AYHAN BİLGEN
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 4 12.07.2018 Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletveili Kadri Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı çıkması gerektiğine ve Genel Kurulda bulunamamaları hususunu kamuoyunun dikkatine sunduğuna ilişkin açıklaması 4- 56- Ham Tutanak HDP
1 4 12.07.2018 Anayasal kurumların kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturulmasının hukuk devletine aykırı bir tutum olduğuna ilişkin açıklaması 14- 59- Ham Tutanak HDP
1 7 17.07.2018 İnsan Hakları Derneğinin kuruluşunun 32'nci yılına ve bugüne kadar insan hakları mücadelesinde büyük bedeller ödeyen, büyük fedakârlık yapan herkesi kutladığına ilişkin açıklaması 42- 171- Ham Tutanak HDP
1 9 24.07.2018 İnsan Hakları Derneğinin kurucusu Cevat Geray Hoca'yı saygıyla andığına, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın 110'uncu yıl dönümünde hiç kimsenin yazdığından, düşüncesinden dolayı yargılanmaması ve Meclis çatısı altında topluma kötü örnek olunmaması gerektiğine ilişkin açıklaması 35- 376- Ham Tutanak HDP
1 9 24.07.2018 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın HDP grup önerisi üzerinde sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 85- 391-392 Ham Tutanak HDP
1 10 25.07.2018 Mardin ilinin "Ömeryan köyleri" diye bilinen köylerinde orman yangını başlamış olduğuna ve büyük bir tehlikeye dönüşmeden müdahale edilmesi konusunda duyarlılık gösterilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 248- 617- Ham Tutanak HDP
2 2 02.10.2018 27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine, Endonezya'daki deprem ve tsunamiden kaynaklanan acının paylaşılması gerektiğine, Mahatma Gandi'nin 150'nci doğum yıl dönümüne ilişkin açıklaması 38- 489- Ham Tutanak HDP
2 3 03.10.2018 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na, bir hasta tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Doktor Fikret Hacıosman'a Allah'tan rahmet dilediğine, Selehattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Bekir Kaya, Tuncer Bakırhan, Mukaddes Kubilay ile Gültan Kışanak'ın yargılamalarının devam ettiğine ilişkin açıklaması 38- 562-563 Ham Tutanak HDP
2 3 03.10.2018 Suriye'de silahlı grupları silah bırakmaya teşvik ederek sorunun siyasi yolla çözülmesi konusunda uzlaşılıyorken Türkiye'nin doğrudan güvenliğini ilgilendiren sorunlarda neden siyasi çözümün tercih edilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 152- 599- Ham Tutanak HDP
2 3 03.10.2018 Kavramların evrensel standartlarda ve tutarlı bir şekilde ele alınmasının zorunlu olduğuna aksi takdirde dış politikanın saygın olmayacağına ilişkin açıklaması 164- 604-605 Ham Tutanak HDP
2 3 03.10.2018 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 171- 606- Ham Tutanak HDP
2 5 09.10.2018 Levent Gök'e Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılması gerektiğine, Diyarbakır il eş başkanı başta olmak üzere birçok parti yöneticisinin, Abdurrahman Gök'ün, Nurettin Turgay'ın gözaltına alındıklarına, enflasyonla mücadele paketinin risklerine, Gazi Üniversitesi Başhekimliğinin hayati öneme haiz ameliyatlar dışındaki ameliyatların yapılmamasına ilişkin yazısının açıklama gerektirdirdiğine ve 38'inci ölüm yıl dönümlerinde Mustafa Pehlivanoğlu ile Necdet Adalı'yı da andıklarına ilişkin açıklaması 52- 774-775 Ham Tutanak HDP
2 6 10.10.2018 Modern parlamentonun iki temel esprisi olduğuna, gece yarısı evlerin basılmasının bir güvenlik politikası olup olmadığını öğrenmek istediğine, 10 Ekim Ankara Garı katliamının Van'da anılmasına izin verilmediğine, Çorlu tren faciasıyla ilgili Meclisin inceleme yapmaktan imtina etmemesi gerektiğine, ders kitaplarında gerçekler yazılmadığı sürece Kerbelâ'yı anmanın yeterli olmadığına ve 11 Ekim Hikmet Kıvılcımlı'yı 47'nci ölüm yıl dönümünde saygıyla andığına ilişkin açıklaması 40- 1100-1101 Ham Tutanak HDP
