GARO PAYLAN
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 18 11.11.2021 ÖNERİLER-SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ-İYİ PARTİ GRUBU ÖNERİSİ

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 6 10.10.2018 Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in borsadaki manipülasyonla ilgili yaptığı açıklamasına ilişkin açıklaması 330- 1192- Ham Tutanak HDP
2 6 10.10.2018 11 milyar TL'nin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan üç kamu bankasına aktarıldığını tespit ettiklerine ilişkin açıklaması 472- 1238- Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 414- 962- Ham Tutanak HDP
2 33 15.12.2018 Ana dil temelli çok dilde eğitim konusunda Millî Eğitim Bakanına çağrıda bulunduğuna ilişkin açıklaması 111- 123-124 Ham Tutanak HDP
2 40 25.12.2018 Meclisin Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olduğu gibi Noel ve Paskalya Bayramı'nda da tatil olmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması 278- 878- Ham Tutanak HDP
2 47 17.01.2019 Hrant Dink istihbarat görevlilerinin şahitliğinde katledildiği hâlde devletin bu istihbarat görevlilerini mahkeme önüne çıkaramadığına ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 100- 975- Ham Tutanak HDP
2 51 12.02.2019 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 120- 400-401 Ham Tutanak HDP
2 56 21.02.2019 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle bütün ana dillerin barış içinde yaşayacağı bir Türkiye hayali kurduklarına ilişkin açıklaması 44- 1028-1029 Ham Tutanak HDP
2 96 02.07.2019 Diyarbakır ili Sur ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarından Diyarbakırlıların memnun olup olmadığının yerinde araştırılması ve konuya ilişkin ortak araştırma önergesi verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 228- 374- Ham Tutanak HDP
2 98 04.07.2019 Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 320- 743- Ham Tutanak HDP
3 7 16.10.2019 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın şahsına yönelik sözlerini aynen iade ettiğine ve kınadığına, nefret söylemlerinin nefret suçlarını doğurduğuna ilişkin açıklaması 335- 280- Ham Tutanak HDP
3 32 13.12.2019 Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını eleştirirken hedefinin Hükûmetin özgürlük alanını daraltan politikaları olduğuna ilişkin açıklaması 500- 868-869 Ham Tutanak HDP
3 66 10.03.2020 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve mültecilerin araç olarak kullanıldığına ilişkin açıklaması 224- 300-301 Ham Tutanak HDP
4 49 18.02.2021 Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 333- 507-508 Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 29 11.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 112- 75-77 Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 392- 955-958 Ham Tutanak HDP
2 36 18.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 183- 984-987 Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 348- 346- Ham Tutanak HDP
3 30 11.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 353- 376-380 Ham Tutanak HDP
3 32 13.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 69- 727-730 Ham Tutanak HDP
3 36 17.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 6- 555-557 Ham Tutanak HDP
4 25 08.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 1'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 247- 109-112 Ham Tutanak HDP
4 28 11.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 64- 775-778 Ham Tutanak HDP
4 34 17.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 245- 326-328 Ham Tutanak HDP
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 105 18.07.2019 On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 167- 781-786 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 81 10.04.2020 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın açıklaması üzerine konuşması - 757- Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 40- Ham Tutanak HDP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 10 25.07.2018 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in 2 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 272- 624-625 Ham Tutanak HDP
2 51 12.02.2019 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yerinden sarf ettiği ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 98- 392-394 Ham Tutanak HDP
2 92 20.06.2019 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 172- 996-997 Ham Tutanak HDP
3 2 02.10.2019 Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 201- 83-84 Ham Tutanak HDP
3 50 30.01.2020 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 150- 232-233 Ham Tutanak HDP
3 86 15.04.2020 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 244- 710- Ham Tutanak HDP
3 97 10.06.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 115- 811-812 Ham Tutanak HDP
3 113 14.07.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 413- 282-283 Ham Tutanak HDP
4 14 10.11.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 281- 275- Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 2 02.10.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 52- 494-495 Ham Tutanak HDP
2 23 28.11.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 115- 468-469 Ham Tutanak HDP
2 25 04.12.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 121- 808-809 Ham Tutanak HDP
2 46 16.01.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 58- 747-749 Ham Tutanak HDP
2 47 17.01.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 69- 965-966 Ham Tutanak HDP
2 51 12.02.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 86- 388-390 Ham Tutanak HDP
2 77 14.05.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 68- 218-219 Ham Tutanak HDP
2 78 15.05.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 91- 324-325 Ham Tutanak HDP
2 79 16.05.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 117- 439-440 Ham Tutanak HDP
2 90 18.06.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 71- 704-705 Ham Tutanak HDP
2 91 19.06.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 97- 855-856 Ham Tutanak HDP
2 92 20.06.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 95- 972-973 Ham Tutanak HDP
3 6 15.10.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 141- 222-224 Ham Tutanak HDP
3 50 30.01.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 130- 225-227 Ham Tutanak HDP
3 81 10.04.2020 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 721- Ham Tutanak HDP
3 97 10.06.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 108- 809-810 Ham Tutanak HDP
3 101 17.06.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 80- 563-564 Ham Tutanak HDP
3 111 10.07.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 140- 796-797 Ham Tutanak HDP
3 113 14.07.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 190- 219-220 Ham Tutanak HDP
4 12 04.11.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 72- 487-488 Ham Tutanak HDP
4 65 30.03.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 93- 837-838 Ham Tutanak HDP
4 75 21.04.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 83- 306-307 Ham Tutanak HDP
