Konu: 140 bin tıbbi sekreterlik bölümü mezununun kadro beklediğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bildirmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:4
Birleşim:39
Tarih:25.12.2020

KEMAL PEKÖZ (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Tıbbi sekterlik bölümünü bitiren 140 bin gencimiz var. YÖK, programları yaparken taleplere göre değil, kendine göre program yaptığı için şu anda ciddi bir yığılma söz konusu. Hastanelerdeki ve sağlık kuruluşlarındaki görevlerini ise ebeler, hemşireler ve diğer personel yapmaktadır. Bu arkadaşlarımız atama ve kadro beklemektedir. Bunun için, Sağlık Bakanlığının bir an önce hastanedeki işlerin rahat yürümesi ve diğer sağlık personelinin kendi asli görevlerine dönmesi ve de YÖK'ün program yaparken talebe göre, gerekli olduğu kadar kadro ayırması gerektiği ifade ediliyor. Bunu bildirmek istedim. Sağlık Bakanından talep ediyoruz.

Teşekkür ederim.