Konu: Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:17.10.2018

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Şimdi, Sayın Başkan, zaten Suriyelilerin bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunduğunu ilk söyleyen herhâlde sizsiniz, önce onu söyleyeyim. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı, partinizin Genel Başkanı "Suriyelilerin bize yükü 30 milyar dolar." diyor geçen -bu sefer de 30-40 arası bir şeydir- siz de diyorsunuz ki: "Ekonomimize büyük katkılar, ihracatımıza büyük katkılar yapıyor." Şimdi, bunun neresini ciddiye alalım veya ne yapalım, bilemiyorum. İnşallah, bir veriniz vardır da çıkar burada söylersiniz.

İkincisi, Suriyeliler sonuç itibarıyla insandır ve biz insanların canından olmasını asla istemeyiz; bizim siyasi anlayışımızda, insani anlayışımızda buna yer yok. Bizim söylediğimiz farklı bir şey. Konu neydi? EYT'yle ilgili tek kelime laf söyledin mi burada? Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarıyla ilgili bir sürü şey söyledim, niye çözmüyorsunuz dedim. Dün Sayın Cumhurbaşkanı "Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözersek yıllık, bütçeye yükü 26 milyar liraya mal oluyor." dedi. Ben de dedim ki: Kendi beyanları 30-35 milyar dolar yani kabaca, kurdan hesaplarsanız, 200 milyar lira, senin Suriye'deki ateşe benzin dökmek suretiyle getirttiğin Suriyelilere ödediğin para. Suriyelilere para buluyorsun, hakkını kazanmış olan kendi vatandaşına para bulamıyorsun. Benim söylediğim bu yoksa Suriyelilerle ilgili olumsuz bir şey söylemedim, bıraksaydık Suriyeliler ölseydi falan demedim. Bunları zaten söylemem, benim anlayışımda da yer almaz. Ama ben hangi niyetle bunu söyledim, nefret suçu işlemekle itham edildim.

Tekrar ediyorum: Suriyelilere para buluyorsan, bulabiliyorsan, uçağa para bulabiliyorsan, saraylara para bulabiliyorsan, bulacaksın kardeşim emeklilere de para. (CHP sıralarından alkışlar)