KAZIM ARSLAN
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 7 17.07.2018 Çukurova Belediyesinin bahçesindeki Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıya karşı bir açıklama yapılmamasının ve bu tür saldırıların artmasının nedenini öğrenmek istediğine, bu konuda gerekli tedbirlerin hızla alınmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması 31- 166-167 Ham Tutanak CHP
1 8 23.07.2018 Tutuklu bulunan Eren Erdem'in tek kişilik odada tutulmasının ve ziyaretine izin verilmemesinin sebebini, haksız tutuklamaların önlenmesi ile tutuklu oranının düşürülmesi için ne tür tedbirler almayı düşündüklerini Adalet Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 27- 230-231 Ham Tutanak CHP
1 10 25.07.2018 Ticaret Bakanının güven veren, sağlıklı işleyen bir piyasayı ne zaman sağlayacağını, tüketim ve borçlanma ekonomisinden üretim ekonomisine geçmeyi düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 23- 547- Ham Tutanak CHP
2 3 03.10.2018 Üretilen ürünlerin ithalinin ne zaman yasaklanacağını, girdi maliyetlerindeki artışların ne zaman durdurulacağını, çiftçinin devlet bankaları ile tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğini Tarım ve Orman Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 23- 557-558 Ham Tutanak CHP
2 9 23.10.2018 Artan işsizliğin önlenmesi ve iş yerlerinin kapanmaması için alınan tedbirlerin olup olmadığını, işsizlik ödeneğinin artırılması konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağını Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 30- 715- Ham Tutanak CHP
2 10 24.10.2018 Andımız'la ilgili Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu kararın neden hemen uygulanmadığını öğrenmek istediğine ve Andımız'ın derhâl okullarda okunmasının sağlanmasını Millî Eğitim Bakanından talep ettiğine ilişkin açıklaması 24- 819- Ham Tutanak CHP
2 12 31.10.2018 İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır, karşı çıkmak harpten kaçmak manasında haramdır diyen Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Taşaltın'ın ifadelerini nasıl karşıladıklarını, rektör hakkında ne tür işlem yapmayı düşündüklerini, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde ve Cumhurbaşkanının maaşındaki artışın sebebinin ne olduğunu Cumhurbaşkanı Yardımcısından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 54- 68- Ham Tutanak CHP
2 13 01.11.2018 Denizli ilinin ilçelerine ihtiyaç duyulan uzman doktorların ne zaman atanacağını Sağlık Bakanından öğrenmek istediğine, kas hastalığı olanların tedavi için tam donanımlı gen terapi merkezlerinin açılmasını ve ücretsiz faydalanmayı beklediklerine ilişkin açıklaması 26- 205-206 Ham Tutanak CHP
2 15 07.11.2018 Silivri'de yargılanmakta olan avukat Aycan Çiçek, avukat Selçuk Kozağaçlı ve 15 arkadaşının SEGBİS sistemiyle savunmalarının alınmasından vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 23- 392- Ham Tutanak CHP
2 16 13.11.2018 Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili işlem yapılıp yapılmayacağını, ziyaretten Cumhurbaşkanlığı makamının bilgisinin olup olmadığını, sessiz kalınmasının sebebini ve Ali Erbaş'ın bu ziyareti resmî üniformayla yapmasının özel bir anlam taşıyıp taşımadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 26- 566- Ham Tutanak CHP
2 17 14.11.2018 Elektrik ve doğal gazda KDV'yi, Enerji Fonu ile elektrik tüketim vergisini sıfırlamayı, maaşları artırmayı düşünüp düşünmediklerini, alınan dış krediler için Hazinenin kefalet miktarının ne olduğunu Maliye ve Hazine Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 34- 684-685 Ham Tutanak CHP
2 20 21.11.2018 Yaşanan ekonomik krizle birlikte zor duruma düşen çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için çözüm önerilerinin neler olduğuna ilişkin açıklaması 25- 45- Ham Tutanak CHP
2 21 22.11.2018 Finans alanında meydana gelen sıkıntıların aşılması, piyasa durgunluğunun giderilmesi ve 2018 bütçesindeki açığın kapatılması için ne tür tedbirler alınacağını Maliye ve Hazine Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 30- 198-199 Ham Tutanak CHP
2 27 06.12.2018 Ön lisans mezunu astsubayların mağduriyetinin ne zaman giderileceğini, muvazzaf astsubaylara başarı tazminatının ödenip ödenmeyeceğini, sözleşmeli uzman çavuşların kadroya geçirilip geçirileceğini ve uzman çavuşlara 3600 ek göstergenin ne zaman verileceğini Millî Savunma Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 28- 1048- Ham Tutanak CHP