2 6 10.10.2018 Kokteyl terör açıklamasının neye dayanılarak yapıldığını ve içinde kimlerin olduğunu öğrenmek istediklerine, katliamların yaşanmasının nedeninin önceki her katliama gerekli müdahalenin gerekli soruşturmanın yapılmaması olduğuna ilişkin açıklaması 113- 1125- Ham Tutanak HDP
2 8 17.10.2018 Bahaettin Karakoç'u saygıyla andığına, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı değerlendirmenin Mecliste ciddi bir tartışma konusu olması gerektiğine, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde atanamayan ve cebinden sadece 10 lira çıkmış bir öğretmenin intihar etmesinin düşünülmesi gereken bir durum olduğuna, herhangi bir hukuki engel olmamasına rağmen güvenlik soruşturmaları nedeniyle özel kurumlarda bile çalışmasına engel olunanlarla ilgili konunun ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 38- 352-353 Ham Tutanak HDP
2 9 23.10.2018 Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, TBMM TV'nin yayın sürelerine, ailelerin şüpheli asker ölümleriyle ilgili taleplerine, SMA hastalarının yaşadığı mağduriyete, 22 Ekim şair Ciğerhun'u 34'üncü ölüm yıl dönümünde saygıyla andığına ilişkin açıklaması 38- 718-719 Ham Tutanak HDP
2 9 23.10.2018 Bir sorunun araştırılmasını istemenin o sorunun günlük politikaya alet edilmesi olarak ifade edilmesinin Meclise saygısızlık olduğuna ilişkin açıklaması 76- 731- Ham Tutanak HDP
2 9 23.10.2018 Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine ilişkin açıklaması 171- 765- Ham Tutanak HDP
2 10 24.10.2018 Âşık Veysel'i saygıyla andığına, millî eğitim politikalarında bir modeli denemenin, sonuçlarını görmenin bile on yıllarla ifade edilebilecek bir periyoda denk gelmesi gerektiğine, insan sağlığını ciddi biçimde tehdit eden durumlarla karşı karşıya olunduğuna ve yargılama süreci kadar idari soruşturma süreçlerinin, Meclisin denetim işlevininin anayasal sistem içerisinde anlam ifade ettiğine ilişkin açıklaması 40- 826- Ham Tutanak HDP
2 11 30.10.2018 Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 200- 1143- Ham Tutanak HDP
2 11 30.10.2018 Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması 217- 1148- Ham Tutanak HDP
2 11 30.10.2018 Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın sataşma nedeniyle yaptğı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 219- 1149- Ham Tutanak HDP
2 14 06.11.2018 4 Kasım 2016 tarihinin Türkiye demokrasisine bir kara leke olarak geçeceğine, Kars'ta yaşanan gözaltılara, yasal etkinliğe katılanların "risk analizi" diye ifade edilen muameleye maruz kalmalarının kabul edilemez olduğuna ve belediyelerdeki suistimaller, sağlıksız harcamalar, keyfî görevlendirmelerle ilgili bir açıklamanın yapılmasının önemine ilişkin açıklaması 50- 306-307 Ham Tutanak HDP
2 15 07.11.2018 7 Kasım 1980 tarihinde dövülerek öldürülen İlhan Erdost'u rahmetle andığına, Millî Eğitim Bakanının Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarına, FATİH Projesi'nin sonuçlarının kamuoyuna aktarılması ve şüpheli asker ölümleriyle ilgili Parlamentonun üzerine düşeni yapması gerektiği ile Yemen'de her gün hayatını kaybeden onlarca çocuğa dikkat çekmek istediğine ilişkin açıklaması 42- 399-400 Ham Tutanak HDP
2 15 07.11.2018 Grup önerilerinin içeriğinin belli olduğuna ve konunun araştırılmasını istediklerine ilişkin açıklaması 102- 420- Ham Tutanak HDP
2 16 13.11.2018 Yemen'de yaşananların insanlığın ayıbı olduğuna, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın bedelini sivillerin ödediğine, Orta Doğu'daki sorunların siyasal yöntemlerle çözülmesi konusunda duyarlı olunmasına, Türkiye'nin sorunlarının barışçı yollarla çözümünün önemli olduğuna, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevi eylemine, Karar gazetesinin reklamdan mahrum bırakılmasının basın özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğuna, Kürşat Bumin'e Allah'tan rahmet dilediğine, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in yargılanma sürecine ilişkin açıklaması 46- 573-575 Ham Tutanak HDP
