Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, öncelikle "Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi konusuz kalmıştır, işleme almıyorum." dediniz, hukuken bu belki doğru olabilir ama milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konu konusuz kalmadı yani o sorun çözülmedi hâlâ, bunu belirtmek istiyorum.

Tabii, bir de teşekkür etmek istiyorum size. HDP'nin önerisi ile AK PARTİ ve MHP'nin önerisini usule uygun olarak birleştirerek oylattığınız için ayrıca bir teşekkürümü sizden esirgemeyeyim istedim.

BAŞKAN - Yani tüzüğü uyguladığım için teşekkür ediyorsunuz, öyle mi?

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Yok yani şu şekilde olmuş oldu: Biz haklı çıktık; evet, HDP, MHP ve AKP bugün bizim gündeme getirdiğimiz bu konunun, emeklilikte yaşa takılanların konusunun önergesinin görüşülmesini ve oylanmasını müştereken el ele, kol kola engellemiş oldular, tutanaklara da bu şekilde geçmiş oldu.

Çok teşekkür ediyorum.