2 33 15.12.2018 Çardak Havalimanı'ndaki taksi sorununa, Denizli-Aydın Otoyolu Projesi'nin ne zaman yapılacağını, Denizli'nin Kale ilçesini Muğla iline bağlayacak yol ile Çivril-Dinar yolunun ne zaman tamamlanacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 427- 242- Ham Tutanak CHP
2 35 17.12.2018 Sanayi ve Teknoloji Bakanının göstermiş olduğu fotoğrafa ve ifadelerine ilişkin açıklaması 603- 840- Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 Denizli ili Sarayköy ilçesine SGK hizmet binasının yapılmasını talep ettiklerine, ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni bir planın olup olmadığını, sağlık sektörünün dışa bağımlılıktan ne zaman kurtulacağını ve sıkıntıları aşmak için hangi tedbirlerin alınacağını Sağlık Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 24- 957- Ham Tutanak CHP
2 42 08.01.2019 Üretmek yerine neden birçok ürünün ithal edildiğini, Türkiye ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında tarım kesimine ve besicilik yapan Türk çiftçisine zarar veren serbest ticaret anlaşmasının yapılmasının sebebini Ekonomi Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 205- 122- Ham Tutanak CHP
2 42 08.01.2019 Yeni yılın huzur dolu olmasını dilediğine, KHK'yle pasaportları iptal edilen yurttaşların pasaport haklarının iade edilmesini ve takipsizlik kararı verilenler ile beraat eden kamu görevlilerine görevlerinin iade edilmesi için gereğinin yapılmasını beklediklerine ilişkin açıklaması 32- 67- Ham Tutanak CHP
2 43 09.01.2019 Anayasa'nın Meclis Başkanı için düzenleme yapan 94'üncü maddesini yok mu saydığını, Cumhurbaşkanının "İstifanıza gerek yok." demesine istinaden mi istifa etmediğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için Meclis Başkanlığına çok mu ihtiyaç duyduğunu Binali Yıldırım'dan öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 26- 253- Ham Tutanak CHP
2 44 10.01.2019 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, Cumhurbaşkanlığının çalışan gazetecilerin görevlerini özgür yapabilmesi için, Anadolu basınını güçlendirmek için ne tür tedbirler almayı ve hangi destekleri sunmayı düşündüğünü öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 26- 427- Ham Tutanak CHP
2 46 16.01.2019 İntibak yasasının ne zaman çıkarılacağını, aynı süre çalışıp aynı primi ödeyen emekliler arasındaki eşitsizliğin sebebini, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin ne zaman giderileceğini ve taşeron işçilerin tamamının ne zaman kadroya alınacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 31- 738- Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 Gerçek anlamda vergi reformunun ne zaman yapılacağını, vergi yükünün hafifletilmesi için hangi tür tedbirlerin alınacağını, dolaylı vergilerin aşağıya çekilmesi için ne tür düzenlemelerin hayata geçirileceğini Hazine ve Maliye Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 24- 950- Ham Tutanak CHP
2 51 12.02.2019 Eren Erdem'in oy birliğiyle tahliye edildiği hâlde cumhuriyet savcısının itirazıyla oy çokluğuyla yeniden tutuklanmasının sebebi ile Osman Kavala'nın uzun süredir tutuklu kalmasının sebebini ve neden tahliye edilmediklerini Adalet Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 20- 363- Ham Tutanak CHP
2 52 13.02.2019 Kitapta KDV'nin sıfırlanması kararının yayınevi aşamasıyla sınırlı kalmamasını ve kitap fiyatlarının düşürülmesi için gereğinin yapılmasını Hazine ve Maliye Bakanından talep ettiklerine ilişkin açıklaması 36- 484- Ham Tutanak CHP
2 56 21.02.2019 Denizli ilinde sulanamayan araziler nedeniyle zor durumda kalan çiftçilerin köyden şehre göç ettiğine ilişkin açıklaması 308- 1108- Ham Tutanak CHP
2 80 21.05.2019 YSK'nin büyükşehir seçimini iptal ederken aynı zarftan çıkan ilçe belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri seçimlerini neden iptal etmediğini, Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi ile Erzurum ili Pasinler ilçesindeki itirazları oy birliğiyle reddederken İstanbul Büyükşehirle ilgili itirazı ve 2 Mart 2019 tarihinden sonra yapılan itirazları neden kabul ettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali kararını veren hâkimler hakkında soruşturma yapmayı düşünüp düşünmediğini Adalet Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 18- 570-571 Ham Tutanak CHP
2 81 22.05.2019 Turizm sektörünü geliştirmek için hangi tedbirlerin alınacağını, Pamukkale ören yeri giriş ücretinde Denizlililere özel bir uygulama yapılıp yapılamayacağı ile işletilmesinin özel sektörden alınıp alınmayacağını Kültür ve Turizm Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 201- 705- Ham Tutanak CHP
