Konu: CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:75
Tarih:08.05.2019

HDP GRUBU ADINA KEMAL PEKÖZ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği araştırma önergesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum.

Konuşmama, değerlendirmelerime geçmeden önce; 4 Mayıs, seksen iki yıl önceki Dersim Tertelesi'nin yıl dönümüdür. 6 Mayıs da, idam cezasını aldıklarında idam sehpasına bile giderken Türkiye'de halkların kardeşliğinden ve tam bağımsız Türkiye'den söz eden Deniz Gezmişlerin idam yıl dönümüdür. Kendilerini saygıyla anıyorum.

Biraz önce arkadaşlarımız anlattı. Dün akşam itibarıyla yaşanan bu kadar sıkıntıdan sonra, bu kadar seçim ihlalinden sonra, Silopi, Cizre ve İdil belediyelerimize, kapılarına gece saat on birde x-ray cihazları konmak üzere, emniyet güçleri bir baskın düzenlemişlerdir. Belediye başkanı arkadaşımız "Hukuksuzluk yapıyorsunuz." dediğinde "Evet, hukuksuzluk yapıyoruz." diyebilmiştir bir emniyet müdürü; bunun kınanması gereken bir şey olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Bugüne kadar seçim ihlalleri -ocak ayı itibarıyla- sürekli tekrarlandı. Biz bunları burada zaman zaman dile getirmeye çalıştık zamanımız olduğu sürece ama doğuya baktıkları zaman gözlerini kapattıkları için buradaki insanlar bunları görmediler ve oradaki ışığın kararmasına sebep olmaya çalıştılar.

Yerel seçimler, küçük oy farklarıyla kazanılabilen ya da kaybedilebilen seçimlerdir. Bu nedenle halkın iradesinin sandığa yansıması çok daha fazla dikkat, çok daha fazla özen gerektirmektedir. Usulsüz seçmen kaydırmaları yapıldı, oy farkları kapatılmaya çalışıldı. Örneğin, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak, Dersim, Van illerine 184 adrese 19.700 seçmen kaydırıldı, oysaki 24 Haziran seçimlerinde burada 5.406 seçmen vardı. Sadece bu merkezlere kaydırılan seçmen sayısı 14.294. Bu oy kaydırma işlemlerinde genellikle ya başka illerden kaydırmalar yapıldı ya da köylerde, kasabalarda, değişik yerlerde görev yapan kolluk kuvvetleri kaydırılarak burada küçük oy farklarının kapatılması ve belediyelerin -tabiri caizse- gasbedilmesi sağlanmaya çalışıldı.

Sandıklar taşınarak da ayrımcılıklar yapıldı. Bir tane örnek vermek istiyorum. Karlıova ilçesinde bir köyün sandıkları başka bir köye taşındı, seçmenleri başka bir köye taşındı. Bir gerekçe gösterildi, trajikomik bir gerekçe, deniyor ki: "Köyde at kovalama nedeniyle bir tartışma yaşandı. O nedenle güvenlik zaafı oluşmuştur. Bu sandıkların taşınması gerekir." Bu kadar da komik şeyler yapılıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlar mısınız lütfen.

KEMAL PEKÖZ (Devamla) - İstanbul seçimlerine gelince; İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu, neredeyse yandaş seçim kurulu hâline dönüşmüş ve bir seçim darbesi gerçekleşmiştir. Bunu burada ifade etmekte hiçbir mahzur yok çünkü bunu başka darbelerle karıştırmak gibi bir niyetimizin olmadığını da ifade etmek istiyorum. Ancak İstanbul'un kabul edilmemesi... Neden kabul edilmediğini bugün günlerdir insanlar tartışıyorlar ve söylenen şey: Daha çok, İstanbul'da çok ciddi bir ekonomik kaynağın olması, belediyenin buradaki kendi yandaş çevrelerine çok ciddi aktarımlarda bulunması, vakıflar, dernekler, yandaş kuruluşların buralardan besleniyor olmasıdır. Bu nedenle İstanbul seçimleri Türkiye'nin seçimlerinde önemli bir yer tutmaktadır ve şu anda mevcut bulunan iktidar ve ortağı bu nedenle İstanbul'u kaybetmeyi göze alamamakta, hazmedememektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KEMAL PEKÖZ (Devamla) - Bugüne kadar Türkiye'nin ekonomik sorunlarının aşılması için yapılan hiçbir şey olmadığı gibi, bu seçim sonucu dolardaki kur artışı nedeniyle de Türkiye, ekonomik olarak da bir kayba uğramış, dışarıda itibarını bir hayli kaybetmiş ve Türkiye ekonomisi çok daha kırılgan bir hâle gelmiştir. Bu nedenle de İstanbul seçimleri, yenilendiğinde çok daha önemli sonuçlara gebe olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)