Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Birleşim:27
Tarih:2
Tarih:15 .10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli Hükûmet temsilcisi; elbette bu konuda bizim önergemiz var, diğer partilerin de verdiği önergeler var. Onunla ilgili de değerlendirmemizi yapacağız ama bu bölümüyle ilgili şunu söyleyebilirim...

BAŞKAN - Ben bir şey söyleyeyim de -boşa belki katkı olur- devam edin.

HADEP'in ve AK PARTİ, MHP milletvekillerinin yani üç partinin maddenin tekliften çıkarılması yönünde teklifi var. Bu maddenin olduğu gibi tekliften çıkarılması için hem Başkan Vekilinin hem HADEP'in hem AK PARTİ üyelerinin, bir kısım AK PARTİ üyelerinin teklifi var.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - HADEP diye bir şey yok.

BAŞKAN - HDP...

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şimdi, Sayın Başkan, büyük bir şaşkınlık içerisinde dinliyoruz. Bu köy korucularıyla ilgili düzenlemenin bunun en önemli bölümlerinden biri olduğu ifade edildi sabah konuşulurken. Ben burada kötü niyet arıyorum kusura bakmayın. Biz emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini çözebilmek adına, bir anlamda bunu da bir fırsat bilerek, bununla birlikte bu teklif kabul edilsin değiştirilmiş hâliyle Genel Kurulda da nihai olarak emeklilikte yaşa takılanların durumu düzeltilsin derken, biz o yüzden, daha fazla da vakit almadan yeni madde ihdası yerine 1'inci maddeye bir önerge verdik. Bu önergenin görüşülmesini engellemek için böyle bir şey yapıldı hissiyatı oluştu bizde.

BAŞKAN - Tanju Bey, önergeyi bir okuyayım isterseniz de...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür dilerim... Teklifler dağıtılır Sayın Başkan.

BAŞKAN - Şimdi verildi. Dağıtıyorlar.

Bilerek konuşalım. Altyapı oluşsun diyorum.

Buyur Tanju Bey.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şimdi, tabii, HDP'nin önergesi geldi ama AK PARTİ ile MHP'nin de benzer mahiyette mi?

BAŞKAN - Onu okuyordum işte ama... Dağıtılana kadar zaman kazanacaktık.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şimdi, Sayın Başkan, şu bizi çok rahatsız etti, en azından bizim grubumuzu çok rahatsız etti: Şimdi, kamuoyu önüne çıktık. HDP çıktı seçmenin önüne, ne dedi? "Biz emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesi için söz veriyoruz." dedi. MHP çıktı, kamuoyuna aynısını söyledi. İYİ PARTİ çıktı, aynısını söyledi. Biz çıktık, aynısını söyledik. Geneli üzerinde görüşülürken gerek grup sözcümüz gerekse bizler dedik ki: Bu 1'inci maddeye bir önerge vereceğiz. Arkasından bu düzenlemenin kanun teklifinden çıkarılması önerileri geldi. Biz bunun samimi olmadığını düşünüyoruz. Ve burada yüzleşme şansı olduğunu söylemiştik. Kim seçmene verdiğini sözü tutuyor, kim tutmuyor, kim yalan söylüyor, kim ne kadar samimi, bunlar ortaya çıksın demiştik. Bununla ilgili, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergemizi getirdik bu maddeye eklenmesine. Mantıklı olan da buydu. Ama şimdi görüyorum ki bu konuda bu önergeyi verenler en azından samimiyetsiz davranıyor. Topluma yalan söylemişler.

BAŞKAN - Yok yok...

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Açık bir şekilde, önergeyi verenler neden bu metnin, bu kanun teklifinde korucularla ilgili düzenlemenin metinden çıkarılmasına aniden karar vermişler, bunun bir somut, inandırıcı, makul, orta zekâlı birinin anlayabileceği şekilde izahını talep ediyoruz. Böyle bir şey olmaz. Eğer biz sabah bunu söylememiş olsaydık, emin olun bu maddenin kanun teklifinden çıkarılması talebi olmayacaktı.

Ben, şimdi AK PARTİ Grubuna mensup milletvekili arkadaşımızın niye böyle bir önerge verdiğini anlayabiliyorum da MHP'nin buna niye katıldığını anlayabilmem mümkün değil. Yani köy korucularının böyle bir sorunu olduğu belli. "Köy korucularının gençleştirilmesi amaçlanıyor." denildi, eyvallah. Keşke köy koruculuğu sistemine ihtiyaç olmasa, bunu hiç tartışmasak ama bugün itibarıyla köy koruculuğu sistemine ihtiyaç halen devam ediyor gibi görülüyor. Eğer HDP'nin itirazları doğrultusunda bunun çekilmesini doğru buluyorsanız bunu da açıklamanız lazım kamuoyuna. Yani HDP burada kendi açısından tutarlı şeyler söylüyor, koruculuk sistemine baştan sona karşı. Biz de diyoruz ki keşke bu sisteme ihtiyaç duyulmasaydı ama bölücü terör örgütünün faaliyetleri devam ettiği sürece biz bundan vazgeçemiyoruz. Burada köy korucularının durumunu düzeltelim, özlük haklarında iyileştirme yapalım, emeklilik yaşını geri çekelim. Bir anlamda bunu teşvik gibi de getirmişsiniz.

Şimdi, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleriyle ilgili de tartışma yaşanacağını düşünerek bunu geri çekmek istiyorsunuz. Biz, öncelikle, teklif sahiplerinden de önerge sahiplerinden de bu konuda makul, mantıklı bir açıklama bekliyoruz, neden getirdiniz, niye geri çekiyorsunuz?

HDP sözcüsü sabah konuştu. Eğer HDP sözcüsünün gerekçelerine katılıyorsanız ve bundan dolayı geri çekilmesini istiyorsanız, bunu da açık ve net bir şekilde kamuoyuna izah ediniz.

Şimdilik bunu söylüyorum ama konuşma hakkımı saklı tutarak.