ÖZGÜR CEYLAN
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 17 10.11.2021 GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR-MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
5 18 11.11.2021 AÇIKLAMALAR
5 20 17.11.2021 AÇIKLAMALAR
5 25 01.12.2021 AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 6 10.10.2018 Toprak, su ve çiftçinin birbirinden ayrılamayacak üç temel unsur olduğuna, dünyanın en pahalı girdilerini kullanmak zorunda kalan çiftçinin ürettiği ürünü maliyetinin altında satarak zarar ettiğine ilişkin açıklaması 402- 1216- Ham Tutanak CHP
2 7 16.10.2018 Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle sorun yaşayan tavukçulukla uğraşan üreticilerin kullanılan enerjide KDV indirimi ve yem fiyatlarının aşağıya çekilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması 41- 106- Ham Tutanak CHP
2 8 17.10.2018 Neden soya, mısır ve ayçiçeği küspesinin ithal edildiğini, ithal eden firma sayısını, bu firmaların kaçında milletvekili ya da bakanların yakınları olduğunu ve neden yerli yem sanayimizi geliştirecek önlemlerin alınmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 26- 348- Ham Tutanak CHP
2 14 06.11.2018 Uygulanagelen tarım politikaları sonucunda yaşanan olumsuzluklara karşı Tarım Bakanının ne yapmayı düşündüğünü öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 36- 302- Ham Tutanak CHP
2 16 13.11.2018 Uygulanan tarım politikalarıyla üretici toplumdan uzaklaşıldığına ve Türk tarımının desteklenip desteklenmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 20- 564- Ham Tutanak CHP
2 18 15.11.2018 Hastanelerin ödenek probleminin çözülmesi, malzeme ihtiyacının karışlanabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 32- 861-862 Ham Tutanak CHP
2 40 25.12.2018 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilen işçilere yüzde 4 zamma ilave olarak enflasyon farkı ödenip ödenmeyeceğini ve 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1.943 lira olduğu bir süreçte 2.020 lirayla kimin geçinebileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 27- 801-802 Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 GESTAŞ'ın Bozcaada ve Gökçeada'ya kış seferlerinin yetersizliğine ve pahalılığına, İstanbul-Çanakkale uçak seferlerinin kaldırıldığına ilişkin açıklaması 29- 959- Ham Tutanak CHP
2 43 09.01.2019 Artan gübre ve mazot fiyatlarının çiftçinin belini büktüğüne, tarımsal üretimde verimi artırmanın yöntemlerinden birinin de sulu tarımı yaygınlaştırmak olduğuna ve çiftçinin doğru destekleme araçlarıyla desteklenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 36- 256- Ham Tutanak CHP
2 44 10.01.2019 Balıklıçeşme köyünün merasının herhangi bir şirkete tahsis edilip edilmediğini, Biga Organize Sanayi Bölgesi için tahsis edilebilecek uygun parsel bulunamadığı için mi köylünün merasına göz dikildiğini Tarım ve Orman Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 36- 431- Ham Tutanak CHP
2 48 05.02.2019 Çanakkale ilinin Biga ilçesinin Koruoba köyü, Hacıpehlivan köyü, Örtülüce köyü, Güvemalan köyü taşkın koruma ve ıslah çalışmalarının tamamlanamamasından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 18- 86- Ham Tutanak CHP
2 54 19.02.2019 Kamuda çalışan sözleşmeli personelin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 27- 769- Ham Tutanak CHP
2 55 20.02.2019 Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı gemilerde meydana gelen yangın faciasıyla ilgili İstanbul Liman Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 28- 886- Ham Tutanak CHP
2 75 08.05.2019 YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına ilişkin açıklaması 28- 26-27 Ham Tutanak CHP
2 96 02.07.2019 2 Temmuz Sivas Madımak katliamının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması 25- 301- Ham Tutanak CHP
2 97 03.07.2019 Çanakkale'nin Atikhisar içme suyu havzasında yaşanan ağaç katliamına Çevre ve Şehircilik Bakanının ne zaman dur diyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22- 419- Ham Tutanak CHP
2 98 04.07.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yaz aylarında orman yangınlarının artması nedeniyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan mevsimlik orman işçilerinin iş akitlerinin sonlandırılmasının kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması 59- 668- Ham Tutanak CHP
