SAİT DEDE
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 22 23.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 36 18.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 235- 1000-1001 Ham Tutanak HDP
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 28- 239-241 Ham Tutanak HDP
4 31 14.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 7'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 338- 652-654 Ham Tutanak HDP
4 32 15.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 49- 849-851 Ham Tutanak HDP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 50 23.02.2021 (10/242, 349, 392, 394, 397, 401) No.lu Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 141- 91-94 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 23 28.11.2018 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'da katledilen Tahir Elçi'yi saygıyla andığına ve Hakkâri ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 11- 435-436 Ham Tutanak HDP
3 70 18.03.2020 Sağlık emekçilerinin sorunları ve coronavirüs salgınına ilişkin gündem dışı konuşması 10- 239-241 Ham Tutanak HDP
4 86 01.06.2021 Hakkâri'de yaşanan insan hakkı ihlallerine ilişkin gündem dışı konuşması 13- 478-479 Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 94 26.06.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 95- 48-50 Ham Tutanak HDP
3 69 17.03.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 90- 65-67 Ham Tutanak HDP
3 105 30.06.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 136- 528-529 Ham Tutanak HDP
4 2 06.10.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 121- 65-66 Ham Tutanak HDP
4 65 30.03.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 74- 830-831 Ham Tutanak HDP
5 9 20.10.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 68- - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 16 12.11.2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 282- 940-941 Ham Tutanak HDP
3 50 30.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 185- 244-245 Ham Tutanak HDP
3 69 17.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 192- 96-97 Ham Tutanak HDP
3 106 01.07.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 326- 135-137 Ham Tutanak HDP
3 110 09.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 334- 674-675 Ham Tutanak HDP
4 12 04.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 400- 596-597 Ham Tutanak HDP
4 80 29.04.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 180- 682-683 Ham Tutanak HDP
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 491- 177-178 Ham Tutanak HDP
4 95 23.06.2021 Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 279- 445-447 Ham Tutanak HDP
4 103 14.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 313- 820-821 Ham Tutanak HDP
4 104 16.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 515- 183-185 Ham Tutanak HDP
4 105 17.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 875- 515-517 Ham Tutanak HDP
5 10 21.10.2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 186- - Ham Tutanak HDP