Konu: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:29
Tarih:10.12.2019

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMET UÇMA (İstanbul) - Üç konu var ya efendim...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - İsmet ağabeye beş dakika yetmez, İsmet Bey'e on dakika verelim Başkanım.

BAŞKAN - Beş dakika artı bir.

Başlayalım, devam edelim arkadaşlar, vaktimizi güzel kullanalım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bizim süremizden verelim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uçma.

İSMET UÇMA (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 2020 yılı bütçeleri üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Heyetinizi ve her birinizi ayrı ayrı, saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

Bugün, Dünya İnsan Hakları Günü. İkinci Dünya Savaşı'ndan yorgun çıkan milletler -Sayın Başkanımız da değindiler- 1948 yılında bir araya gelerek Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni oluşturdular, çok da iyi ettiler. Magna Carta'dan 1789'a, Roosevelt'ten Churchill'in Atlantik Beyannamesi'ne ve geliştirilen haklara kadar emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Lakin kendi medeniyet kodlarımıza dönüp baktığımızda, Hilfü'l-Fudûl, Medine Vesikası ve Veda Hutbesi bu girişimlerin çok üstünde, evrensel insan hakları beyannameleridir, bu değerlerin de çağa aktarılması gerekmektedir.

Sevgili arkadaşlar, hiçbir arkadaşı ayırt etmeksizin söylüyorum, mücadelemiz şudur; bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, Türkiye olarak mücadelemiz şudur: Yeryüzünde hiçbir insan ötekinden daha çok insan olmadığı an gelip çatıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi mücadelesini sürdürecektir. Bu mücadeleye katkı veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. İnsan hakları konusunda dünyanın sicili hiç de iyi gözükmemektedir. "Dünya 5'ten büyüktür." sözü, bir insan hakları manifestosudur. Zaman zaman bu manifestoya bütün partilerimizin farklı yerlerde ve zamanlarda destek vermesi ülkemiz açısından fevkalade önemlidir. Türkiye, en büyük demokrasi -iddia ediyorum bakın, herkesle de bunu konuşmaya hazırım- dünya devletleri arasında en büyük demokrasi ve bu yetmez, en büyük sosyal devlet ve bu da yetmez, dünyada birlikte yaşama kültürünü medeniyet olarak hayata geçirmiş tek millettir arkadaşlar. Bu üç unsurun kıymeti bilinse ve bunlar derlenip toparlansa, hayata geçirilse gerçekten Türkiye bütün unsurlarıyla, bütün kanaatleriyle, bütün siyasi teşekkülleriyle dünyaya örnek olur; bunda hiç kuşku yoktur.

Sevgili Engin Başkanım -tabii zatıaliniz Başkanımızsınız ama Engin Bey'e de ara sıra öyle- gerçekten de şunları yaptık hep beraber sevgili arkadaşlar; bu on yedi yıl zarfında şunu yaptık: Dünya ve ülkemiz, temel hak ve özgürlükler bakımından, demokrasi bakımından bekleme salonundaydı. Bunu biz görücü karşısına çıkardık hep birlikte, hep beraber çıkardık. Sonra, temel hak ve özgürlükler bakımından, demokrasi bakımından çok fazla kiloluydu, obezdi; diyet yaptırdık, şimdi tığ gibi oldu maşallah. İnşallah, dünyayı da bu hâle sokmak için bütün siyasi partilerimizle, bütün arkadaşlarımızla el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu hususta Zerdüşt'ten Konfüçyüs'e, Platon'dan Aristo'ya ve hele de günümüzde çağdaş filozoflara kadar söz söylemedik tek bir insan yoktur; ulülazm, gelenek bunu hayata geçirmeye açıktır.

Efendim, yazma eserler hakkında... Diğerlerine giremedim, kusura bakmayın çünkü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Yazma eserlere de pek girecek vakit kalmadı ama Sayın Uçma, son bir dakika, buyurun.

Bir dakika ekliyorum.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Uçma'ya bir istisna yapın Başkanım.

İSMET UÇMA (Devamla) - Efendim, Engin ağabeyin bir istirhamı vardı ama.

BAŞKAN - Buyurun, bir dakika devam edin lütfen.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bir dakika da bizden olsun.

BAŞKAN - Zamanı iyi kullanalım değerli arkadaşlar, çok konuşmacımız var.

İSMET UÇMA (Devamla) - Eyvallah efendim.

O da şudur efendim: Dünyada yazma eserler gibi bir hazineye sahip olan ikinci bir ülke yoktur. Başka ülkelerin altın rezervleri olabilir, petrol rezervleri olabilir, başka zenginlikleri olabilir; onlar bugün vardır yarın yoktur; coğrafi olarak yer değiştirebilirler, bugün buradadır yarın şuradadır ama sevgili arkadaşlar, bütün dünya ülkeleri ve İslam ülkeleri de dâhil Türkiye'nin el yazması hazinesine ve değerine trilyonlar harcasalar ulaşmaları asla mümkün değildir. Bu konuda çok güzel çalışmalar yapıldı; ilk teorik görüşmelerinde katkısı olan bir kardeşiniz olarak söyleyeyim, gerçekten göğüs kabartan çok güzel çalışmalar yapıldı. Bugün yazma eserler 150 bin adedi buldu ve bunlar iletişim ortamında da tüm milletin istifadesine sunulmuştur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Selamlayın sadece Sayın Uçma; onun için söz veriyorum, selamlayalım, bitirelim lütfen.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Başkanım, çok rica ediyorum, gün içinde alacağımız 60'a göre sözlerden feragat ediyoruz.

İSMET UÇMA (Devamla) - Efendim çok teşekkür ediyorum Sevgili Engin Bey'e, Grup Başkan Vekillerimize ama kendi grubuma bir espri yapayım: Başkasından rahmet kıskanan şeyler gibi olmasın üç konu ve beş dakika. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Peki.

İSMET UÇMA (Devamla) - Bu, bir espridir tabii.

Sayın Başkana anlayışından dolayı, sevgili arkadaşlara yüce gönüllerinden dolayı çok teşekkür ediyor; 2020 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlar, esenlikler, saadetler getirmesini diliyorum; sağ olun var olun sevgili arkadaşlar. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)