2 16 13.11.2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 56- 577- Ham Tutanak HDP
2 19 20.11.2018 Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet dilediğine, Mevlit Kandili'nin bugün ifade ettiği anlamıyla da yüzleşilmesi gerektiğine, "Dünya bize atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emanetidir." sözü gereği hiç kimsenin mirasyedi gibi davranma lüksünün olmadığına, iki yılı aşkın tutukluluğun Türkiye iç hukuku ve AİHM açısından kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması 48- 1011-1012 Ham Tutanak HDP
2 20 21.11.2018 Zonguldak ili Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada ölen işçilere Allah'tan rahmet dilediklerine, taşeronun taşeronu sistemiyle iş yapıldığına, Soma faciasını yaşamış bir ülke olarak maden ocakları konusuna daha sorumlu yaklaşmak gerektiğine, Uğur Kaymaz'ın ölümüyle ilgili yargı sürecine ilişkin açıklaması 41- 50-51 Ham Tutanak HDP
2 20 21.11.2018 AİHM kararlarının ve Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışılabileceğine, hukukun gerektirdiğini bir an önce yerine getirme sorumluluğunun siyasal iktidarda olduğuna ilişkin açıklaması 55- 55- Ham Tutanak HDP
2 20 21.11.2018 Türkiye'nin AİHM yargıçlığı için uygun aday sunamadığına ve bir dönemin yargılama süreçlerinde FETÖ damgası varsa milletvekilleriyle ilgili fezlekelerin cezaevinde olan hâkim ve savcılar marifetiyle hazırlandığına ilişkin açıklaması 66- 59- Ham Tutanak HDP
2 21 22.11.2018 Suruç katliamında hayatını kaybedenleri anarak yargılama sürecinin etkin ve ciddi sonuç vermesini umut ettiklerine, hiçbir güvenlik gerekçesi ortaya konulamayacak nedenlerden dolayı insanların hayatını kaybettiğine, işsizliğin bedelinin sadece ekonomide rakamlardan ibaret olmayıp toplumsal sorun olduğunun bilincinde olarak siyasi sorumluluğun üstlenilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 40- 202-203 Ham Tutanak HDP
2 25 04.12.2018 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne, savunma avukatlarının maruz kaldığı muamele ile muhalif medyanın tabi olduğu muamelenin siyasal sistemin demokratikliğinin göstergesi olduğuna, Ayşe Düzkan, Ragıp Duran, Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi'nin aldığı cezanın kabul edilemez olduğuna, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine, başka partilerin tutum ve tavırlarını çarpıtarak kamuoyuyla paylaşmanın siyasi ahlakla bağdaşmayacağına ilişkin açıklaması 49- 782-783 Ham Tutanak HDP
2 25 04.12.2018 İdris Baluken, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezalarının onandığına ve söyledikleri sözler dışında herhangi bir suç isnat edilmemesine rağmen aldıkları cezanın HDP'ye yönelik bir karar olduğuna ilişkin açıklaması 111- 805- Ham Tutanak HDP
2 25 04.12.2018 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 117- 807- Ham Tutanak HDP
2 25 04.12.2018 Yargıyla ilgili bir sürü mağduriyet varken, yıllarca davalar bitmezken "Çok normal ve olağan bir şey gerçekleşti." denilmesini kamuoyunun takdirine bıraktığına ilişkin açıklaması 131- 811- Ham Tutanak HDP
2 25 04.12.2018 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 148- 817- Ham Tutanak HDP
2 25 04.12.2018 Emeklilikte yaşa takılanların uğradığı haksızlığın giderilmesi için önergenin lehinde oy kullanacaklarına ilişkin açıklaması 172- 826- Ham Tutanak HDP
2 26 05.12.2018 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84'üncü yıl dönümü vesilesiyle Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ve kadın belediye başkanlarının cezaevinde olmasının Türkiye için geriye gidiş olduğuna, üçüncü havalimanı işçilerinin davasına ilişkin açıklaması 57- 920-921 Ham Tutanak HDP
2 26 05.12.2018 AİHM kararlarının tartışılabileceğine ve kanunlar uygulanmak istenmiyorsa 90'ıncı maddenin Anayasa'dan çıkartılması gerektiğine ilişkin açıklaması 119- 941- Ham Tutanak HDP
