MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 20 17.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
5 20 17.11.2021 AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 9 23.10.2018 Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olaya ilişkin açıklaması 170- 764- Ham Tutanak CHP
2 16 13.11.2018 Cumartesi Annelerinin Ramazan Yazıcı'nın mezar yerinin açığa çıkartılarak ölümünde sorumluluğu olanların cezalandırılmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması 154- 613-614 Ham Tutanak CHP
2 34 16.12.2018 Mustafa Şentop'un hem milletvekilleriyle olan kişisel hukukuna hem de Parlamento hukukuna halel gelmemesi için üslubunu gözden geçirmesinde yarar olduğuna ilişkin açıklaması 587- 603-604 Ham Tutanak CHP
2 45 15.01.2019 Cumartesi Annelerinin adalet taleplerini gündeme getiremediklerine ve İsmail Şahin'in akıbetini öğrenmek istediklerine ilişkin açıklaması 255- 667- Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 84- 969- Ham Tutanak CHP
2 49 06.02.2019 723'üncü haftada Cumartesi Annelerinin Serdar Tanış ile Ebubekir Deniz'in akıbetini öğrenme taleplerine kulak verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 121- 262- Ham Tutanak CHP
2 103 16.07.2019 Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 109- 270-271 Ham Tutanak CHP
3 26 04.12.2019 HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasında Alevi inancına sahip yurttaşlarımızın yaşadığı sorunlara dikkat çektiğine ilişkin açıklaması 122- 60- Ham Tutanak CHP
3 26 04.12.2019 HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında hiçbir milletvekilini ilzam edici bir cümle kullanmadığına ilişkin açıklaması 125- 61- Ham Tutanak CHP
3 79 08.04.2020 Diyarbakır ili Kulp ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren Alaattin Yıldız, Hacı Akdeniz, Burhan Tanrıkulu, Sedat Hazar ve Ahmet Erboğa'ya Allah'tan rahmet dilediğine ve saldırıyı lanetlediğine ilişkin açıklaması 124- 375- Ham Tutanak CHP
3 105 30.06.2020 Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 317- 590-591 Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 31 13.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 473- 686-688 Ham Tutanak CHP
3 30 11.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 44- 273-274 Ham Tutanak CHP
4 26 09.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 50- 301-303 Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 19 20.11.2018 (2/4) esas numaralı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/8) münasebetiyle 157- 1049-1050 Ham Tutanak CHP
3 6 15.10.2019 (2/209) esas numaralı İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/44) münasebetiyle 150- 226-228 Ham Tutanak CHP
4 2 06.10.2020 (2/45) esas numaralı Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/89) münasebetiyle 357- 134-135 Ham Tutanak CHP
5 2 05.10.2021 (2/2836) esas numaralı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 37'nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/142) münasebetiyle 176- - Ham Tutanak CHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 55 20.02.2019 (10/102, 461, 682, 977, 981, 982) No.lu Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle 125- 918-919 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 93 02.06.2020 Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün açıklaması üzerine konuşması - 107-108 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 78 07.04.2020 İnsan hakları ihlallerine ilişkin gündem dışı konuşması 12- 162-163 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 31 13.12.2018 Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 486- 691-692 Ham Tutanak CHP
3 83 12.04.2020 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 204- 83- Ham Tutanak CHP
3 96 09.06.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 89- 516-517 Ham Tutanak CHP
3 110 09.07.2020 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 186- 625-626 Ham Tutanak CHP
3 110 09.07.2020 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsına sataşması nedeniyle konuşması 204- 632-633 Ham Tutanak CHP
4 91 15.06.2021 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 290- 755- Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 105- 555-556 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 57- 240-241 Ham Tutanak CHP
2 11 30.10.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 83- 1106-1107 Ham Tutanak CHP
2 12 31.10.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 146- 98-99 Ham Tutanak CHP
2 25 04.12.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 93- 798-799 Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 76- 966-967 Ham Tutanak CHP
2 54 19.02.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 92- 793- Ham Tutanak CHP
2 74 07.05.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 101- 990-992 Ham Tutanak CHP
2 103 16.07.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 98- 266-267 Ham Tutanak CHP
3 13 05.11.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 160- 380-381 Ham Tutanak CHP
3 17 13.11.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 104- 53-55 Ham Tutanak CHP
3 20 20.11.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 70- 556-557 Ham Tutanak CHP
3 23 27.11.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 99- 49-50 Ham Tutanak CHP
3 26 04.12.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 117- 58-59 Ham Tutanak CHP
3 44 16.01.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 106- 236- Ham Tutanak CHP
3 93 02.06.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 107- 106-107 Ham Tutanak CHP
3 96 09.06.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 83- 514-515 Ham Tutanak CHP
3 105 30.06.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 103- 516-517 Ham Tutanak CHP
3 111 10.07.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 117- 787-788 Ham Tutanak CHP
3 115 21.07.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 116- 704-705 Ham Tutanak CHP
4 2 06.10.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 77- 50-51 Ham Tutanak CHP
4 12 04.11.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 86- 492-493 Ham Tutanak CHP
4 16 17.11.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 160- 589-590 Ham Tutanak CHP
4 36 22.12.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 249- 720-721 Ham Tutanak CHP
4 43 28.01.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 102- 60-61 Ham Tutanak CHP
4 78 27.04.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 148- 456-457 Ham Tutanak CHP
4 89 09.06.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 87- 429-430 Ham Tutanak CHP
4 91 15.06.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 172- 719-720 Ham Tutanak CHP
4 94 22.06.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 115- 258-259 Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 97- 552-553 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 129- 406-407 Ham Tutanak CHP
2 17 14.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 96- 705-707 Ham Tutanak CHP
3 5 10.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 308- 754-757 Ham Tutanak CHP
3 80 09.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 326- 598-600 Ham Tutanak CHP
3 83 12.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 569- 202-203 Ham Tutanak CHP
3 83 12.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 188- 78-79 Ham Tutanak CHP
3 84 13.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 222- 318-319 Ham Tutanak CHP
3 105 30.06.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 309- 588-589 Ham Tutanak CHP
3 110 09.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 175- 622-623 Ham Tutanak CHP
3 111 10.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 511- 912-914 Ham Tutanak CHP
3 118 28.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 536- 554-555 Ham Tutanak CHP
3 118 28.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 602- 575-576 Ham Tutanak CHP
4 39 25.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 425- 404-406 Ham Tutanak CHP
4 91 15.06.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 278- 751-754 Ham Tutanak CHP
4 104 16.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 410- 152-153 Ham Tutanak CHP