2 99 09.07.2019 Çanakkale ilinde üreticinin zor durumda olduğuna, ülke tarımının düzelebilmesi için Türkiye'nin planlı tarıma geçmesi, çiftçiye mazotun indirimli verilmesi, yerli yem, gübre ve ilaç sanayisinin geliştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 112- 900- Ham Tutanak CHP
2 103 16.07.2019 Esnafın ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilendiğine ve kayıt dışı çalışan Suriyelilerin haksız rekabete neden olduğuna ilişkin açıklaması 31- 242- Ham Tutanak CHP
2 104 17.07.2019 Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ grubu adına yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 104- 466-467 Ham Tutanak CHP
3 3 08.10.2019 Cumhuriyet tarihinin işsizlik rekoru kırıldığına ve gıda enflasyonunda dünya 5'incisi olunduğuna ilişkin açıklaması 30- 270-271 Ham Tutanak CHP
3 5 10.10.2019 2018 yılı buzağı desteğinin çiftçiye ne zaman ödeneceğini, çiftçi borçlarının beş ya da on yıl vadeyle eşit taksitlerle ödenmesi için düzenleme yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 30- 658- Ham Tutanak CHP
3 6 15.10.2019 Esnaf ve sanatkârları bankaların insafına bırakmayacak, kara liste sorununu kaldıracak ve uygulanması zorunlu olacak sicil affıyla ilgili çalışmanın yapılıp yapılmayacağını Hazine ve Maliye Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 28- 180- Ham Tutanak CHP
3 14 06.11.2019 TMO'ya Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın ithalat yetkisi verilmesinin tarıma bakışı ortaya koyduğuna ve çiftçilerimizi ithalatla terbiye etmekten ne zaman vazgeçileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 30- 549- Ham Tutanak CHP
3 15 07.11.2019 Süt üreticilerinin mağduriyetine ve yem fiyatları artarken süt fiyatlarının gerilediği bir başka ülkenin olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 248- 793-794 Ham Tutanak CHP
3 18 14.11.2019 21 Ocak 2019 tarihinde Kerç Boğazı'nda çıkan yangında Türk mürettebattan 4'ünün yaşamını yitirdiğine, 4'ünün ise kayıp olduğuna, Türk denizcilerinin ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 40- 178- Ham Tutanak CHP
3 21 21.11.2019 Çan Termik Santrali'nde bir buçuk yıl önce başlatılan filtre çalışmalarının ne zaman faal hâle geleceğini öğrenmek istediğine, filtre ve baca gazı arıtma sistemleri konusunda taviz verilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması 19- 728- Ham Tutanak CHP
3 22 26.11.2019 Çanakkale ili Eceabat ilçesi TMO ofisinin kapatılması durumunda üreticinin zor durumda kalacağına ilişkin açıklaması 22- 911- Ham Tutanak CHP
3 27 05.12.2019 Çanakkale ilinde kurulması düşünülen yeni JES'lere, JES amaçlı arama ve işletme ruhsatı verilmesine karşı çıkacaklarına, Çanakkale halkının temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sonuna kadar savunacaklarına ilişkin açıklaması 26- 26- Ham Tutanak CHP
3 43 15.01.2020 32 milyar 48 milyon lira ödenek üstü harcama yapan Millî Eğitim Bakanlığının kasasının neden başıboş bırakıldığını ve 920 ücretli öğretmene neden kadro verilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 31- 29- Ham Tutanak CHP
3 44 16.01.2020 Aydın ilindeki çevre tahribatı ortadayken neden şimdi de Çanakkale ve Asos'a JES projesi için "ÇED Gerekli Değildir." kararı verildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 29- 207- Ham Tutanak CHP
3 50 30.01.2020 Üretmekten başka gayesi olmayan çiftçilerimizin ilaç ve gübre kullanamaz durumdan kurtarılması gerektiğine, kooperatiflerin çiftçiden aldığı kaynak kullanım katılım payının yasal dayanağının ne olduğunu ve çiftçilerin tarımsal kredi borç faizlerinin silinmesi için çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 26- 188- Ham Tutanak CHP
3 54 11.02.2020 Termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini içeren yasanın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi sonrasında 31 Aralık 2019 itibarıyla yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklaması 34- 892- Ham Tutanak CHP
3 56 13.02.2020 Çanakkale ili Geyikli beldesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi olayına ilişkin Geyikli Belediye Başkanının açıklamasına, Belediyeler ile Tarım ve Orman Bakanlığının sokak hayvanları için ayırdıkları bütçelerini artırması gerektiğine ilişkin açıklaması 25- 192- Ham Tutanak CHP