2 26 05.12.2018 Eşitlik kelimesinin eşitsizliğin varlığını ifade ettiğine ve eşitsizliğin bir türünün de ayrımcılık olduğuna ilişkin açıklaması 296- 995- Ham Tutanak HDP
2 26 05.12.2018 İbadethanelerle ilgili bir tanımlama, bir statü ve bir kıyas niyetinde olmadığına ilişkin açıklaması 306- 998- Ham Tutanak HDP
2 27 06.12.2018 Tutuklu Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'e destek için parti büroları içerisinde yapılan eylemlere müdahale edildiğine, Sırrı Süreyya Önder'in teslim olurken sarf ettiği sözlerine, asgari ücret tartışmalarına, ücretli öğretmenlerin mağduriyetine, seçim kampanyalarında sorunun demokrasi sorunu olduğuna ve fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine ilişkin açıklaması 41- 1053-1054 Ham Tutanak HDP
2 27 06.12.2018 Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve demokrasiyi korumanın ancak hak ve özgürlüklere saygıyla mümkün olacağına ilişkin açıklaması 53- 1057-1058 Ham Tutanak HDP
2 29 11.12.2018 Bu kadar da olmaz dedirtecek işler yapılmaya başlanınca bir ülkede, keyfilikten kimin, nasıl, hangi gerekçeyle mağdur edileceğinin kuralının kalmayacağına ve bir bildiriye imza attığı için Gençay Gürsoy'un ceza aldığına ilişkin açıklaması 330- 156-157 Ham Tutanak HDP
2 29 11.12.2018 Uzun süredir ücret alamadıkları için intihar etmek amacıyla inşaatın çatısına çıkan işçiler için muhatap bulunamadığını Genel Kurulun takdirine sunduğuna ilişkin açıklaması 463- 204- Ham Tutanak HDP
2 30 12.12.2018 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 151- 374- Ham Tutanak HDP
2 30 12.12.2018 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 154- 375- Ham Tutanak HDP
2 30 12.12.2018 İnsanların cezaevlerinde birtakım şeylere tepki vermesinin sebebi anlaşılırsa hukuk devletinin gerektirdiği bir anlayışın egemen kılınabileceğine ilişkin açıklaması 227- 402- Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlere ve HDP Bozova Belediye Başkanı adayı Yusuf Yetim'e Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğine, bu tip kazaların tekrarlanmaması için ciddi bir tavrın ortaya çıkması gerektiğine ilişkin açıklaması 28- 539- Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Hızlı tren faciası sonrasında yapılan bilgilendirmenin yanlış olduğuna, Ankara-Sincan arasında sinyalizasyon sisteminin olmadığını öğrendiklerine ve yaşanan kazayla ilgili Meclise ciddi bir açıklamanın yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 141- 570-571 Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun iddia edilen standartta olup olmadığına ve insan haklarının ahlaki tutarlılık gerektiren bir alan olduğuna ilişkin açıklaması 213- 596-597 Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 217- 598-599 Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 İddia edilen suç ne olursa olsun kişiye özel uygulamanın Türkiye'nin iç hukuku ve evrensel hukuk açısından izahının olamayacağına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 316- 634- Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Ortak vatanda ortak sembollerle kan dökmeden nasıl yaşanacağının, hangi hukukla birlikte olunacağının konuşulması gerektiğine ilişkin açıklaması 353- 645-646 Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Siyasi aktörlerle siyasi mücadele etmek yerine yargı yoluyla tutuklamayı savunmanın yanlış olduğuna ilişkin açıklaması 395- 661- Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 398- 662- Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 489- 692-693 Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Kralkızı Barajı'nın kapaklarından birinin açılması nedeniyle Dicle Nehri üzerindeki yerleşim yerlerinin boşaltılması için Diyarbakır Valiliği tarafından uyarı yayınlandığına ilişkin açıklaması 529- 707- Ham Tutanak HDP
