ZEYNEL EMRE
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 18 11.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 6 15.10.2019 Eleştirilere karşı hoşgörülü olunması gerektiğine ilişkin açıklaması 268- 268-269 Ham Tutanak CHP
3 82 11.04.2020 Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 134- 850-851 Ham Tutanak CHP
3 83 12.04.2020 207 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle getirilen düzenlemelerdeki çarpıklıkları ortaya koyan eleştirilerin doğru eleştiriler olduğuna ilişkin açıklaması 416- 153-154 Ham Tutanak CHP
3 97 10.06.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 272- 856-857 Ham Tutanak CHP
3 111 10.07.2020 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 240- 830- Ham Tutanak CHP
4 8 21.10.2020 Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 109- 921- Ham Tutanak CHP
4 89 09.06.2021 CHP Grubu olarak 266 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne "hayır" oyu vereceklerine ilişkin açıklaması 341- 509-510 Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 31 13.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 462- 683-684 Ham Tutanak CHP
3 30 11.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 39- 271-273 Ham Tutanak CHP
4 26 09.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 44- 300-301 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 98 04.07.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 102- 681-682 Ham Tutanak CHP
3 44 16.01.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 90- 230-231 Ham Tutanak CHP
3 95 04.06.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 184- 460-461 Ham Tutanak CHP
4 8 21.10.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 108- 920- Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 201- 285-289 Ham Tutanak CHP
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 326- 469- Ham Tutanak CHP
2 26 05.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 196- 964-965 Ham Tutanak CHP
2 55 20.02.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 261- 959-961 Ham Tutanak CHP
2 98 04.07.2019 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 193- 706-707 Ham Tutanak CHP
3 4 09.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 213- 558-561 Ham Tutanak CHP
3 72 24.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 324- 581-582 Ham Tutanak CHP
3 79 08.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 206- 401-405 Ham Tutanak CHP
3 83 12.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 456- 165-166 Ham Tutanak CHP
3 84 13.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 414- 376-377 Ham Tutanak CHP
3 97 10.06.2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 265- 854-855 Ham Tutanak CHP
3 104 24.06.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 259- 306-307 Ham Tutanak CHP
3 104 24.06.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 280- 311-313 Ham Tutanak CHP
3 109 08.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 254- 432-435 Ham Tutanak CHP
3 118 28.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 279- 477-478 Ham Tutanak CHP
4 39 25.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 152- 319-323 Ham Tutanak CHP
4 89 09.06.2021 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 289- 492-494 Ham Tutanak CHP
4 92 16.06.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 305- 120-122 Ham Tutanak CHP
4 94 22.06.2021 Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 236- 297-301 Ham Tutanak CHP
4 100 07.07.2021 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 176- 232-234 Ham Tutanak CHP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 109 08.07.2020 Anayasa'ya aykırılığı tartışılmadan 222 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesinin uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 194- 416- Ham Tutanak CHP
3 118 28.07.2020 226 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Komisyona iade edilerek Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiğine dair önergenin işleme alınıp alınmayacağı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 144- 437-438 Ham Tutanak CHP