ERKAN BAŞ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ GÖRÜŞMELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 102 15.07.2019 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 66- 206-207 Ham Tutanak TİP
23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 69 23.04.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle - 603-604 Ham Tutanak TİP
3 88 23.04.2020 Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 65- 74-76 Ham Tutanak TİP
4 77 23.04.2021 Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 51- 388-391 Ham Tutanak TİP
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 31.10.2018 Milletvekili olarak görevlerinin susturulan insanların sesi olmak olduğuna ve on aydır cezaevinde tutulan Berkay Ustabaş'ın serbest bırakılmasını tüm öğrenci arkadaşlarının talep ettiğine ilişkin açıklaması 401- 172-173 Ham Tutanak TİP
2 28 10.12.2018 Parlamentoda grubu olmayan partiler ile bağımsız milletvekillerinin temsil ettikleri kitlenin görüşlerini ifade edebilme koşullarının yaratılması gerektiğine ilişkin açıklaması 55- 34-35 Ham Tutanak TİP
2 29 11.12.2018 Parlamentonun çok partili biçimde şekillendiği için bütün görüşlerin ifade edilmesini önemsediklerine, emekçi düşmanı, antidemokratik bir bütçeyle karşı karşıya olunduğuna ve muhalefetin sözlerini dinlemesi konusunda Adalet ve Kalkınma Partisini uyardığına ilişkin açıklaması 97- 68-69 Ham Tutanak TİP
2 31 13.12.2018 Hızlı tren kazasında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğine, 13 Aralık Erdal Eren'in ölümünün 38'inci yıl dönümüne, işçi mezarlığına dönen üçüncü havalimanının, çevre düşmanı Karabiga Termik Santrali'nin, Hasankeyf'i sular altında bırakan Ilısu Barajı'nın AKP döneminde hayata geçirilen projeler olduğuna ilişkin açıklaması 263- 613-614 Ham Tutanak TİP
2 35 17.12.2018 Emperyalizmin maşası örgütün 16 Aralıkta da, 2010'da da, 2005'te de suç işlediğine ve iktidarın bu suçlara ortak olduğuna, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının FETÖ terör örgütüyle iltisakının olup olmadığını ve terör örgütünün sahibi olduğu bilinen şirketlerin bu belediyelerden ne kadar ihale aldığını, bu ihalelerden kaç para kazandığını ve bu kazandıkları paraları halk düşmanı faaliyetlerinde kullanıp kullanmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 297- 737-738 Ham Tutanak TİP
2 43 09.01.2019 Türkiye işçi sınıfı başta olmak üzere emeğiyle, alın teriyle yaşayan tüm yurttaşların yeni yılını kutladığına, TOKİ ve İZBAN işçilerinin haklarının verilmesi gerektiğine, TBMM Başkanı sıfatını taşıyan kişinin Anayasa hükümlerine aykırı bir eylem süreci içerisinde olduğuna ve bu usulsüzlüğe izin verilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması 64- 265-266 Ham Tutanak TİP
2 45 15.01.2019 Sarayın ihtiyaçlarını karşılayan her yasa teklifinin tüm engelleme çabalarına rağmen Parlamentodan çıktığına, sadece alın terinin, emeğinin karşılığını isteyen insanların talebinin karşılaması gerektiğine ilişkin açıklaması 139- 627- Ham Tutanak TİP
2 56 21.02.2019 Halkın iradesinin ve taleplerinin Parlamentoya yansıtılabilmesi için grubu olmayan siyasi partiler ile bağımsız milletvekillerinin konuşma hakları konusunda düzenleme yapılması gerektiğine, Merve Demirel olayını haberleştiren gazetecinin gözaltına alınması olayına ilişkin açıklaması 66- 1037-1038 Ham Tutanak TİP
2 81 22.05.2019 Parlamentonun grubu olmayan siyasi partilere mensup milletvekillerinin söz hakkının güvence altına alınması konusundaki eksikliğine, TRT bünyesindeki istihdam fazlası personele, Demirören medya grubundaki güvenlik şirketi çalışanlarının mağduriyetine, İstanbul Silivri'deki Kale Kayışları fabrikasında direnişlerini sürdüren işçilerin her alanda yanında duracaklarına ilişkin açıklaması 60- 661-662 Ham Tutanak TİP
2 93 25.06.2019 Gezi direnişi davasına, 23 Haziranda gerçekleştirilen seçimin sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olarak değerlendirilemeyeceğine ve Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ettiğine, Türkiye İşçi Partisi ile üyelerinin töhmet altında bırakılıp tehdit edilemeyeceğine ilişkin açıklaması 161- 1201-1202 Ham Tutanak TİP
2 94 26.06.2019 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 183- 77-78 Ham Tutanak TİP
2 94 26.06.2019 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 187- 79- Ham Tutanak TİP
3 7 16.10.2019 Parlamentoda grubu olmayan partilere dönük eşitsiz yaklaşımın devam ettiğine ilişkin açıklaması 73- 188-189 Ham Tutanak TİP