2 31 13.12.2018 Söz söylerken dikkatle, özenle konuşulması gerektiğine ilişkin açıklaması 594- 733- Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Sincan-Ankara arasında sinyalizasyon sisteminin olup olmadığı sorusunun cevabını alamadıklarına ve Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Yargı Konferansı'ndaki ifadelerine ilişkin açıklaması 56- 836-837 Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Her konuşmacıdan sonra yeni bir tartışma yapmanın çalışmanın verimliliği açısından sıkıntı doğurduğuna, hem Orta Doğu'da hem de ülkede en büyük ihtiyacın barış olduğuna ilişkin açıklaması 135- 869-870 Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Sporun hangi niyetle ve nasıl bir işlev göreceğine karar vermenin önemli bir tercih olduğuna, Mahmur Kampı amacı dışında kullanılıyor ve Türkiye'ye yönelik tehdit içeriyorsa diplomatik yollarla önüne geçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 221- 895-896 Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Bu coğrafyada hiçbir kültürün dışlanmaması ve hiçbir toplumun insanlık dışı muameleye maruz kalmaması dileğiyle Ezidilerin Ezi Bayramı'nı kutladığına ilişkin açıklaması 295- 922- Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Başka dillerin, kimliklerin varlığı Türk diline, Türk kültürüne, Türk kimliğine tehdit olarak algılanırsa burasının diller, kimlikler, kültürler mezarlığı hâline geleceğine ilişkin açıklaması 416- 962-963 Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarfettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 454- 978- Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarfettiği "Yalana alışmışlar." ibaresinin bütün grubu ilzam ettiğine ve özür dilenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 459- 979-980 Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Yalana alışmışlar ibaresini sıradanlaştırmanın siyasetçi kimliğini, siyasete olan güveni ayaklar altına almak demek olduğuna ilişkin açıklaması 465- 982- Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde Bakanın bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görünmesi konusunda AK PARTİ Grubunun ne düşündüğünü öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 494- 990- Ham Tutanak HDP
2 32 14.12.2018 Türkiye'de uyuşturucu ticaretinin ve uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşmasının sebeplerinin yanlış yerde arandığına ilişkin açıklaması 509- 996- Ham Tutanak HDP
2 33 15.12.2018 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelere ilişkin açıklaması 44- 104-105 Ham Tutanak HDP
2 33 15.12.2018 Cezaevinde de, toplumsal olaylara müdahalede de hukukun egemen olması gerektiğini savunduklarına ilişkin açıklaması 48- 106-107 Ham Tutanak HDP
2 33 15.12.2018 İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76- 114- Ham Tutanak HDP
2 33 15.12.2018 İdari soruşturma sürecinin saygın biçimde gerçekleşmesi için siyasi sorumlunun ya da en üst düzey bürokratın geçici olarak da olsa görevi bırakmasının önemli olduğuna ilişkin açıklaması 498- 268- Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 Mustafa Şentop'un birleşimi yönetiş biçiminin nasıl olacağını, McKinsey'in nasıl ve niye savunulduğunu, ülkedeki Amerikan üslerinin nerede ve kaç tane olduğunu, muhalif medyanın olmadığı bir zamanda medyaya ne dersi verildiğini öğrenmek istediğine ve mülteci sorununun sonuç olduğuna ilişkin açıklaması 35- 407-409 Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 Bütün yanlış politikaların yükünün İçişleri Bakanlığına kalmış olmasının Bakanlığın en büyük bahtsızlığı olduğuna ve bir devleti başka yapılanmalardan ayıran şeyin hangi koşullar olursa olsun, muhatap kim olursa olsun hukuka bağlı kalmak olduğuna ilişkin açıklaması 108- 432-434 Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Maraş milletvekillerine ve Maraşlılara yaptığı çağrının acıları birlikte analım, birlikte hatırlayalım ve tekrarlamayalım duygusu taşıdığına ilişkin açıklaması 165- 454-455 Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 169- 455-456 Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın "Üç hilali de gösteren fotoğrafları sergilemek provokatif bir davranıştır ve alçaklıktır." ifadesinin kabul edilemez olduğuna ve milletvekillerinin temiz dil kullanmaya özen göstermesi gerektiğine ilişkin açıklaması 220- 473- Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 Konya Büyükşehir Belediyesine ait araçların niçin Rakka'da olduğunun açıklanması gerektiğine, Galatasaray taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan gerilime ve uyuşturucunun yaygınlaşmasının sebeplerinin yanlış yerde arandığına ilişkin açıklaması 374- 526-527 Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 Atanmışlar ile seçilmişler arasındaki ilişkinin demokrasi tarihi olduğuna, AK PARTİ'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'ın "Kürtçe zorunlu ders olsun." ifadelerine ilişkin açıklaması 534- 580-581 Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 Şevket Bülent Yahnici'nin "Eğer polis temiz olursa toplum temiz olur ama polisin içerisinde bu tip işlere bulaşanları teşhir etmek de aslında kurumu yıpratmak değil, tam tersine hukuka bağlılıktır." sözlerine ilişkin açıklaması 576- 599- Ham Tutanak HDP
2 34 16.12.2018 Sayıştay raporlarının gereğinin yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 581- 600-601 Ham Tutanak HDP
2 35 17.12.2018 17-25 Aralığın hem işçi hakları açısından hem milletvekillerinin ve Parlamentonun saygınlığı açısından hem de demokrasi açısından son derece önemli olduğuna ilişkin açıklaması 74- 663-664 Ham Tutanak HDP
2 35 17.12.2018 Bir ülkede toplumun diğer kesimlerini rahatsız etmeden kendisini sokakta ifade etmenin imkânı yokmuş gibi algı oluşturulursa o ülkenin demokratik ülkeler kategorisinden çıkacağına ve bir sunucunun "Gezi'ye katılanların başları koparılmalı." sözlerine sessiz kalınırsa Türkiye'nin Suçluların İadesi Anlaşması'nı işletemeyeceğine ilişkin açıklaması 83- 666-667 Ham Tutanak HDP
2 35 17.12.2018 Türkiye'nin 17-25 Aralık konusunda uluslararası arenada zor duruma düşürüldüğüne ve toplantı gösteri yürüyüşleriyle ilgili AİHM'de tazminata mahkûm edildiği çok sayıda dava olduğuna, bütçe görüşmelerinin ruhu, saygınlığı açısından rücu davalarıyla ilgili inandırıcı açıklamaların yapılmasının önemli olduğuna ilişkin açıklaması 197- 705-706 Ham Tutanak HDP
2 35 17.12.2018 Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un konuşmasındaki ifadenin Suriye'nin bir leş gibi görülmemesi gerektiğine dair vurgu olduğuna, Suriye'deki vesayet savaşını doğru bulmadıklarına ve özgürlüklerin önü açılırsa çatışmanın zemininin ortadan kalkacağına ilişkin açıklaması 307- 740-742 Ham Tutanak HDP
2 35 17.12.2018 Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 325- 747-748 Ham Tutanak HDP
2 36 18.12.2018 İşsizlik yok fakat kimse çalışacak iş bulamıyor, kimse çalışmıyor fakat üretim artıyor, üretim patlıyor ama fiyatlar düşmüyor, yakında ucuzluk olacak ama kimse memnun değil, kimse memnun değil ama seçimde herkes partiye oy veriyor ibaresinin yer aldığı Duma'ya sunulan raporun şu an içinde bulunulan hâli çok iyi aktardığına ilişkin açıklaması 392- 1049- Ham Tutanak HDP
2 36 18.12.2018 Siyasette haksız rekabet pozisyonu devam ettiği müddetçe, keyfî gözaltılar devam ettiği müddetçe ekonomiyi rayına oturtmanın mümkün olmayacağına ilişkin açıklaması 108- 960-961 Ham Tutanak HDP
2 36 18.12.2018 Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 117- 963- Ham Tutanak HDP
2 37 19.12.2018 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 33- 37-38 Ham Tutanak HDP
