LÜTFİ KAŞIKÇI
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 17 10.11.2021 AÇIKLAMALAR
5 24 30.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Çeşitli Kanun Teklifleri

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 10 25.07.2018 Hatay ilinin Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması 371- 657- Ham Tutanak MHP
2 52 13.02.2019 Hatay ili Yayladağı ilçesinin kenevir ekim alanı kapsamına alınarak mağduriyetin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 42- 486- Ham Tutanak MHP
2 77 14.05.2019 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladığına ve Hatay'da aşırı yağışlardan etkilenen çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 36- 205-206 Ham Tutanak MHP
2 79 16.05.2019 Hatay Yarseli Barajı'nın elektriğinin kesilmesiyle çiftçilerin mağdur edildiğine ve 19 Mayısın 100'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 39- 410- Ham Tutanak MHP
3 53 06.02.2020 Hatay ilinin hâlâ altyapı ve kanalizasyon bekleyen ilçeleri olduğuna ve yaşanılan mağduriyetin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 11- 794- Ham Tutanak MHP
3 110 09.07.2020 Hatay ili İskenderun ilçesindeki gençlerin İskenderun Demir Çelik Fabrikası yöneticilerinin işçi alımında kendilerine pozitif ayrımcılık yapmasını beklediğine ve mühendis alımlarında sadece ODTÜ ve İTÜ mezuniyeti şartı aranmasını doğru bulmadığına ilişkin açıklaması 12- 570- Ham Tutanak MHP
3 117 23.07.2020 Hatay'ın ana vatana katılışının 81'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 41- 228- Ham Tutanak MHP
4 10 27.10.2020 Hatay ilinin son günlerde ardı ardına gelişen olaylarla gündeme geldiğine, Hataylıların Türk milletinin istiklali ve istikbali için tek yürek olduğuna ve Türk milletinin teröre teslim olmayacağına ilişkin açıklaması 127- 128- Ham Tutanak MHP
4 17 18.11.2020 Antakya ilçesine bağlı mahallelerde halkın altyapı problemlerinin çözümünü istediğine, başka bir taleplerinin de okul, gölet ve sulama kanallarının hizmete sunulması olduğuna ilişkin açıklaması 44- 754- Ham Tutanak MHP
4 66 31.03.2021 Yayladağı çilek üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması 16- 22- Ham Tutanak MHP
4 72 14.04.2021 Hatay İskenderun'daki maden ocaklarına ilişkin açıklaması 131- 893- Ham Tutanak MHP
4 78 27.04.2021 Güvenlik korucularına ilişkin açıklaması 21- 412-413 Ham Tutanak MHP
4 79 28.04.2021 Hataylı çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması 27- 511- Ham Tutanak MHP
4 87 02.06.2021 Hatay Erzin'e yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin açıklaması 21- 26-27 Ham Tutanak MHP
4 88 08.06.2021 Hatay'ın Antakya ilçesindeki atık su sorununa ilişkin açıklaması 29- 277- Ham Tutanak MHP
5 15 04.11.2021 Hatay Dörtyol'a bağlı Dörttaş mevkisinde bulunan Mum Çiçeği Sitesi sakinlerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklaması 33- - Ham Tutanak MHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 15.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 207- 166-169 Ham Tutanak MHP
2 37 19.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 156- 79-80 Ham Tutanak MHP
3 31 12.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 383- 599-600 Ham Tutanak MHP
3 37 18.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 171- 864-867 Ham Tutanak MHP
4 34 17.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 563- 425-427 Ham Tutanak MHP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 26 04.12.2019 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporlarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 Yıllarına Ait Bölümleri ile Raporların Bu Bölümlerine Yapılan İtirazlar ve Komisyonun Görüşü (3/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) münasebetiyle 237- 91-95 Ham Tutanak MHP
5 2 05.10.2021 Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 232- - Ham Tutanak MHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak MHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 4 13.10.2020 Hatay ilinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin gündem dışı konuşması 12- 49-51 Ham Tutanak MHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 31.10.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 175- 107- Ham Tutanak MHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 23 28.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 185- 490-491 Ham Tutanak MHP
2 104 17.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 173- 488-489 Ham Tutanak MHP
3 12 31.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 151- 217-220 Ham Tutanak MHP
3 55 12.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 178- 84-85 Ham Tutanak MHP
3 65 05.03.2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 247- 99-100 Ham Tutanak MHP
3 98 11.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 564- 184-185 Ham Tutanak MHP
4 48 17.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 176- 323-325 Ham Tutanak MHP
4 75 21.04.2021 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 228- 350-351 Ham Tutanak MHP
5 7 14.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 179- - Ham Tutanak MHP
5 10 21.10.2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 267- - Ham Tutanak MHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 59 16.03.2021 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 191- 111-113 Ham Tutanak MHP