EDNAN ARSLAN
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 25 01.12.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30.10.2018 Cumhuriyeti hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere millî mücadele kahramanlarını saygıyla andığına, 27 Ekimde İzmir'de çeşitli büyüklüklerde deprem meydana geldiğine ve alınan önlemlerle ilgili bakanlıklardan bilgi talebinde bulunduğuna ilişkin açıklaması 90- 1109- Ham Tutanak CHP
2 78 15.05.2019 15 Mayıs Hasan Tahsin'in İzmir'de düşmana attığı ilk kurşunun ve yaktığı hürriyet ateşinin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması 43- 306- Ham Tutanak CHP
3 20 20.11.2019 Sanayi mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasının yerel yönetimlerin ve Hükûmetin görevi olduğuna ilişkin açıklaması 26- 541- Ham Tutanak CHP
3 50 30.01.2020 1532 sayılı Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Tespit ve İlan Edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin açıklaması 15- 184- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 35 17.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 406- 774-777 Ham Tutanak CHP
3 32 13.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 246- 789-791 Ham Tutanak CHP
4 27 10.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 92- 552-554 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 67- Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 93 02.06.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 91- 101- Ham Tutanak CHP
5 3 06.10.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 89- - Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 100 10.07.2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 221- 1087-1089 Ham Tutanak CHP
4 19 24.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 149- 115-118 Ham Tutanak CHP
4 20 25.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 234- 283-284 Ham Tutanak CHP
4 23 03.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 117- 237-238 Ham Tutanak CHP
4 55 04.03.2021 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 179- 256-257 Ham Tutanak CHP
4 89 09.06.2021 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 307- 497-498 Ham Tutanak CHP