2 37 19.12.2018 30 kişinin ölümüne sebebiyet veren bir vakanın anılmaya ve sorumlularından hesap sorulmaya değer olduğuna, cezaevinde kalanların cezasını çekmesinin başka bir şey, insanca muamele görmesinin başka bir şey olduğunun unutulmaması gerektiğine ilişkin açıklaması 99- 58-59 Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 Konunun teknik boyutu ile siyasi sorumluluk boyutunun ayrı tartışılması gerektiğine ilişkin açıklaması 89- 260- Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 Kürsüdeki her konuşmaya görüş beyan etme sürecine girilirse verimli çalışma yapılamayacağına ilişkin açıklaması 123- 269-270 Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 Gezi'ye katılanlar faiz lobisinin ve dış güçlerin aleti olmuşsa faizleri çıkaranların nasıl siyaset yaptığını, kimin adına yaptığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 228- 307- Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 Hâlâ kan akmaya devam ediyorsa siyasetçinin kınamanın ötesinde siyasi sorumluk alması gerektiğine ilişkin açıklaması 316- 336- Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 Teröristle mücadele ile terörle mücadele arasındaki farka dikkat edilmesi ve şiddeti doğuran ortamın ortadan kaldırılmasının önemsenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 319- 337-338 Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve İhsan Eliaçık'ın gözaltına alındığına ilişkin açıklaması 391- 359- Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasında herhangi bir ayetten bahsetmediğine ilişkin açıklaması 416- 368- Ham Tutanak HDP
2 39 21.12.2018 Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin 10 sıra sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 388- 700-701 Ham Tutanak HDP
2 40 25.12.2018 22 Aralık Sarıkamış'ta on binlerle ifade edilen askerin donarak hayatını kaybetmesinin 104'üncü yıl dönümüne, 28 Aralık Roboski'de uçaklardan yapılan ateşle 34 kişinin hayatını kaybetmiş olmasının 7'nci yıl dönümüne ve Mustafa Öztürk'ün yazısına ilişkin açıklaması 34- 804-805 Ham Tutanak HDP
2 40 25.12.2018 Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin "İpe sapa gelmez." ifadesinin temiz bir dil olmadığına ve aynen iade ettiklerine ilişkin açıklaması 45- 808- Ham Tutanak HDP
2 40 25.12.2018 Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 47- 809- Ham Tutanak HDP
2 40 25.12.2018 Darbeye giden koşulları ortadan kaldırmayı ve demokrasi çağrılarını önemsediklerine ama darbe çağrısının, ister koşulları oluşturma ister otoriter rejimi inşa etme biçiminde olsun, karşısında olduklarına ilişkin açıklaması 171- 844- Ham Tutanak HDP
2 40 25.12.2018 İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 199- 853- Ham Tutanak HDP
2 40 25.12.2018 Roboski'yle ilgili devam eden yargılama sürecinin olmadığına ve ilk mahkeme sürecinin işletilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 202- 854- Ham Tutanak HDP
2 40 25.12.2018 Partilerin destek vermesi hâlinde Kadir Sakçı'nın ölümüyle ilgili konunun araştırılması için Mecliste komisyon kurulmasını talep edeceklerine ve niyetlerinin gerilimi yükseltmek olmadığına ilişkin açıklaması 275- 877- Ham Tutanak HDP
2 41 26.12.2018 RTÜK tarafından Halk TV ve FOX TV'ye verilen para ve yayın durdurma cezasına, siyaseti farklılıklara, eleştiriye tahammül konusunda, darbeye giden koşullara karşı dikkatli olma konusunda uyarmak zorunda olduklarına ilişkin açıklaması 188- 1016-1017 Ham Tutanak HDP
2 41 26.12.2018 Cezaevinde ya da dışarıda cezası infaz edilenlerin sayısının suçu ve suç üreten sistemi konuşmayı gerektirdiğine, asgari ücretteki artışın reel karşılığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinin doğru olduğuna, yereldeki sorunları paylaştıklarına ama bunlarla ilgili ciddi denetim işlevinin yapılmadığına ilişkin açıklaması 37- 962-963 Ham Tutanak HDP
2 44 10.01.2019 Oturum Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Levent Gök'e Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un yaşadığı olaya gösterdiği duyarlılık için teşekkür ettiğine, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, KHK mağdurlarının mağduriyetlerinin devam ettiğine, uyuşturucu trafiğinde kamu gücünün kullanılması konusunun üstünün örtülmeyip sorumluların ortaya çıkartılması gerektiğine ve Kars'ta taşeron olarak çalışan belediye işçilerinin mağduriyetine ilişkin açıklaması 48- 435-436 Ham Tutanak HDP