3 57 18.02.2020 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla iller arası hayvan sevklerinde uygulanan düzenlemenin hayvan üreticilerini mağdur ettiğine ilişkin açıklaması 39- 412- Ham Tutanak CHP
3 60 25.02.2020 Çanakkale ilinin sahip olduğu doğal güzellikleri, zengin tarihi ve kültürel birikimiyle turizmden daha fazla pay alan kent hüviyetine kavuşması gerektiğine ilişkin açıklaması 26- 67- Ham Tutanak CHP
3 61 26.02.2020 Çanakkale ilinin yaşam alanlarının hedef alındığına, Truva Bakır Maden İşletmelerinin arama ve işletme ruhsatının Cengiz Holdinge devredilip devredilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 27- 367- Ham Tutanak CHP
3 62 27.02.2020 Çanakkale ili NESKO Madencilikte işçilerin aylardır emeklerinin karşılığını alamadığına ve bu işletmenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetlenip denetlenmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 7- 480- Ham Tutanak CHP
3 67 11.03.2020 Esnafın en büyük derdi hâline gelen SSK ve BAĞ-KUR primlerinin desteklenmesi, AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, Çanakkale ilindeki küçük pansiyon ve otellerin konaklama vergisinden muaf tutulması gerektiğine ilişkin açıklaması 21- 437-438 Ham Tutanak CHP
3 69 17.03.2020 Coronavirüs salgınının ekonomik krizin daha da ağırlaşmasına neden olacağına, başta esnaf ve sanatkârlar ile çiftçiler olmak üzere tüm sektörlerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçları ile elektrik, su, doğal gaz ve kredi ödemelerinin salgın riskinin ortadan kalkacağı tarihe kadar ertelenmesi, sicil affının çıkarılması, okulların tatil edilmesiyle zor duruma düşen işletmecilere kira yardımı yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 31- 47- Ham Tutanak CHP
3 71 19.03.2020 31 Martta millî iradeye kafa tutan ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesini sağlayan saray yargısının şimdi de İçişleri Bakanlığının yardımıyla Cumhuriyet Halk Partisinin seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuz şekilde görevden alma yolunu izlediğine ilişkin açıklaması 155- 376- Ham Tutanak CHP
3 81 10.04.2020 Covid-19 salgını dolayısıyla birçok sektörde ciddi mağduriyetlerin yaşanmaya başlandığına, taşımalı eğitimde servisçilik yapan şoför esnafının mağduriyetine yönelik ne gibi tedbirlerin hayata geçirileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 31- 683- Ham Tutanak CHP
3 86 15.04.2020 Ekonomik kriz şartlarının ağırlaşması nedeniyle esnafların sorunlarına çözüm getirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 30- 639- Ham Tutanak CHP
3 93 02.06.2020 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme döneminde astım hastalığının Sağlık Bakanlığının kronik hastalıklar listesinden hangi gerekçeyle çıkarıldığını ve kamuoyunun bilmediği bilimsel bir gelişmenin mi yaşandığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 38- 83- Ham Tutanak CHP
3 94 03.06.2020 Çanakkale ili Yenice ilçesinde faaliyet yürüten NESKO Madenciliğin tazminat vermemek için "SGK 29" koduyla işten çıkardığı işçilerin işsizlik maaşından faydalanmalarını da engellediğine ilişkin açıklaması 20- 243- Ham Tutanak CHP
3 103 23.06.2020 Çanakkale ili Yenice ilçesi ile Elâzığ ilindeki maden işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 29- 39- Ham Tutanak CHP
3 103 23.06.2020 Çanakkale ili Biga ilçesi Bozlar ve Sığırcık köylerinde yaşanan şiddetli dolu yağışı nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilerek köylünün zararlarının telafi edilmesi gerektiğine ve hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması 185- 81- Ham Tutanak CHP
3 106 01.07.2020 Halkın yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan il özel idarelerinin iş makineleri ve araçları için kullandıkları akaryakıta ödediği ÖTV'nin kaldırılması için düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 28- 30- Ham Tutanak CHP
3 106 01.07.2020 Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 25 Martta düzenlenen basın toplantısında ücretli öğretmenlerin mağdur edilmeyeceğini ifade etmesinin ardından 5 Haziranda mevcut mevzuatın uygun olmadığını ifade ettiğine ilişkin açıklaması 165- 79- Ham Tutanak CHP
3 108 07.07.2020 Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü ve Eceabat ilçesi Kumköy ile Yalova köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan yangının çıkış nedeninin tespit edilerek sorumluları hakkında en ağır cezai yaptırımların uygulanmasının kamuoyunun beklentisi olduğuna ilişkin açıklaması 26- 214- Ham Tutanak CHP