2 82 23.05.2019 Borçlu olan, icra takibine düşmüş olan çiftçi ve besicilerin kredi borçlarının iki yıl ertelenmesinin, gübre, yem, ilaç, tohum ve mazotun üzerindeki vergilerin kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğini Tarım ve Orman Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 24- 769- Ham Tutanak CHP
2 82 23.05.2019 YSK'nin tarafsız ve bağımsız olması gerektiğine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararın 200 sayfadan ibaret olmasının kararın siyasi olduğu yönündeki şaibeyi ortadan kaldırmadığına ilişkin açıklaması 177- 829- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 29 11.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 582- 250- Ham Tutanak CHP
2 33 15.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 520- 277- Ham Tutanak CHP
2 35 17.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 354- 758-760 Ham Tutanak CHP
2 35 17.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 682- 870-871 Ham Tutanak CHP
2 36 18.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 467- 1075- Ham Tutanak CHP
2 37 19.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 289- 123- Ham Tutanak CHP
2 37 19.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 349- 142- Ham Tutanak CHP
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 288- 326- Ham Tutanak CHP
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 431- 374- Ham Tutanak CHP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 221- 1150- Ham Tutanak CHP
2 11 30.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 281- 1169- Ham Tutanak CHP
2 12 31.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 301- 144- Ham Tutanak CHP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 13 01.11.2018 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu münasebetiyle 139- 240-241 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 340- 328- Ham Tutanak CHP
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 238- 437-438 Ham Tutanak CHP
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 248- 440- Ham Tutanak CHP
1 10 25.07.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 198- 602- Ham Tutanak CHP
1 10 25.07.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 435- 675- Ham Tutanak CHP
2 8 17.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 341- 448- Ham Tutanak CHP
2 21 22.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 159- 242- Ham Tutanak CHP
2 23 28.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 357- 542- Ham Tutanak CHP
2 26 05.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 186- 961- Ham Tutanak CHP
2 26 05.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 309- 999-1000 Ham Tutanak CHP
2 27 06.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 182- 1102- Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 228- 1030- Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 287- 1048-1049 Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 291- 1050- Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 390- 1085-1086 Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 444- 1101- Ham Tutanak CHP
2 43 09.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 204- 309-310 Ham Tutanak CHP
2 43 09.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 208- 310-311 Ham Tutanak CHP
2 44 10.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 192- 480- Ham Tutanak CHP
2 45 15.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 161- 635-636 Ham Tutanak CHP
2 45 15.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 213- 653-654 Ham Tutanak CHP
2 46 16.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 247- 805-806 Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 236- 1017- Ham Tutanak CHP
2 49 06.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 141- 268-272 Ham Tutanak CHP
2 49 06.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 173- 276- Ham Tutanak CHP
2 49 06.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 179- 278- Ham Tutanak CHP
2 53 14.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 122- 645-646 Ham Tutanak CHP
2 56 21.02.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 302- 1107-1108 Ham Tutanak CHP
2 82 23.05.2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 188- 833-834 Ham Tutanak CHP
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 19 20.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 257- 1076- Ham Tutanak CHP
2 19 20.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 300- 1088-1091 Ham Tutanak CHP
2 19 20.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 326- 1094-1095 Ham Tutanak CHP
2 20 21.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 314- 142- Ham Tutanak CHP