2 44 10.01.2019 23 ve 24'üncü Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın vefatına ilişkin açıklaması 247- 499- Ham Tutanak HDP
2 45 15.01.2019 15 Ocak Nazım Hikmet'in doğumunun 117'nci yıl dönümüne, Cumhurbaşkanının seçmen kayıtlarını gündeme getiriş biçimi ile diğer partilerin kamuoyuyla paylaştığı bilgelerin seçimin meşruiyetini gölgede bırakacak nitelikte olduğuna, Suriye politikasıyla ilgili yapılan açıklamaların çelişkili olduğuna ilişkin açıklaması 32- 586- Ham Tutanak HDP
2 45 15.01.2019 Isparta Milletvekili Recep Özel'in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 92- 609- Ham Tutanak HDP
2 46 16.01.2019 Genç işsizlik rakamlarının âdeta ekonomik OHAL ilan etmeyi gerektirecek düzeyde olduğuna, sırf eleştiri yapıyor diye insanların görevinden uzaklaştırılmasını makul görmediklerine, Libya Parlamento Sözcüsü el-Maryami'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına, seçmen kayıtlarıyla ilgili tartışmaların seçime gölge düşürecek düzeyde olduğuna ve konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 43- 742-743 Ham Tutanak HDP
2 47 17.01.2019 Her partinin neden, nerede, nasıl durduğunu kendi seçmenine, bütün ülkeye izah etme zorunluluğunun ve sorumluluğunun olduğuna ilişkin açıklaması 221- 1013- Ham Tutanak HDP
2 47 17.01.2019 19 Ocak Hrant Dink'in katledilişinin 12'nci yıl dönümüne, 17 Ocak Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinin 71'inci gününü tamamladığına, tecritin insanlık suçu olduğuna ve partilerüstü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine, insanların seçime olan güvenini sarsmaya hiç kimsenin hakkının olmadığına, Doğu Ekspresi seferlerine ilişkin açıklaması 39- 955-956 Ham Tutanak HDP
2 47 17.01.2019 Bir siyasi hesaplaşmanın, bir devrisabık yaratmanın arayışında olmadıklarına ilişkin açıklaması 88- 971- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 39 21.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Tümü münasebetiyle 352- 690-695 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 9 23.10.2018 Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, açıklaması üzerine konuşması - 741- Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın 1 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 325- 322-323 Ham Tutanak HDP
2 28 10.12.2018 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 380- 132-133 Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 5 13.07.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 14- 81-82 Ham Tutanak HDP
1 6 16.07.2018 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 14- 112- Ham Tutanak HDP
2 2 02.10.2018 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 109- 512-513 Ham Tutanak HDP
2 45 15.01.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 78- 604-605 Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 186- 281-285 Ham Tutanak HDP
2 26 05.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 171- 956-958 Ham Tutanak HDP
2 27 06.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 127- 1084-1086 Ham Tutanak HDP
2 47 17.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 253- 1023-1026 Ham Tutanak HDP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop'un, kanun görüşmelerine geçerken İç Tüzük'e uygun olarak davranıp davranmadığı ve çalışma usullerine uyup uymadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 129- 264-265 Ham Tutanak HDP
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 10 24.10.2018 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 237- 889-893 Ham Tutanak HDP
İç Tüzük Değişikliği Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 5 09.10.2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle 113- 795-799 Ham Tutanak HDP