ZEKİ HAKAN SIDALI
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 17 10.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
5 21 18.11.2021 GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR-MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
5 23 24.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 15.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 289- 192-195 Ham Tutanak İYİ Parti
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 94- 262-264 Ham Tutanak İYİ Parti
3 35 16.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 212- 417-420 Ham Tutanak İYİ Parti
3 37 18.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 329- 915-916 Ham Tutanak İYİ Parti
4 28 11.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 316- 851-852 Ham Tutanak İYİ Parti
4 31 14.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 7'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 253- 625-628 Ham Tutanak İYİ Parti
4 32 15.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 492- 995-997 Ham Tutanak İYİ Parti
4 34 17.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 3- 255-257 Ham Tutanak İYİ Parti
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 44 16.01.2020 (10/102, 461, 682, 977, 981, 982) No. lu Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 145- 249-252 Ham Tutanak İYİ Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak İYİ Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 42 27.01.2021 Mersin ilindeki tarım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 1- 724-725 Ham Tutanak İYİ Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 31.10.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 172- 106-107 Ham Tutanak İYİ Parti
2 21 22.11.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 110- 225-226 Ham Tutanak İYİ Parti
3 5 10.10.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 138- 696-697 Ham Tutanak İYİ Parti
3 12 31.10.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 76- 193-194 Ham Tutanak İYİ Parti
3 55 12.02.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 150- 76-77 Ham Tutanak İYİ Parti
3 65 05.03.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 107- 56-57 Ham Tutanak İYİ Parti
3 86 15.04.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 86- 658-660 Ham Tutanak İYİ Parti
4 7 20.10.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 68- 752-753 Ham Tutanak İYİ Parti
4 10 27.10.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 104- 121-122 Ham Tutanak İYİ Parti
4 14 10.11.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 104- 212-213 Ham Tutanak İYİ Parti
4 39 25.12.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 85- 300-301 Ham Tutanak İYİ Parti
4 43 28.01.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 131- 70- Ham Tutanak İYİ Parti
4 48 17.02.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 121- 306- Ham Tutanak İYİ Parti
4 105 17.07.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 131- 280- Ham Tutanak İYİ Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 355- 1073-1074 Ham Tutanak İYİ Parti
2 43 09.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 474- 395-397 Ham Tutanak İYİ Parti
2 45 15.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 251- 665-666 Ham Tutanak İYİ Parti
2 49 06.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 351- 329-331 Ham Tutanak İYİ Parti
3 6 15.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 257- 265-266 Ham Tutanak İYİ Parti
3 7 16.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 394- 301-302 Ham Tutanak İYİ Parti
3 10 24.10.2019 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 208- 855-856 Ham Tutanak İYİ Parti
3 12 31.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 247- 252-253 Ham Tutanak İYİ Parti
3 13 05.11.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 207- 396-398 Ham Tutanak İYİ Parti
3 13 05.11.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 350- 438-439 Ham Tutanak İYİ Parti
3 15 07.11.2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 114- 750-751 Ham Tutanak İYİ Parti
3 24 28.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 183- 235-236 Ham Tutanak İYİ Parti
3 59 20.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 319- 893-894 Ham Tutanak İYİ Parti
3 64 04.03.2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 127- 732-733 Ham Tutanak İYİ Parti
3 70 18.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 179- 293-294 Ham Tutanak İYİ Parti
3 72 24.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 81- 503-505 Ham Tutanak İYİ Parti
3 80 09.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 314- 594-595 Ham Tutanak İYİ Parti
3 82 11.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 185- 867-868 Ham Tutanak İYİ Parti
3 82 11.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 396- 935-936 Ham Tutanak İYİ Parti
3 83 12.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 315- 119-120 Ham Tutanak İYİ Parti
3 83 12.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 421- 155-156 Ham Tutanak İYİ Parti
3 84 13.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 247- 326-327 Ham Tutanak İYİ Parti
3 85 14.04.2020 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 339- 522-523 Ham Tutanak İYİ Parti
3 86 15.04.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 426- 765-766 Ham Tutanak İYİ Parti
3 98 11.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 142- 73-77 Ham Tutanak İYİ Parti
3 101 17.06.2020 Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 375- 657-658 Ham Tutanak İYİ Parti
3 110 09.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 329- 672-673 Ham Tutanak İYİ Parti
3 115 21.07.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 301- 767-769 Ham Tutanak İYİ Parti
3 116 22.07.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 403- 148-149 Ham Tutanak İYİ Parti
4 6 15.10.2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 200- 523-525 Ham Tutanak İYİ Parti
4 10 27.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 309- 184-185 Ham Tutanak İYİ Parti
4 13 05.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 247- 96-98 Ham Tutanak İYİ Parti
4 19 24.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 279- 162-163 Ham Tutanak İYİ Parti
4 23 03.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 212- 268-269 Ham Tutanak İYİ Parti
4 37 23.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 502- 177-178 Ham Tutanak İYİ Parti
4 37 23.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 234- 92-94 Ham Tutanak İYİ Parti
4 39 25.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 555- 444-445 Ham Tutanak İYİ Parti
4 40 26.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 283- 571-572 Ham Tutanak İYİ Parti
4 42 27.01.2021 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 213- 791-792 Ham Tutanak İYİ Parti
4 49 18.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 168- 454-455 Ham Tutanak İYİ Parti
4 69 07.04.2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 227- 516-517 Ham Tutanak İYİ Parti
4 73 15.04.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 76- 46-47 Ham Tutanak İYİ Parti
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 540- 193-194 Ham Tutanak İYİ Parti
4 92 16.06.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 286- 116-117 Ham Tutanak İYİ Parti
4 101 08.07.2021 Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 342- 439-443 Ham Tutanak İYİ Parti
4 103 14.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 351- 831-832 Ham Tutanak İYİ Parti
4 105 17.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 468- 389-390 Ham Tutanak İYİ Parti
4 105 17.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 773- 485-486 Ham Tutanak İYİ Parti
5 6 13.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 406- - Ham Tutanak İYİ Parti
5 7 14.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 213- - Ham Tutanak İYİ Parti
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 59 16.03.2021 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 184- 109-111 Ham Tutanak İYİ Parti
5 3 06.10.2021 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 151- - Ham Tutanak İYİ Parti
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 2 06.10.2020 Cumhurbaşkanlığının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2539 (2020) sayılı Kararı çerçevesinde, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının; 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'yla tespit edilen ilkeler kapsamında; Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde UNIFIL'e, 31/10/2020 tarihinden itibaren bir yıl daha iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair tezkeresi (3/1325) münasebetiyle 270- 111-113 Ham Tutanak İYİ Parti
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 20 21.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 335- 150-151 Ham Tutanak İYİ Parti