3 109 08.07.2020 Turizm potansiyeli olan Çanakkale ili Merkez ilçesi Tevfikiye, Kalafat ve Çıplak köyleri sakinlerinin doğal gaz talebine ilişkin açıklaması 29- 360- Ham Tutanak CHP
3 113 14.07.2020 Kamu kurum ve kuruluşlarının daimî kadrolarında çalışan üniversite mezunu işçilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 23- 167- Ham Tutanak CHP
3 116 22.07.2020 Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madenciliğin ruhsatının yenilenmemesine rağmen Kazdağları Kirazlı bölgesinde varlığını sürdürdüğüne, doğaya sahip çıkanlara Covid-19 bahanesiyle ceza kesildiğine, Çanakkale halkının şirketin bölgedeki tüm projelerinin iptal edilmesini ve ağaç katliamı yapılan alanların rehabilete edilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 23- 28- Ham Tutanak CHP
4 3 07.10.2020 Çanakkale ili Gelibolu ilçesindeki Çokal Barajı'nın 2012 yılında tamamlandığına, proje kapsamındaki Evreşe Kavak Ovası sulaması ile diğer sulama işlerindeyse mesafe katedilemediğine, projenin hangi takvim yılı içinde bitirileceğini, Çanakkale'de inşa hâlindeki baraj, gölet ve sulama tesisleri için 2021 bütçesinde yeterli ödenek ayrılmasının planlanıp planlanmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 31- 323- Ham Tutanak CHP
4 5 14.10.2020 Çanakkale ilinde Sone Enerji tarafından RES yapmak için Lapseki Çamyurt, Dumanlı ve Beyçayırı köylerinde başka bir şirketin maden sahası işgal edilerek, şahıs arazileri usulsüz kiralanarak ve orman tahrip edilerek inşaat yapıldığına, mühürlenen inşaatlara mühürlerin sökülerek devam edildiğine, bu şirketin arkasında kimlerin olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 37- 410- Ham Tutanak CHP
4 6 15.10.2020 Ülke ekonomisine sağladığı değer ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi açısından önemli olan süt ve süt ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 385- 572- Ham Tutanak CHP
4 8 21.10.2020 Pandemi sürecinin ekonomiyi sarstığına, devletin zor durumda olan esnafın BAĞ-KUR primlerini üstlenmesi gerektiğine ve vatandaşların sicil affı çıkarılmasını beklediğine ilişkin açıklaması 34- 895- Ham Tutanak CHP
4 11 03.11.2020 7250 Sayılı Kanun'la sözleşmeli er ve erbaşlara hafta içi ve hafta sonu mesai sonrası görev yerlerinden ayrılabilme izni verileceğinin hüküm altına alınmasına rağmen pandemi gerekçe gösterilerek sözleşmeli er ve erbaşların kışladan çıkmalarının yasaklandığına ilişkin açıklaması 21- 302- Ham Tutanak CHP
4 12 04.11.2020 2018 yılında ücretli olarak görev yapan kaç öğretmenin sözleşmeli olarak atandığını Millî Eğitim Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 19- 468- Ham Tutanak CHP
4 14 10.11.2020 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle andığına, Anıtkabir'den canlı yayın yapılmasının engellendiğine ilişkin açıklaması 189- 241- Ham Tutanak CHP
4 15 11.11.2020 Zeytin üreticilerinin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dikkatine sunduğuna ilişkin açıklaması 24- 371- Ham Tutanak CHP
4 16 17.11.2020 Çanakkale ili Gökçeada ilçesindeki devlet hastanesinin eksiklerinin tamamlanması gerektiğine ilişkin açıklaması 19- 540- Ham Tutanak CHP
4 16 17.11.2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 37'nci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 69'uncu maddesi kapsamında düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayın 2019 yılı harcamalarına dair dış denetim raporları ve inceleme sonuçları hakkında tezkeresine ilişkin açıklaması 109- 571-572 Ham Tutanak CHP
4 17 18.11.2020 Devletin Gökçeada'yla daha fazla ilgilenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 28- 749- Ham Tutanak CHP
4 21 01.12.2020 Pandemi döneminde çiftçilerin BAĞ-KUR'a olan prim borçlarının affedilmesi ve sağlık hizmetlerinden rahatlıkla faydalanmasının sağlanmasına, BAĞ-KUR emekli maaşlarının insani bir düzeye yükseltilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 27- 378-379 Ham Tutanak CHP
4 22 02.12.2020 Çiftçiye yasaya göre verilmesi gereken desteği dahi vermeyen Hükûmetin bir de vergi kesintisi yapmasının izaha muhtaç olduğuna ilişkin açıklaması 28- 43- Ham Tutanak CHP