3 14 06.11.2019 Meclis İçtüzüğü'ünün çoğunluğu korumak üzere hazırlanmış antidemokratik bir İç Tüzük olduğuna, milyonlarca insanın hakkını savunma görevlerini hiçbir gücün engelleyemeyeceğine, İstanbul ili Fatih ilçesinde cereyan eden 4 kardeşin toplu intihar olayının cinayet olduğuna ve AK PARTİ'nin iktidarda olduğu on yedi yılın sonunda yoksulluktan, açlıktan intihar eden insanları olan bir ülke yaratıldığına ilişkin açıklaması 360- 656-657 Ham Tutanak TİP
3 25 03.12.2019 Bütçe görüşmelerinde Parlamentoda grubu olmayan partilere de söz hakkı tanınmasını ve yoksul halkımız için bütçe yapma sorumluluğunun değerlendirileceğini umduğuna, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, 8 Aralık Pazar günü İstanbul Bakırköy Meydanı'nda İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin emekçilerin taleplerini dile getirecekleri bir miting düzenleyeceğine, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için Parlamentonun sorumluluk üstlenmesi gerektiğine, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen teklif maddesinin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesine ilişkin açıklaması 95- 368- Ham Tutanak TİP
3 27 05.12.2019 3 Aralık günü Genel Kurulda okunan Danışma Kurulu önerisine ret oyu kullandığına, Meclis Başkanlığına verdiği dilekçeyle 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yapılacak görüşmelere ilişkin söz talebinde bulunduğuna, İç Tüzük 60 ve 61'de söz alma ile söz sırasının nasıl dağıtılacağının tanımlandığına ilişkin açıklaması 89- 47-48 Ham Tutanak TİP
3 82 11.04.2020 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in 207 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 24'üncü maddesiyle ilgili önergeler üzerinde yaptığı işlemin İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna ve usul tartışması açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması 231- 882-884 Ham Tutanak TİP
3 117 23.07.2020 Soma'da Geventepe, Işıklar ve Atabacası ocaklarında ara vermeden çalışan işçilerin kıdemlerinin birleştirilip birleştirilmeyeceğini, ihbar tazminatları sosyal hakları ve iş kazaları nedeniyle kazanılan tazminatların ödenip ödenmeyeceğini, Uyar Madencilik tarafından mağdur edilen işçilerin akıbetini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 186- 276- Ham Tutanak TİP
3 117 23.07.2020 225 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesiyle ilgili vermiş olduğu önergesinin işleme alınmaması nedeniyle Başkanlığın tutumu hakkında usul tartışması açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması 189- 278-279 Ham Tutanak TİP
4 22 02.12.2020 Kabul edilen Danışma Kurulu kararıyla bütçe görüşmelerinin usulünün kararlaştırıldığına, bu oylamada "hayır" oyu verdiğine, bu karar gereği grubu olmayan partilere mensup milletvekillerinin konuşmamasının karar altına alındığına, Mecliste grubu bulunmayan 17 milletvekili bulunduğuna, geçen yıl sağlanan uzlaşıyla grubu bulunmayan partilere mensup milletvekillerine açılışta ve kapanışta konuşma hakkı verildiğine ve siyasi partilerin bu yıl için de söz konusu öneriyi değerlendirmelerini umduğuna ilişkin açıklaması 216- 111- Ham Tutanak TİP
4 24 07.12.2020 İç Tüzük'ün 63'üncü maddesine göre, Oturum Başkanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u usule uymaya davet etmek üzere bir usul tartışması açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması - 35-36 Ham Tutanak TİP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 49- 246-248 Ham Tutanak TİP
3 28 09.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin İlk Görüşmesi münasebetiyle 436- 149-151 Ham Tutanak TİP
3 37 18.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 144- 856-857 Ham Tutanak TİP
3 38 19.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 313- 128-130 Ham Tutanak TİP
3 39 20.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Tümü münasebetiyle 289- 312-314 Ham Tutanak TİP
4 35 18.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Tümü münasebetiyle 295- 550-553 Ham Tutanak TİP
HÜKÛMETİN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 7 16.10.2019 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ve uluslararası gelişmelere ilişkin yürütme adına gündem dışı açıklaması nedeniyle şahsı adına konuşması 89- 194-196 Ham Tutanak TİP
