AYŞE SÜRÜCÜ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 83 21.04.2022 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
5 84 22.04.2022 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 29 11.12.2018 HDP Urfa il binasının üzerindeki hukuksuzluğun, ablukanın kalkması, gözaltındakilerin serbest bırakılması gerektiğine ilişkin açıklaması 307- 148- Ham Tutanak HDP
3 66 10.03.2020 Urfa Barosunun açıkladığı son bir yıllık rakamlara göre çocuk istismarının her geçen gün arttığına, çocuk istismarının araştırılması için verdikleri önergelerinin reddedildiğine, toplumsal cinsiyet eşitsizliği devam ettiği müddetçe kadınlar olarak mücadelelerini sürdüreceklerine ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 124- 269- Ham Tutanak HDP
4 6 15.10.2020 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 39- 473-474 Ham Tutanak HDP
4 8 21.10.2020 Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Çiçek Kobani'nin serbest bırakılması gerektiğine ilişkin açıklaması 36- 896- Ham Tutanak HDP
4 46 11.02.2021 Dört yıldır İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Ceylan Bozkurt ve Didar Bozdağ'ın cezaları bitmesine rağmen tahliye edilmediklerine, iktidarın infaz paketini siyasi muhalifler üstünde siyasi kırım amacıyla uyguladığına ilişkin açıklaması 15- 42- Ham Tutanak HDP
4 105 17.07.2021 Şanlıurfa'da yaşanan silahlı kavgalara ilişkin açıklaması 416- 372- Ham Tutanak HDP
5 44 11.01.2022 Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kadın doğum ve çocuk hastanesine ayrılan sağlık alanının Cumhurbaşkanı kararnamesiyle iptal edilip imara açılmak istendiğine ilişkin açıklaması 315- 345- Ham Tutanak HDP
5 46 13.01.2022 Şanlıurfa'da bir kan merkezi bulunmadığına ilişkin açıklaması 38- 569- Ham Tutanak HDP
5 58 24.02.2022 Cezaevlerindeki hak ihlalleri ve işkencelere ilişkin açıklaması 22- Ham Tutanak HDP
5 81 19.04.2022 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde DEDAŞ'a gösterdiği haklı tepkisine karşılık halkın üzerine gaz fişeği ve biber gazı sıkıldığına ilişkin açıklaması 194- Ham Tutanak HDP
5 82 20.04.2022 DEDAŞ'ın Şanlıurfalılara yaptığı zulme ilişkin açıklaması 257- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 31 13.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 378- 654-655 Ham Tutanak HDP
2 35 17.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 236- 720-722 Ham Tutanak HDP
3 32 13.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 117- 745-746 Ham Tutanak HDP
4 27 10.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 562- 710-711 Ham Tutanak HDP
4 28 11.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 4'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 97- 784-785 Ham Tutanak HDP
4 31 14.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 555- 731- Ham Tutanak HDP
5 30 08.12.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 307- 342-346 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 81 19.04.2022 Şanlıurfa'nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 10- Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 104 24.06.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 107- 260- Ham Tutanak HDP
5 69 22.03.2022 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 94- - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 69 17.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 154- 86- Ham Tutanak HDP
3 104 24.06.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 487- 383-384 Ham Tutanak HDP
4 6 15.10.2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 452- 593-594 Ham Tutanak HDP
4 7 20.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 235- 804-805 Ham Tutanak HDP
4 8 21.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 271- 974-975 Ham Tutanak HDP
4 56 09.03.2021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 318- 474- Ham Tutanak HDP
4 57 10.03.2021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 436- 175-176 Ham Tutanak HDP
4 73 15.04.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 234- 94-95 Ham Tutanak HDP
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 486- 175-176 Ham Tutanak HDP
4 97 29.06.2021 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 254- 763- Ham Tutanak HDP
4 98 30.06.2021 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 248- 878-879 Ham Tutanak HDP
4 105 17.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 235- 314-315 Ham Tutanak HDP
4 105 17.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 748- 477- Ham Tutanak HDP
4 105 17.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 802- 494-495 Ham Tutanak HDP
5 45 12.01.2022 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 284- 512-513 Ham Tutanak HDP
5 47 18.01.2022 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 254- - Ham Tutanak HDP
5 71 24.03.2022 Ve 29 Milletvekilinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 138- - Ham Tutanak HDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 57 23.02.2022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 202- - Ham Tutanak HDP
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 48 19.01.2022 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 284- - Ham Tutanak HDP