4 42 27.01.2021 Son beş yılın en kurak döneminin yaşandığına, en büyük tehlikenin tarımsal üretimin düşmesi olduğuna, gübre fiyatlarının fahiş bir şekilde arttığına, gübrede dışa bağımlılık sorunu çözülmez ve üretici desteklenmezse üretimin azalacağına, gıda fiyatlarının daha da artacağına, iktidarın bu konuda acil çözüm üretmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 38- 737- Ham Tutanak CHP
4 43 28.01.2021 Yıllardır tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söylediklerine, tarımsal ithalat yöntemiyle ülke tarımının ayağa kaldırılamayacağına ilişkin açıklaması 19- 32- Ham Tutanak CHP
4 45 10.02.2021 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesine göre illerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi verileri dikkate alınarak uygulanacak ilave SGK prim teşvik oranlarının her yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden belirlendiğine, söz konusu düzenlemenin gecikmeksizin 15 Şubat öncesinde yayınlanmasında fayda olduğuna ilişkin açıklaması 141- 502- Ham Tutanak CHP
4 49 18.02.2021 Muhasebeci ve mali müşavirlerin yaptıkları işin niteliği gereği kamu hizmeti yürüten meslek mensupları olduğuna, muhasebe bürolarının vergi dairesi ve SGK gibi kurumların hizmet birimine dönüştüğüne, defter tutma ve danışmanlık hizmetlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesinin pandemi sürecinde zor şartlarda çalışan meslek mensuplarını rahatlatacağına ilişkin açıklaması 27- 407- Ham Tutanak CHP
4 53 02.03.2021 Ülkenin 6'ncı büyük elma yetiştiricisi olan Çanakkale ilindeki elma üreticilerinin hastalık ve zararlılarla mücadele ettiğine, artan maliyetler nedeniyle çok zor durumda olduğuna, tüccarın ürüne verdiği fiyatların maliyetleri karşılamasının imkânsız olduğuna, Tarım ve Orman Bakanlığının elma üreticilerinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıracak bir eylem planı hazırlaması gerektiğine ilişkin açıklaması 31- 381- Ham Tutanak CHP
4 54 03.03.2021 Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde 2019 yılında yapılan TOKİ konutları kurasıyla konut sahibi olmaya hak kazananların bugün birçok sorunla yüz yüze olduğuna, yetkililerden TOKİ güvencesiyle ev sahibi olan bu insanların sorunlarını bir an önce çözmelerini beklediklerine ilişkin açıklaması 37- 28- Ham Tutanak CHP
4 55 04.03.2021 Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde köylülerin Karaköy Göleti ve Sulama Projesi'nin biteceği tarihi dört gözle beklediklerine ilişkin açıklaması 34- 211- Ham Tutanak CHP
4 62 23.03.2021 Çanakkale'nin Ayvacık ve doğal gazı eksik kalan diğer ilçelerinde gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması 32- 494- Ham Tutanak CHP
4 64 25.03.2021 Çanakkale'nin Biga ilçesindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması 22- 714- Ham Tutanak CHP
4 65 30.03.2021 Pandemi nedeniyle esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin açıklaması 28- 814- Ham Tutanak CHP
4 72 14.04.2021 Çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması 30- 859-860 Ham Tutanak CHP
4 74 20.04.2021 Çanakkale'deki pandemi vaka sayılarına ilişkin açıklaması 18- 178- Ham Tutanak CHP
4 79 28.04.2021 Troya Tarihî Millî Parkı içindeki Papaz Plajı'na ilişkin açıklaması 34- 513- Ham Tutanak CHP
4 80 29.04.2021 Tam kapanma kararına ilişkin açıklaması 19- 631- Ham Tutanak CHP
4 82 20.05.2021 Assos Antik Limanı'ndaki turizm işletmelerinin sorunlarına ilişkin açıklaması 28- 30- Ham Tutanak CHP
4 84 26.05.2021 Çanakkale halkının yaşam alanlarını sermayeye teslim etmeyeceğine ilişkin açıklaması 29- 231- Ham Tutanak CHP
4 85 27.05.2021 Çanakkale'de yaşayan çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması 33- 337- Ham Tutanak CHP
4 87 02.06.2021 Çanakkale'de depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okullara ilişkin açıklaması 27- 28- Ham Tutanak CHP
4 88 08.06.2021 Hububat fark ödemelerine ilişkin açıklaması 35- 279- Ham Tutanak CHP
4 89 09.06.2021 BOTAŞ tarafından Saros Körfezi'ne yapılacak projeye ilişkin açıklaması 22- 408- Ham Tutanak CHP
4 89 09.06.2021 Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 36- 412-413 Ham Tutanak CHP
4 92 16.06.2021 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki deprem konutları ile sosyal donatılara ilişkin açıklaması 29- 31- Ham Tutanak CHP
4 95 23.06.2021 Geçici yangın söndürme işçilerine ilişkin açıklaması 25- 363- Ham Tutanak CHP
