Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Zaten, yasa kabul edildiğindeki o tutanaklar incelendiği takdirde, bu başpolis memurluğunun ne kadar önemli, emniyet teşkilatına ne kadar büyük katkı vereceği hususunda konuşmalar yapılmış, gerekçesinde de var zaten. Ancak aradan geçen sekiz yıllık süre içerisinde bu uygulamadan -ben sabahki konuşmamda da söylemiştim, sormuştum, Sayın Tanal daha ayrıntılı olarak sordu- niye vazgeçildiğinin makul bir şekilde anlatılmasını biz talep ediyoruz. Yani "başpolis" unvanı, başpolislik kadrolarında görevlendirilenler neden başarısız oldu? Neden şimdi bunu kaldırıyoruz? Neden getirmiştik, neden kaldırıyoruz?

İkinci bir şey var. Bu konuda bir duyumum var, inşallah doğru değildir. Tabii, bu düzenleme 2010 yılında yapılmış. Biliyorsunuz, 2010'da FETÖ ile AK PARTİ kol kolaydı. Dolayısıyla emniyet teşkilatında yapılan atamalarda FETÖ büyük söz sahibiydi. Şimdi, tabii, "liyakat, liyakat, liyakat" diyoruz ya her seferinde, acaba, ben soruyorum, bana gelen iddialar doğru mu? Bu, başpolisler arasında FETÖ'yle iltisaklı olduğu tespit edilen çok sayıda arkadaşımız olduğu, başpolis olduğu söyleniyor. Bu konuda da bir açıklama beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum.