Konu: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:14.12.2018

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMET UÇMA (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugün Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 2019 yılı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, heyetinizi tekrar saygıyla selamlarım.

Konuşmamın hemen başında, dün Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı bu tür kazalardan, afetlerden ve belalardan muhafaza eylesin. İnşallah, bu konularda yetkili olanlara da bu işlerle ilgili gerekli tedbirleri alma ferasetini nasip eylesin.

Arkadaşlar, bugün, Filistin'in işgalinin 101'inci yıl dönümü. Bu vesileyle, tüm zamanlara ve çağlara sembol olan Filistin'imizi ve Filistin davası uğruna şehadet şerbeti içmiş liderlerini ve Filistin halkını yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Direnişlerinin mübarek olmasını diliyorum. Zalimlerin yeryüzünde sonuç alamayacaklarını ifade etmek istiyorum.

Sevgili arkadaşlar, Kaşıkçı cinayeti, Myanmar Arakan Müslümanlarının soykırıma tabi tutulması ve Yemen konusunda Amerika Senatosunun aldığı kararları memnuniyetle karşılıyorum.

Sevgili arkadaşlar, yazma eserler bir ülkenin olmazsa olmaz hazineleridir. Bu da büyük bir lütuf ve nasiptir ki bizde mevcuttur. Dünyanın bütün ülkeleri içerisinde yazma eserleri bu kadar yoğun ve fazla olan ikinci bir ülke mevcut değildir. Başka ülkelerin çeşitli kaynakları olabilir; gerçekten, petrolleri olabilir, altın madenleri olabilir ve çeşitli maden rezervleri olabilir ama arkadaşlar, bütün bunların üstünde ve ötesinde anılmaya değer, yeryüzündeki bütün bağları kurabilecek, turizm, bilim ve ekonomi alanında dünyaya örneklik teşkil edebilecek dünyaca ünlü ve nadir yazma eserler bizdedir.

Sevgili dostlar, buradan bu vesileyle Amerika'ya şunu söylemek isterim, özellikle, Fırat'ın doğusundaki operasyonla ilgili zikzakları nedeniyle şunu ifade etmek isterim: Bizim en yeni yazma eserimizin tarihi Amerika tarihinden eskidir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yani bu milletin ajandasıyla, tarihiyle ve değerleriyle oynanmaması gerekmektedir. Yine, inanıyorum ki ülkemiz, hinihacette, zor günlere düştüğünde hiçbir parti ayrımı yapmaksızın, 81 milyon vatan evladının seferber olacağına, tıpkı tuğlalar gibi kenetleneceğine de hiç kuşku yoktur. Burayı bir merhamet diline, leyyin bir dile davet etmek istiyorum. Kuşkusuz ki bu rahmet dili bütün dünyayı kuşatabilme gücüne sahiptir. Siyasi rekabetler bunları şimdilik görmezden gelse de yakın bir gelecekte Meclisimizin bu duyarlılığa kavuşacağını yürekten bekliyor ve umuyorum.

Sevgili arkadaşlar, biz, yazma eserlerle ilgili konulara henüz giremedik. Dolayısıyla vaktimiz bitiyor. Gerçi, Sevgili Özgür Özel'den bir on dakika alacağım vardı.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Buyurun, başımla beraber.

İSMET UÇMA (Devamla) - Efendim, çok teşekkür ediyorum, yüreğinize sağlık ama buradaki teamüller buna münafi.

Sevgili arkadaşlar, siyasi rekabetleri de söyleyerek hiç konuya giremeden -beni lütfen bağışlayın ve kınamayın- bitirmiş oluyoruz. Ama siyasi rekabetlerin temelinde yatan şudur sevgili arkadaşlar, dünyada insanoğluna verilmiş en kötücül dürtü haset dürtüsüdür.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Milletvekili.

İSMET UÇMA (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Arkadaşlar, bu dürtü hepimize eşit verilmiştir.

(Hatip tarafından Felak suresinin 5'inci ayetinin okunması)

İSMET UÇMA (Devamla) - Fakat Rabb'imiz bu duygunun yönetilmesini de bizlere öğretmiştir. Eğer, doğrudan demire temas ederseniz yangın çıkarırsınız ama sünger kullanırsanız bu duyguyu Rabb'imin arzu ettiği şekilde yönetme imkânına kavuşmuş olursunuz. Hani, çok klasik bir söz vardır ya: "Kıskanma ne olur, çalış senin de olur." falan diye şoförlerimizin... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunun temelinde yatan ana unsur budur ve bu duygulardaa hepimiz eşitizdir. Birinde fazla, birinde eksik değildir arkadaşlar. Aslolan marifet, bu duyguyu yönetebilmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle ben...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMET UÇMA (Devamla) - ...yeni sistemin ilk bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sağ olun, var olun.