakından ilgilendiren bu ek gösterge meselesinin de artık bir an önce çözülmesi gerekiyor.

Bu maddede bir önergemiz de var, önergeyle ilgili ayrıca söz almayacağım, isterseniz burada düşüncelerimi anlatayım.

BAŞKAN - Tamam.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Önergemizde biz diyoruz ki... "Başpolis memurları, kıdemli polis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavda başarılı olanlardan 45 yaşını geçmemiş olanlar ve lisans mezunları..." diyor teklif. Sayın Tanal'ın -gerçi bizim önergemizde bu yok ama- sözlü kısmının kaldırılmasına ilişkin düşüncesine aynen katılıyorum. Bizim önergemizde de lisans mezunu olma zorunluluğu ve 45 yaş meselesinin kaldırılması söz konusu. Sabahki konuşmamda söylemiştim, tekrar etmek istiyorum; bir: 45 yaşında olup üniversite mezunu olan polis memuru sayısı ve başpolis sayısına bakıldığında...

BAŞKAN - Dağıtmıştım.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şunu söylemeye çalışıyorum: O tarihte polis memurlarının önemli bir kısmı üniversite mezunu değil. Dolayısıyla, samimi olarak, meslekte başarılı olan insanların komiser yardımcılığı unvanını almaları isteniyorsa; bir, bu lisans şartını kaldıralım; iki, 45 yaş şartını da kaldıralım. Zaten kaldırmazsanız -biraz önce Komisyonda kabul edilen 2'nci maddeye dikkatinizi çekmek istiyorum- siz polis olabilmek için üst yaş sınırını -30'du biliyorsunuz- kaldırdınız, şimdi 40 yaşında da polis olabilecek ama komiser yardımcısı...

BAŞKAN - Olmaz, yok, hayır.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Öyle anladım.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) - Öyle bir şey yok, yönetmelikte 30 yaş var.

BAŞKAN - Yönetmelikte var hüküm.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Ha tamam.

Neyse, 30 yaşında polis memuru olabiliyorsa 46 yaşında da bana göre komiser yardımcısı olabilir, daha deneyimli olur. Dolaysıyla lisans mezunu olma şartının ve yaş şartının kaldırılmasını, birazdan oylanacak önergeyle talep ettik. Takdirlerinize sunuyorum.