4 86 01.06.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 78- 502- Ham Tutanak HDP
4 87 02.06.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 75- 45-46 Ham Tutanak HDP
4 91 15.06.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 145- 710-711 Ham Tutanak HDP
4 94 22.06.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 141- 267-268 Ham Tutanak HDP
4 99 06.07.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 93- 81-82 Ham Tutanak HDP
4 102 13.07.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 135- 565-566 Ham Tutanak HDP
5 3 06.10.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 80- - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 10 25.07.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 127- 583-588 Ham Tutanak HDP
2 6 10.10.2018 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 285- 1177-1180 Ham Tutanak HDP
2 6 10.10.2018 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 460- 1233- Ham Tutanak HDP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 289- 1049-1050 Ham Tutanak HDP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 443- 1100- Ham Tutanak HDP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 453- 1105- Ham Tutanak HDP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 479- 1115-1117 Ham Tutanak HDP
2 42 08.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 344- 163-168 Ham Tutanak HDP
2 44 10.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 94- 451-452 Ham Tutanak HDP
2 45 15.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 208- 651-652 Ham Tutanak HDP
2 45 15.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 258- 668-669 Ham Tutanak HDP
2 47 17.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 240- 1019- Ham Tutanak HDP
2 51 12.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 231- 437-438 Ham Tutanak HDP
2 53 14.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 272- 695-696 Ham Tutanak HDP
2 55 20.02.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 333- 983-985 Ham Tutanak HDP
2 56 21.02.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 108- 1049-1054 Ham Tutanak HDP
2 56 21.02.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 293- 1104-1105 Ham Tutanak HDP
2 79 16.05.2019 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 220- 474-478 Ham Tutanak HDP
2 82 23.05.2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 242- 851-852 Ham Tutanak HDP
2 84 28.05.2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 189- 1095-1100 Ham Tutanak HDP
2 86 30.05.2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 229- 196-197 Ham Tutanak HDP
2 92 20.06.2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 166- 994-995 Ham Tutanak HDP
2 96 02.07.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 209- 368-372 Ham Tutanak HDP
2 97 03.07.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 397- 541-542 Ham Tutanak HDP
2 98 04.07.2019 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 313- 740-742 Ham Tutanak HDP
2 103 16.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 193- 297-302 Ham Tutanak HDP
2 103 16.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 291- 326- Ham Tutanak HDP
2 104 17.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 234- 507- Ham Tutanak HDP
3 7 16.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 171- 224-226 Ham Tutanak HDP
3 14 06.11.2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 288- 633-635 Ham Tutanak HDP
3 17 13.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 182- 80-84 Ham Tutanak HDP
3 20 20.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 115- 571-572 Ham Tutanak HDP
3 21 21.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 296- 821-823 Ham Tutanak HDP
3 40 21.12.2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 246- 450-453 Ham Tutanak HDP
3 50 30.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 197- 248-249 Ham Tutanak HDP
3 58 19.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 331- 661-663 Ham Tutanak HDP
3 59 20.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 129- 831-833 Ham Tutanak HDP
3 62 27.02.2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 292- 574-576 Ham Tutanak HDP
3 66 10.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 197- 292-296 Ham Tutanak HDP
3 72 24.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 98- 507-510 Ham Tutanak HDP
3 81 10.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 237- 752-754 Ham Tutanak HDP
3 83 12.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 337- 126-127 Ham Tutanak HDP
3 86 15.04.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 222- 703-707 Ham Tutanak HDP
3 98 11.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 393- 139-140 Ham Tutanak HDP
3 101 17.06.2020 Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 222- 606-608 Ham Tutanak HDP
3 101 17.06.2020 Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 420- 669-672 Ham Tutanak HDP
3 102 18.06.2020 Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 229- 920-922 Ham Tutanak HDP
3 111 10.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 494- 907-909 Ham Tutanak HDP
3 113 14.07.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 406- 280-281 Ham Tutanak HDP
3 116 22.07.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 209- 88-93 Ham Tutanak HDP
4 12 04.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 242- 543-545 Ham Tutanak HDP
4 14 10.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 270- 271-273 Ham Tutanak HDP
4 49 18.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 317- 502-505 Ham Tutanak HDP
4 71 13.04.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 162- 809-814 Ham Tutanak HDP
4 72 14.04.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 205- 916- Ham Tutanak HDP
4 82 20.05.2021 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 263- 98-100 Ham Tutanak HDP
4 86 01.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 201- 542-546 Ham Tutanak HDP
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 277- 112-113 Ham Tutanak HDP
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 198- 85- Ham Tutanak HDP
4 101 08.07.2021 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 283- 420-421 Ham Tutanak HDP
4 103 14.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 338- 827-829 Ham Tutanak HDP
4 103 14.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 369- 837-839 Ham Tutanak HDP
4 104 16.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 232- 100-105 Ham Tutanak HDP
4 105 17.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 555- 417-419 Ham Tutanak HDP
5 5 12.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 180- - Ham Tutanak HDP
5 7 14.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 269- - Ham Tutanak HDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 2 02.10.2019 Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 179- 74-78 Ham Tutanak HDP
4 59 16.03.2021 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 126- 91-94 Ham Tutanak HDP