DENİZ YAVUZYILMAZ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 20 21.11.2018 Zonguldak ili Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada Evren Cinemre ile Adem Alibaş'ın yaralandığına, Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ile Uğur Göktaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldığına ve başsağlığı dilediğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması 102- 71-72 Ham Tutanak CHP
2 33 15.12.2018 Zonguldak ili ve tüm Türkiye'deki kara yollarında toplam çelik ve beton bariyer ihtiyacının kaç kilometre olduğunu, Zonguldak Mithatpaşa tünellerinin inşaatı için ne kadar bütçe ayrıldığını ve hangi tarihte trafiğe açılacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 413- 236- Ham Tutanak CHP
2 37 19.12.2018 3713 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinde düzenleme yapılarak şehit erbaş ve erlerin yakınlarının mağduriyetinin ortadan kaldırılması gerektiğine ilişkin açıklaması 358- 145- Ham Tutanak CHP
3 7 16.10.2019 Zonguldak ilindeki Kız Meslek Lisesi yerine otopark yapmak isteyen zihniyeti kınadığına ilişkin açıklaması 161- 220- Ham Tutanak CHP
3 9 23.10.2019 Zonguldak ili Gökçebey ilçesi Bodaç Köyü mevkisinde biyokütle enerji santrali ve atık yakma tesisi yapılarak Gökçebey ilçesinin çöp cehennemine dönüştürülmesine izin vermeyeceklerine ilişkin açıklaması 244- 699- Ham Tutanak CHP
3 10 24.10.2019 104 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen ceza indirimi ile ikinci fıkrasında belirtilen ceza indirimi arasındaki dengesizliğe vurgu yaptığına ilişkin açıklaması 222- 859- Ham Tutanak CHP
3 10 24.10.2019 Sözleşmeli gümrük muhafaza memurlarının kadroya alınması ve kaçakçılığı ortaya çıkaran gümrük personeline ikramiye ödemesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine, 104 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ifadenin değiştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 366- 907- Ham Tutanak CHP
3 31 12.12.2019 Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle kamu hastanelerinin alarm verdiğine ilişkin açıklaması 147- 524- Ham Tutanak CHP
3 58 19.02.2020 Depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkılan Zonguldak ili Gazi Ortaokulu öğrencilerinin mağduriyetinin giderilmesi için Millî Eğitim Bakanlığını verdiği sözü tutmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 459- 700- Ham Tutanak CHP
3 117 23.07.2020 Türkiye Taşkömürü Kurumunda işçi açığı giderilmediği takdirde kurumun geleceği ile işçilerin hayatlarının tehlikede olduğuna ilişkin açıklaması 184- 275- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 30 12.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 291- 427-428 Ham Tutanak CHP
3 35 16.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 78- 373-375 Ham Tutanak CHP
4 30 13.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 6'ncı Tur Görüşmeleri münasebetiyle 326- 393-394 Ham Tutanak CHP
4 33 16.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 582- 208- Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 105 30.06.2020 (2/2086) esas numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/82) münasebetiyle 157- 535-536 Ham Tutanak CHP
4 65 30.03.2021 (2/1968) esas numaralı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/117) münasebetiyle 168- 863-864 Ham Tutanak CHP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 282- 1169- Ham Tutanak CHP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 26 04.12.2019 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporlarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 Yıllarına Ait Bölümleri ile Raporların Bu Bölümlerine Yapılan İtirazlar ve Komisyonun Görüşü (3/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) münasebetiyle 365- 127-129 Ham Tutanak CHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 44 16.01.2020 (10/102, 461, 682, 977, 981, 982) No. lu Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 199- 262-265 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 98- Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 14 10.11.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 84- 205-206 Ham Tutanak CHP
4 30 13.12.2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 230 sıra sayılı 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 231 sıra sayılı 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin altıncı tur görüşmelerinde yürütme adına yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 407- 418-419 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 21 22.11.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 92- 220-221 Ham Tutanak CHP
4 7 20.10.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 76- 754-755 Ham Tutanak CHP
4 12 04.11.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 63- 483-484 Ham Tutanak CHP
4 14 10.11.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 80- 204-205 Ham Tutanak CHP
4 40 26.12.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 53- 499-500 Ham Tutanak CHP
4 71 13.04.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 89- 788- Ham Tutanak CHP
4 81 18.05.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 216- 866-867 Ham Tutanak CHP
4 91 15.06.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 149- 711-712 Ham Tutanak CHP
5 9 20.10.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 104- - Ham Tutanak CHP
5 14 03.11.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 73- - Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 26 05.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 182- 959-960 Ham Tutanak CHP
2 27 06.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 185- 1103- Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 518- 1107-1108 Ham Tutanak CHP
2 49 06.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 327- 323-324 Ham Tutanak CHP
2 52 13.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 301- 572-574 Ham Tutanak CHP
2 53 14.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 276- 697-698 Ham Tutanak CHP
3 10 24.10.2019 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 214- 856-857 Ham Tutanak CHP
3 18 14.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 232- 247-248 Ham Tutanak CHP
3 21 21.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 281- 816- Ham Tutanak CHP
3 27 05.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle - 137-138 Ham Tutanak CHP
3 59 20.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 324- 895-896 Ham Tutanak CHP
4 14 10.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 363- 300-301 Ham Tutanak CHP
4 18 19.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 89- 900-901 Ham Tutanak CHP
4 37 23.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 351- 127-128 Ham Tutanak CHP
4 39 25.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 370- 388-389 Ham Tutanak CHP
4 57 10.03.2021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 458- 182-183 Ham Tutanak CHP
5 10 21.10.2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 155- - Ham Tutanak CHP