3 71 19.03.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, coronavirüs salgını riski, mevcut durum ve alınan tedbirlere ilişkin Hükûmet adına gündem dışı açıklaması nedeniyle şahsı adına konuşması 105- 360-363 Ham Tutanak TİP
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 105 18.07.2019 On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 241- 800-803 Ham Tutanak TİP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 11 03.11.2020 (10/3200, 3361, 3362, 3364, 3365) No.lu Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle 181- 346-348 Ham Tutanak TİP
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 108 07.07.2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi münasebetiyle 70- 231-232 Ham Tutanak TİP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 46 16.01.2019 Milletvekilinin emekçi halka karşı sorumluluğuna ilişkin gündem dışı konuşması 12- 731-732 Ham Tutanak TİP
2 89 13.06.2019 Grubu olmayan siyasi partilerin Meclis çalışmalarına etkin katılımının sağlanmasına ilişkin gündem dışı konuşması 12- 605-607 Ham Tutanak TİP
3 49 29.01.2020 İşçi sınıfı açısından Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin gündem dışı konuşması 10- 18-19 Ham Tutanak TİP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 29 11.12.2018 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 105- 71-72 Ham Tutanak TİP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 370- 483-484 Ham Tutanak HDP
2 6 10.10.2018 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 306- 1183-1184 Ham Tutanak TİP
2 8 17.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 327- 443-444 Ham Tutanak TİP
2 54 19.02.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 273- 847-848 Ham Tutanak TİP
2 56 21.02.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 342- 1117-1119 Ham Tutanak TİP
2 84 28.05.2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 273- 1122-1124 Ham Tutanak TİP
2 88 12.06.2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 242- 576-578 Ham Tutanak TİP
2 94 26.06.2019 Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 173- 74-76 Ham Tutanak TİP
2 100 10.07.2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 361- 1131-1133 Ham Tutanak TİP
3 16 12.11.2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 174- 905-907 Ham Tutanak TİP
3 20 20.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 295- 627-628 Ham Tutanak TİP
3 84 13.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 148- 292-293 Ham Tutanak TİP
3 86 15.04.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 489- 785-787 Ham Tutanak TİP
3 111 10.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 535- 920-921 Ham Tutanak TİP
3 117 23.07.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 360- 334-336 Ham Tutanak TİP
3 118 28.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 522- 550-552 Ham Tutanak TİP
4 12 04.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 212- 533-534 Ham Tutanak TİP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 82 11.04.2020 207 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 24'üncü maddesiyle ilgili önergeler üzerinde yapılan işlemin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 241- 886-887 Ham Tutanak TİP
3 117 23.07.2020 İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen maddeler üzerinde siyasi parti grupları dışında milletvekillerinin önergesinin işleme alınıp alınamayacağı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 195- 280-281 Ham Tutanak TİP
4 24 07.12.2020 İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın söz hakkına ilişkin verdiği dilekçenin işleme alınıp alınmayacağı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 71- 36-37 Ham Tutanak TİP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 76 01.04.2020 Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 193- 83-84 Ham Tutanak TİP
4 59 16.03.2021 Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 254- 128-130 Ham Tutanak TİP
VERİLENLER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 109 08.07.2020 İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a 222 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasında sarf ettiği bazı ifadeleri nedeniyle İç Tüzük'ün 157'nci maddesine göre uyarma cezası verilmesi münasebetiyle 412- 483-486 Ham Tutanak TİP
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 41 02.01.2020 Cumhurbaşkanlığının, Türkiye'nin millî çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1044) münasebetiyle 116- 97-99 Ham Tutanak TİP