Konu: Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:37
Tarih:23.12.2020

KEMAL PEKÖZ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilgili kanunun 19'uncu maddesi üzerine grubum adına söz aldım. Sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen halkımızı saygıyla selamlıyorum.

Görüşmekte olduğumuz kanunun 19'uncu maddesinde depozito yönetiminin başlangıç tarihinin Covid-19 nedeniyle bir yıl ertelenmesi gündeme alınmış, ek olarak da depozito kapsamına alınması söz konusu olan ambalaj, ürün üreticileri, ithalatçıları ve piyasaya sürenlerin bu kapsamda uyması gereken kurallar belirlenmiştir.

Depozito olayına baktığımız zaman normal ve olumlu bir şey gibi görünüyor ama ciddi belirsizlikler içeriyor. Birincisi, bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak bir yönetmelikle daha sonra açıklanacağı ifade ediliyor ve burada depozitonun nasıl uygulanacağı, üretim maliyetine girip girmeyeceği, daha sonra insanlardan depozito için alınırken onlar iade edildiğinde nasıl bir iade yapılacak, bu konuda belirsizlikler var. O nedenle de belirsizlik içeren bir kanun maddesi. Bu şekilde olduğu zaman da üzerine söylenecek çok fazla şey olmuyor ancak kanun hazırlanırken bu ayrıntılar konulmuş olsaydı üzerine daha fazla söz söyleme şansımız olabilirdi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başka bir konudan söz etmek istiyorum. Arkadaşlarımız, bugün hemen hemen herkes dile getirdi ama ben biraz daha ayrıntıya girmek, bir adım daha ileriye götürmek ve Leyla Güven'den söz etmek istiyorum.

DTK Eş Başkanı Hakkâri Milletvekilimiz Leyla Güven'in milletvekilliği geçen haziran ayında hukuksuzca düşürüldü. Dün de yargılandığı davada yirmi iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır'daki evine baskın yapıldı, bulunduğu arkadaşımızın evinden gözaltına alındı, jet hızıyla tutuklamaya götürüldü ve oradan da daha sonra bir gün içerisinde Diyarbakır'dan Elâzığ'a sürgün edildi. Bu, arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, önceden planlanan bir şey olduğu açıkça ifade ediliyor burada.

Leyla Güven kimdir? Leyla Güven, en az yirmi beş yıldır birlikte siyaset yaptığımız, Konya'daki Kadın Kolları Başkanlığıyla başlamış olan, daha sonra HDP Kadın Kolları yöneticiliği, Demokratik Halk Partisi parti meclis üyeliği, DEHAP adına Kadın Kolları Başkanlığı, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Belediye Başkanlığı, daha sonra Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yapmış, Haziran 2015'te de de genel seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak seçilmiş, 2018 seçimlerinde de Hakkâri Milletvekili olarak Meclise seçilmiştir. Leyla Güven, bu ülkeye barış gelsin diye iki yüz gün açlık grevi yaptı, ölümün sınırından döndü. Yine, ömrünü kadınların ve Kürt halkının mücadelesine adamış ve bu uğurda bedeller ödemiş, haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısında olmuş kadınların iradesidir. Leyla Güven rehin alınırken şunları söyledi: "Ben kaçacak olsam sizin ruhunuz bile duymazdı. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu ülkede siyaset yapmaya devam edeceğim. Zalimin üstüne böyle yürümek cesaret ister." Sizce bu, sizden korkan bir kadının sözleri olabilir mi? Sizce Leyla Güven korkutulabilir mi? Sizce Leyla Güven'i mücadelesinden vazgeçirebilir misiniz? Tabii ki hayır. Leyla Güven'in dediği gibi, hiçbir yere gitmiyoruz; bu ülke, bu Meclis bizim. On binlerce yoldaşımız içeride, biz dışarıda siyaset yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz ve haklarımızdan alıyoruz. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Bugün, yarın ya da öbür gün ama mutlaka biz kazanacağız.

Saygıyla selamlıyorum sizleri. (HDP sıralarından alkışlar)