TUMA ÇELİK
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 15.12.2018 Müslüman olmadığını beyan ederek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girmeyenlerin uğradığı mağduriyetin giderilmesi için önlem alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 346- 212- Ham Tutanak HDP
2 87 11.06.2019 Batman Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın uğradığı saldırıyı kınadığına ilişkin açıklaması 105- 369- Ham Tutanak HDP
2 98 04.07.2019 Mardin ilinde İŞKUR tarafından AKP'li belediyelere personel tahsisi yapılırken HDP'li belediyelere tahsis yapılmamasının gerekçesinin açıklanmasına ve bu haksız tutumun düzeltilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 216- 712- Ham Tutanak HDP
2 98 04.07.2019 AKP'li Midyat Belediyesinin yeni bir logoya ihtiyaç duymasının nedeninin Midyat ilçesinden göç ettirilen Ezidilerin ve Süryanilerin tamamen yok edilmesi mi olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 310- 739- Ham Tutanak HDP
3 78 07.04.2020 11 Ocaktan beri kayıp olan Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Mehri köyünde yaşayan Hürmüz Diril ile Şimuni Diril'in bulunması için etkili bir arama çalışması yapılmadığına, 20 Martta Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldığına, Hürmüz Diril'in bulunması için harekete geçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 41- 172- Ham Tutanak HDP
3 79 08.04.2020 Mardin ilinin tohumun yüzde 75'inin hibe edileceği destek programının dışında tutularak Mezopotamya ovasında tarımın öldürülmeye çalışıldığına, Mardinli çiftçilerin sorunlarının çözümü için adım atılması gerektiğine ilişkin açıklaması 173- 391-392 Ham Tutanak HDP
3 80 09.04.2020 8-16 Nisan Fısıh Bayramı'nı kutladığına ilişkin açıklaması 113- 526- Ham Tutanak HDP
3 86 15.04.2020 Coronavirüs salgını nedeniyle başta Mardin ve Diyarbakır Valilikleri olmak üzere diğer valiliklerde de Kürtçe, Arapça, Süryanice, Ermenice ile yurttaşların konuştuğu dillerde bilgilendirme yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 79- 655- Ham Tutanak HDP
3 100 16.06.2020 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 181- 351- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 32 14.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 471- 985-988 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 102 18.06.2020 Türkiye'de yaşayan Süryanilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 1- 855-856 Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 45 15.01.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 106- 614-615 Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 46 16.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 384- 850-851 Ham Tutanak HDP
2 47 17.01.2019 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 589- 1130-1131 Ham Tutanak HDP
2 97 03.07.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 438- 554-555 Ham Tutanak HDP
3 64 04.03.2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 132- 734- Ham Tutanak HDP
3 79 08.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 280- 423- Ham Tutanak HDP
3 80 09.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 194- 551- Ham Tutanak HDP
3 81 10.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 180- 733-734 Ham Tutanak HDP
3 83 12.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 303- 115-116 Ham Tutanak HDP
3 85 14.04.2020 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 345- 523-524 Ham Tutanak HDP
3 86 15.04.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 468- 778-779 Ham Tutanak HDP
3 100 16.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 176- 350- Ham Tutanak HDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 42 14.01.2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 257- 374-376 Ham Tutanak HDP