YUNUS KILIÇ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 12 31.10.2019 Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün 106 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 314- 275-276 Ham Tutanak AK Parti
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 44 16.01.2020 (10/102, 461, 682, 977, 981, 982) No. lu Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 234- 273-274 Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 7 16.10.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 88- 123- Ham Tutanak AK Parti
2 43 09.01.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 81- 270-271 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13.02.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 81- 499-500 Ham Tutanak AK Parti
2 75 08.05.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 63- 40-41 Ham Tutanak AK Parti
3 13 05.11.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 143- 374-375 Ham Tutanak AK Parti
3 49 29.01.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 127- 58-59 Ham Tutanak AK Parti
3 58 19.02.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 119- 598-599 Ham Tutanak AK Parti
3 81 10.04.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 71- 696-697 Ham Tutanak AK Parti
3 84 13.04.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 73- 270-271 Ham Tutanak AK Parti
3 94 03.06.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 118- 275-276 Ham Tutanak AK Parti
3 98 11.06.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 85- 58- Ham Tutanak AK Parti
3 110 09.07.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 113- 602-603 Ham Tutanak AK Parti
4 12 04.11.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 113- 501-503 Ham Tutanak AK Parti
4 41 26.01.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 143- 270-271 Ham Tutanak AK Parti
4 44 09.02.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 129- 187-188 Ham Tutanak AK Parti
4 55 04.03.2021 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 73- 224-225 Ham Tutanak AK Parti
4 65 30.03.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 125- 847-848 Ham Tutanak AK Parti
4 87 02.06.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 81- 47-48 Ham Tutanak AK Parti
4 88 08.06.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 113- 304-305 Ham Tutanak AK Parti
5 3 06.10.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 75- - Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 12 31.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 211- 238- Ham Tutanak AK Parti
3 13 05.11.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 260- 410-412 Ham Tutanak AK Parti
4 7 20.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 205- 794-795 Ham Tutanak AK Parti