Konu: Konya Cihanbeyli'deki köylülerin mera sorununa ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:5
Birleşim:12
Tarih:27.10.2021

KEMAL PEKÖZ (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Konya Cihanbeyli, Gölyazı ve Yeniceoba'ya bir ziyarette bulunduk. Cihanbeyli Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatı diye, yaklaşık olarak altmış ve seksen yıldır köylülerin kullandığı, "yayla" olarak adlandırdıkları ama mera olan yeri kendilerine satmak istiyor. Belirledikleri rayiç bedel 4 lira 35 kuruş olmasına rağmen 22 liradan teklif ediyor, bunu almayanların mallarını başkalarına satacağını ileri sürüyor ve beldelik dönemlerinden kalan borçları gerekçe olarak gösteriyor. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçin ve rayiç bedelleri uygulayın, aksi hâlde yoksullaştırdığınız köylüleri sefaletle daha da yüz yüze bırakmış olacaksınız.