EMİNE GÜLİZAR EMECAN
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 32 14.12.2018 İstanbul ili Güngören ilçesindeki spor kompleksinin ne zaman bitirileceğini Gençlik ve Spor Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 514- 998- Ham Tutanak CHP
2 33 15.12.2018 Ulaşımda altyapısı hazırlanmadan yürütülen büyüme politikalarını değiştirmek için kaç kaza olması gerektiğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanından öğrenmek istediğine, Ankara-Konya hattının yapıldığı dönemdeki Ulaştırma Bakanı ile TCDD Genel Müdürü hakkında soruşturma başlatılmasını, İsa Apaydın ile Mehmet Cahit Turan'ın istifasını beklediklerine ilişkin açıklaması 425- 242- Ham Tutanak CHP
2 77 14.05.2019 Merkez Bankasının ihtiyat akçesinin İstanbul seçimleri için kullanılacağı iddiasının doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine ve 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 26- 202- Ham Tutanak CHP
3 27 05.12.2019 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85'inci yıl dönümünde kadına karşı şiddetin arttığı bir ülke hâline gelindiğine ilişkin açıklaması 136- 63- Ham Tutanak CHP
3 66 10.03.2020 Başkanlık Divanına kadın milletvekillerine gönderdiği karanfilden ötürü teşekkür ettiğine, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığına, Türk kadınının toplumdaki yerini edinmesini sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığına, emek, istihdam, eşit işe eşit ücret sorunlarının önüne kadına şiddetin geçtiğine ve kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmaya çalışıldığına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 4 Mart 2020 tarihinde Yunanistan'ın göçmenlere karşı izlediği sert tutumuna yönelik açıklamaya ve 8 Martta Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde barışçıl yürüyüşler yapan ve gazla karşılaşan kadınların yaşama haklarını hep birlikte savunabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine çağrıda bulunduklarına ilişkin açıklaması 56- 247-248 Ham Tutanak CHP
3 101 17.06.2020 Mühendis, mimar ve şehir plancılarının KPSS'den yüksek puanlar almalarına rağmen kamuda kendilerine yeterince kadro ayrılmadığı için atanma şansı bulamadıklarına ilişkin açıklaması 304- 633- Ham Tutanak CHP
4 20 25.11.2020 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü'ne ilişkin açıklaması 30- 215-216 Ham Tutanak CHP
4 41 26.01.2021 Her gün en az 3 kadının erkekler tarafından katledildiğine, kadın cinayetlerinin artık bir cins kırım hâline dönüştüğüne, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa'nın daha etkin uygulanmasını sağlamak için, toplumda farkındalık oluşturmak için kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde acilen genel görüşmeyle gündeme alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 247- 299- Ham Tutanak CHP
4 56 09.03.2021 Kadına karşı şiddet ve son on sekiz yılda 7 kat artan kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için 6284 sayılı Kanun'un ve İstanbul Sözleşmesi'nin etkili biçimde uygulanmasının ve iş yaşamında, siyasette eşitliğin sağlanmasının kadınların talebi olduğuna, yüzde 50 cinsiyet kotasını ve fermuar yöntemini getiren kanun tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a sunduklarına ilişkin açıklaması 213- 446-447 Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 31 13.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 443- 677-679 Ham Tutanak CHP
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 523- 401-403 Ham Tutanak CHP
3 31 12.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 544- 652- Ham Tutanak CHP
3 32 13.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 185- 772-775 Ham Tutanak CHP
3 38 19.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 396- 154- Ham Tutanak CHP
3 38 19.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 532- 197- Ham Tutanak CHP
4 30 13.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 6'ncı Tur Görüşmeleri münasebetiyle 262- 378-380 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 61 26.02.2020 İstanbul ili kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması 7- 360-361 Ham Tutanak CHP
3 84 13.04.2020 İstanbul ilinde yapımı devam eden sahra hastanelerine ilişkin gündem dışı konuşması 1- 247-248 Ham Tutanak CHP
5 2 05.10.2021 İstanbul Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nin imar durumuyla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 13- - Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 2 02.10.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 75- 501-502 Ham Tutanak CHP
2 55 20.02.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 64- 898-899 Ham Tutanak CHP
3 51 04.02.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 119- 373-374 Ham Tutanak CHP
3 97 10.06.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 142- 819-820 Ham Tutanak CHP
4 51 24.02.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 74- 50-51 Ham Tutanak CHP
4 54 03.03.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 132- 62-64 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 330- 470-471 Ham Tutanak CHP
1 10 25.07.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 183- 598-600 Ham Tutanak CHP
2 6 10.10.2018 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 476- 1239-1240 Ham Tutanak CHP
2 24 29.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 134- 655-656 Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 190- 1017-1019 Ham Tutanak CHP
2 42 08.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 362- 169-173 Ham Tutanak CHP
2 43 09.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 207- 310- Ham Tutanak CHP
2 44 10.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 101- 452-454 Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 281- 1031-1034 Ham Tutanak CHP
2 56 21.02.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 179- 1069-1072 Ham Tutanak CHP
2 98 04.07.2019 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 323- 744-745 Ham Tutanak CHP
2 103 16.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 274- 321-323 Ham Tutanak CHP
3 14 06.11.2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 257- 623-625 Ham Tutanak CHP
3 40 21.12.2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 314- 469-471 Ham Tutanak CHP
3 55 12.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 263- 111-112 Ham Tutanak CHP
3 58 19.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 283- 647-649 Ham Tutanak CHP
3 58 19.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 378- 675-676 Ham Tutanak CHP
3 84 13.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 201- 310-311 Ham Tutanak CHP
3 94 03.06.2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 192- 296-297 Ham Tutanak CHP
3 100 16.06.2020 Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 359- 412-417 Ham Tutanak CHP
3 106 01.07.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 315- 132-133 Ham Tutanak CHP
3 109 08.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 332- 458- Ham Tutanak CHP
3 117 23.07.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 293- 312-313 Ham Tutanak CHP
4 4 13.10.2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 313- 146- Ham Tutanak CHP
4 6 15.10.2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 278- 542-544 Ham Tutanak CHP
4 13 05.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 146- 68-69 Ham Tutanak CHP
4 48 17.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 326- 369-370 Ham Tutanak CHP
4 55 04.03.2021 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 276- 288-290 Ham Tutanak CHP
4 57 10.03.2021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 429- 173-174 Ham Tutanak CHP
4 68 06.04.2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 339- 324-325 Ham Tutanak CHP
4 72 14.04.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 173- 906-908 Ham Tutanak CHP
4 80 29.04.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 140- 670-672 Ham Tutanak CHP
4 82 20.05.2021 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 209- 85-89 Ham Tutanak CHP
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 550- 197-198 Ham Tutanak CHP
5 6 13.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 411- - Ham Tutanak CHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 75 08.05.2019 Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 259- 109-110 Ham Tutanak CHP
4 59 16.03.2021 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 135- 94-96 Ham Tutanak CHP