4 98 30.06.2021 Çiftçilerin borçlarına ilişkin açıklaması 22- 806-807 Ham Tutanak CHP
4 100 07.07.2021 Çanakkale Gelibolu'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklaması 30- 183-184 Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 Çanakkale'de termik santraller nedeniyle kanser hastalığının arttığına ilişkin açıklaması 28- 530-531 Ham Tutanak CHP
4 105 17.07.2021 Kredi kartına taksitli cep telefonu satış yasağına ilişkin açıklaması 25- 243-244 Ham Tutanak CHP
5 2 05.10.2021 Assos Antik Limanı'ndaki kaya ıslahı çalışmasına ilişkin açıklaması 25- - Ham Tutanak CHP
5 4 07.10.2021 Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camisi imamının Atatürk'ü aşağılayan sözlerine ve Alamos Gold firmasının Kirazlı-Balaban sahasını boşaltması gerektiğine ilişkin açıklaması 32- Ham Tutanak CHP
5 6 13.10.2021 Çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması 23- - Ham Tutanak CHP
5 7 14.10.2021 İktidarın ekonomi yönetimine ilişkin açıklaması 31- Ham Tutanak CHP
5 8 19.10.2021 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne ilişkin açıklaması 31- - Ham Tutanak CHP
5 13 02.11.2021 2017'de Ayvacık'ta meydana gelen deprem sonrasında köylülerin yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklaması 33- Ham Tutanak CHP
5 15 04.11.2021 AB ülkeleri arasında en düşük asgari ücrete sahip ülkemizde vergi ve cezalara uygulanacak zam oranının rekor kırdığına ilişkin açıklaması 22- - Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 36 18.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 298- 1021-1023 Ham Tutanak CHP
3 37 18.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 515- 972- Ham Tutanak CHP
4 32 15.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 120- 867-868 Ham Tutanak CHP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 224- 1151- Ham Tutanak CHP
2 11 30.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 281- 1169- Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 37- Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 104 17.07.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 89- 462-463 Ham Tutanak CHP
3 104 24.06.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 60- 243-244 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 10 25.07.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 433- 674-675 Ham Tutanak CHP
2 6 10.10.2018 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 246- 1164- Ham Tutanak CHP
2 8 17.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 364- 456- Ham Tutanak CHP
2 17 14.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 114- 711- Ham Tutanak CHP
2 46 16.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 389- 852-853 Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 500- 1102- Ham Tutanak CHP
2 49 06.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 178- 278- Ham Tutanak CHP
2 104 17.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 181- 491- Ham Tutanak CHP
3 27 05.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 388- 142-143 Ham Tutanak CHP
3 69 17.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 141- 82-83 Ham Tutanak CHP
3 82 11.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 213- 876-877 Ham Tutanak CHP
3 98 11.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 322- 118- Ham Tutanak CHP
3 113 14.07.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 469- 297-299 Ham Tutanak CHP
4 8 21.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 317- 989-990 Ham Tutanak CHP
4 18 19.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 196- 933-934 Ham Tutanak CHP
4 23 03.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 263- 285-286 Ham Tutanak CHP
4 40 26.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 274- 568-569 Ham Tutanak CHP
4 48 17.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 155- 316- Ham Tutanak CHP
4 48 17.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 194- 328-330 Ham Tutanak CHP
4 54 03.03.2021 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 354- 131-132 Ham Tutanak CHP
4 73 15.04.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 52- 38-39 Ham Tutanak CHP
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 240- 100-101 Ham Tutanak CHP
4 97 29.06.2021 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 165- 737-741 Ham Tutanak CHP